Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 REDOXNÍ DĚJ. 2 = zápis pomocí …………………………………. - mění se oxidační čísla atomů chemické rovnice OXIDACE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony ……………………

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 REDOXNÍ DĚJ. 2 = zápis pomocí …………………………………. - mění se oxidační čísla atomů chemické rovnice OXIDACE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony ……………………"— Transkript prezentace:

1 1 REDOXNÍ DĚJ

2 2 = zápis pomocí …………………………………. - mění se oxidační čísla atomů chemické rovnice OXIDACE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony …………………… REDUKCE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony ……………………… ZVÝŠENÍ ox. čísla odevzdává. SNÍŽENÍ ox.čísla přijímá. Oxidace a redukce probíhá současně.

3 chemické rovnice Ox.číslo = 0 Elektroneutrální atom Ox.číslo = +I KATION: více protonů než elektronů Ox.číslo = -I ANION: více elektronů než protonů OXIDACE: ZVÝŠENÍ OX.ČÍSLA REDUKCE: SNÍŽENÍ OX.ČÍSLA

4 4 REDOXNÍ DĚJ OXIDAČNÍ ČINIDLO: Jiný atom oxiduje, samo se ………………………………. Od jiného atomu elektrony…………………………………… REDUKČNÍ ČINIDLO: Jiný atom redukuje, samo se …………………… Jinému atomu elektrony ……………………… redukuje. přijímá. oxiduje. odevzdává.

5 5 Př.1. Urči oxidační čísla atomů a urči, který atom se redukuje a který oxiduje. Rovnice vyrovnej. Urči oxidační a redukční činidlo. a) C+ O 2 CO 2 00 -IIIV oxidace redukce Oxidační činidlo: O 2 Redukční činidlo: C b) H 2 + O 2 H 2 O 00 oxidace redukce Oxidační činidlo: O 2 Redukční činidlo: H 2 I -II 2 2 c) HCl+ Zn H 2 + ZnCl 2 I 0 oxidace redukce 0 -I II-I Oxidační činidlo: H Redukční činidlo: Zn 2

6 6 Př.2. Urči oxidační čísla atomů a urči, který atom se redukuje a který oxiduje. Rovnice vyrovnej. Urči oxidační a redukční činidlo. a) CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 IVI-IIIV Není oxidačně-redukční děj ! b) Mg+ O 2 MgO 00 oxidace redukce Oxidační činidlo: O 2 Redukční činidlo: Mg II-II 2 c) HCl+ NaOH H 2 O + NaCl I II -I I -II I 2 -I-II Není oxidačně-redukční děj ! NEUTRALIZACE

7 REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ Některé kovy reagují s kyselinami ochotně, jiné méně a některé vůbec. Některé kovy jsou schopné vytěsnit jiné kovy z roztoků jejich solí. Určeno dle: BEKETOVA ŘADA REAKTIVITY KOVŮ Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H 2 Cu Ag Au Pt Neušlechtilé kovyUšlechtilé kovy Platí: 1)Kov stojící ……………………………….. (Na) je silnější redukční činidlo, než kov ležící ………………………………… od něj. 2) Kov stojící………………………….(Na) je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící ………………………… od něj. VLEVO VPRAVO VLEVO VPRAVO

8 8 Př.3. Urči, který kov je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící vpravo od něj. Rovnice vyrovnej. a) AgNO 3 + CuAg + Cu(NO 3 ) 2 b) AgNO 3 + MgAg + Mg(NO 3 ) 2 c) Fe+ ZnSO 4 2 2 Cu je vlevo od Ag, Cu vytěsní Ag ze sloučeniny. 2 2 Mg je vlevo od Ag, Mg vytěsní Ag ze sloučeniny. Fe neleží vlevo od Zn, proto ho nevytěsní ze sloučeniny.

9 9 Př.4. Urči, který kov je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov stojící vpravo od něj. Rovnice vyrovnej. a) CuNO 4 + FeCu + FeSO 4 b) CuSO 4 + MgCu + MgSO 4 c) Ag+ CuSO 4 Fe je vlevo od Cu, Fe vytěsní Cu ze sloučeniny. Mg je vlevo od Cu, Mg vytěsní Cu ze sloučeniny. Ag neleží vlevo od Cu, proto ho nevytěsní ze sloučeniny.

10 10 VÝROBA KOVŮ Z RUD Výskyt kovů v přírodě: ……………………………….. : nejsou s ničím sloučeny ……………………………….. : ve sloučeninách RYZÍ RUDY Výroba kovů rud: ……………………………….. svých oxidů. REDUKCÍ a) Sulfidy se upraví na oxidy: ………………………………………….. PRAŽENÍM (ŽÍHÁNÍM) 4 FeS 2 + 11 O 2 2 Fe 2 O 3 + 8 SO 2 b) Redukce uhlíkem: Fe 2 O 3 + 3C 2Fe + 3 CO

11 11 VÝROBA KOVŮ Z RUD Nerosty sulfidů: ZnS:………………………………………………………………………………… PbS:……………………………………………………………………………….. FeS 2 :……………………………………………………………………………… Sulfid zinečnatý = SFALERIT Sulfid olovnatý = GALENIT Disulfid železnatý = PYRIT

