Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická reakce a její rovnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická reakce a její rovnice"— Transkript prezentace:

1 Chemická reakce a její rovnice

2 Cíl hodiny Rozlišit fyzikální a chemickou změnu
a uvést praktické příklady, objasnit pojmy reaktant a produkt. Formulovat zákon zachování hmotnosti při chemických reakcích. 2. Naučit se sestavit a vyčíslit chemickou rovnici a vysvětlit rozdíl mezi chemickým slučováním a chemickým rozkladem.

3 Fyzikální a chemické změny
Skrčení, roztrhání papíru Hoření papíru Jaký je rozdíl mezi fyzikální a chemickou změnou?

4 Chemická reakce hoření hořčíku

5 Látka do reakce vstupující - reaktant
Reaktanty a produkty Látka do reakce vstupující - reaktant Látka reakcí vzniklá - produkt

6 Chemická reakce Úkol 1: Podle demonstračního pokusu na
snímku 2 a obrázku na snímku 3 doplň definici chemické reakce: Při chemické reakci …….. původní látky a …….. nové s jinými ……….. . Nápověda: vlastnostmi, vznikají, zanikají

7 Kontrola úkolu 1 Při chemické reakci zanikají původní látky
a vznikají nové s jinými vlastnostmi.

8 Reakce jodidu draselného s dusičnanem stříbrným
Hmotnost reaktantů Hmotnost produktů

9 Úkol 2: Doplň znění zákona zachování hmotnosti při chemických reakcích.
Podle předešlého snímku doplň větu: Při chemické reakci se hmotnost rovná hmotnosti …….. .

10 Kontrola úkolu 2 Při chemické reakci se hmotnost reaktantů
rovná hmotnosti produktů.

11 Přečti pozorně text o chemické rovnici.
Chemická rovnice je zápis chemické reakce pomocí chemických značek a vzorců. Pokud není počet atomů jednotlivých prvků na levé a pravé straně chemické rovnice stejný, upravíme ho pomocí stechiometrických koeficientů. 2 Mg + O2 → 2 MgO Mg, O2 jsou reaktanty, MgO je produkt reakce. 2, 2 jsou stechiometrické koeficienty. → čteme vzniká, + čteme reaguje Rovnici přečteme: Dva atomy hořčíku reagují s dvouatomovou molekulou kyslíku a vznikají dvě molekuly oxidu hořečnatého.

12 Úkol 3: Uprav chemické rovnice podle zákona o zachování hmotnosti.
Fe2O3 + C → Fe + CO H2 + O2 → H2O N2 + H2 → NH3 C2H6 + O2 → CO2 + H2O H2O2 → H2O + O2 Fe + O2 → Fe2O3

13 Kontrola úkolu 3 Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3CO 2 H2 + O2 → 2 H2O
N2 + 3 H2 → 2 NH3 2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 5 H2O 2 H2O2 → 2 H2O + O2 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3

14 Chemické slučování - hoření hořčíku
Úkol 4a: Napiš reaktanty a produkty reakce. Úkol 4b: Doplň text: Chemické slučování je reakce, při níž ze …. nebo více reaktantů vzniká ….. produkt.

15 Kontrola úkolu 4 a/ Reaktanty jsou hořčík, kyslík, produkt je
oxid hořečnatý. b/ Chemické slučování je reakce, při níž ze dvou nebo více reaktantů vzniká jeden produkt.

16 Chemický rozklad - rozklad peroxidu vodíku na kyslík a vodu
Úkol 5a: Napiš reaktant a produkty reakce. Úkol 5b: Doplň text: Chemický rozklad je reakce, při níž z ……. reaktantu vznikají … nebo více produktů.

17 Kontrola úkolu 5 a/ Reaktant je peroxid vodíku, produkty jsou
kyslík a voda. b/ Chemický rozklad je reakce, při níž z jednoho reaktantu vznikají dva nebo více produktů.

18 Úkol 6: Rozděl chemické reakce ze snímku 10 na:
a/ Chemické slučování b/ Chemický rozklad c/ Jiné

19 Kontrola úkolu 6 Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO 2 C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 5 H2O
a/ Chemické slučování 2 H2 + O2 → 2 H2O N2 + 3 H2 → 2 NH3 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 b/ Chemický rozklad 2 H2O2 → 2 H2O + O2 c/ Jiné Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO 2 C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 5 H2O


Stáhnout ppt "Chemická reakce a její rovnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google