12 12 VÝROBA ŽELEZA Fe: nejrozšířenější kov, neušlechtilý stojí ……………………….. od vodíku vlevo Výroba: Z kyslíkatých rud (Fe 2 O 3 ), která obsahuji i ………………….. = příměs nerostů, které snižují obsah Fe Redukcí pomocí:………………………………ve vysoké peci. HLUŠINU CO a C (koksu) Fe 2 O 3 + 3C 2Fe + 3 CO Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3 CO 2 Surové železo: obsahuje C (4%) + další (Si, P, S..) Velmi tvrdé, ale křehké, odlévá se do ………………….. LITIN

13 13 VÝROBA OCELI Ze surového Fe procesem: ………………………………………… = snížení obsahu C a jiných příměsí ZKUJNOVÁNÍ Vlastnosti oceli: ……………………….než surové Fe ………………………. měkčí kujné Lze měnit a) přísadou jiných kovů =……………………………….. b) tepelnou úpravou = 1) zahřátí, prudce ochlazení:……………………….. tvrdá a lámavá 2) zahřátí, prudce ochlazení:……………………….. tvrdá a lámavá LEGOVÁNÍ ZAKALENÍ POPOUŠTĚNÍ

14 14 Využití: 1) výroba …….. (Na, Al..) a …………….. (Cl 2. H 2..) 2) pokovování povrchu 3) čištění kovů 4) výroba………………………(NaCl, NaOH…) ELEKTROLÝZA Oxidačně redukční děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu. v …………………………………………..(vynucený děj) roztoku či tavenině. Podmínka vodivosti: ……………………………………………………………………….. přítomnost volně pohybujících se iontů kovů nekovů sloučenin

15 15 KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přitahuje………………………………….. Redoxní reakce na elektrodách: ANODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přitahuje………………………………….. ELEKTROLÝZA kladná OXIDACE ANIONTY. záporná REDUKCE KATIONTY.

16 16 KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje ………………………………….. ANODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………………………….. ELEKTROLÝZA NaCl kladná OXIDACE Cl 2. záporná REDUKCE H2.H2. 2 Na + + 2 Cl - + 2 H + + 2 (OH) - H 2 + Cl 2 + 2 NaOH redukce oxidace Využití: výroba Na, Cl 2, H 2 a NaOH

17 17 KATODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje ………………………………….. ANODA: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………………………….. ELEKTROLÝZA Al 2 O 3 kladná OXIDACE O2.O2. záporná REDUKCE Al. Využití: výroba Al, Pzn. Nevýhoda: energeticky náročné

18 18 Zařízení, které jako zdroj energie využívá ………………………………… Spojení dvou kovů v roztocích jejích solí. Bez zdroje elektrické energie. Využití: tam, kde není možné použít……………………………………… GALVANICKÝ ČLÁNEK redoxní děj elektrickou energii Př: transistor, rádio,fotoaparát….

19 19 Př: DANIELLŮV ČLÁNEK GALVANICKÝ ČLÁNEK ANODA Zn: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… KATODA Cu: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. přijímají ………………………………….. záporná OXIDACE kladná REDUKCE Zn 2+ Zn  Zn 2+ + 2e - elektrony Cu 2+ z roztoku, Cu 2+ + 2e -  Cu

20 20 GALVANICKÝ ČLÁNEK ANODA Zn: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… KATODA MnO 2 : …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. smíchaná s práškovým uhlíkem. záporná OXIDACE kladná REDUKCE Zn 2+ Zn  Zn 2+ + 2e - 2MnO 2 + 2H + + 2e − → 2MnO(OH) Př: SUCHÝ ČLÁNEK = Leclancheův Elektrolyt: NH 4 Cl

21 21 GALVANICKÝ ČLÁNEK ANODA Pb: …………………………………elektroda, na které probíhá……………………. uvolňuje………………… KATODA Pb pokrytá PbO 2 : ………………………elektroda, na které probíhá……………………. záporná OXIDACE kladná REDUKCE Pb 2+ Pb  Pb 2+ + 2e - Př: AKUMULÁTOR (lze znovu nabít) Elektrolyt: H 2 SO 4 Pb 4+ + 2e -  Pb 2+ Pzn. Děje při vybíjení.

22 22 Napomáhá ji: …………………………. …………………………. …………………………… Oxidace povrchu kovů vzdušným kyslíkem Narušení povrchu kovů KOROZE voda, čas mechanické poškozování povrchu střídání teploty kyseliny Nejvíce postihuje kov:………………………. Fe 4 Fe + 3 O 3 2 Fe 2 O 3

23 23 a) částečně: …………………………. …………………………. b) úplně:…………………………… Kovy bránící se proti korozi samy: KOROZE Al vrstvou Al 2 O 3 Cu měděnkou CuCO 3 Au, Pt, Ag Korozi přispívají i plynné oxidy, které reagují s …………………………. za vzniku……………………………………., které působí na povrch kovů. vodoukyselin

24 24 Zamezíme přístupu kyslíku k povrchu Fe 1) …………………………. 2) …………………………. 3) …………………………… Ochrana před korozí KOROZE Olejování Pokovování (Zn, Ni, Cu, Au..) Nátěry, mazání oleji


Stáhnout ppt "1 REDOXNÍ DĚJ. 2 = zápis pomocí …………………………………. - mění se oxidační čísla atomů chemické rovnice OXIDACE: dochází k …………………… neutrální atom elektrony ……………………"

Podobné prezentace


Reklamy Google