Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlivy na rychlost chemických reakcí. Brownův pohyb molekul.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlivy na rychlost chemických reakcí. Brownův pohyb molekul."— Transkript prezentace:

1 Vlivy na rychlost chemických reakcí

2 Brownův pohyb molekul

3 Každá chemická reakce proběhne, jen když se srazí částice reaktantů. Úkol 1: Doplň text: Při chemických reakcích …….. původní látky a …….. nové, s …… vlastnostmi.

4 Kontrola úkolu 1 Při chemických reakcích zanikají původní látky a vznikají nové, s jinými vlastnostmi.

5 Rychlost chemické reakce Rychlost chemické reakce je dána počtem srážek molekul reagujících látek za časovou jednotku. Rychlost chemické reakce ovlivňuje: a/ Povrch reaktantů b/ Koncentrace reaktantů c/ Teplota d/ Katalyzátory

6 Reakce mědi s kyselinou dusičnou Vliv jednotlivých faktorů si ukážeme na reakci mědi s kyselinou dusičnou. 3Cu + 8HNO 3 → 3Cu(NO 3 ) 2 + + 2NO + 4H 2 O 2NO + O 2 → 2NO 2 Úkol 2: Napiš názvy produktů reakce mědi s kyselinou dusičnou.

7 Kontrola úkolu 2 Cu(NO 3 ) 2 - dusičnan měďnatý NO - oxid dusnatý H 2 O - voda

8 Vliv povrchu na rychlost chemické reakce Reakce kusové mědi s kyselinou dusičnou Reakce práškové mědi s kyselinou dusičnou

9 10 1 1 Povrch krychle Řešení: S = 6. a. A S = 6. 10. 10 = 600 cm 2 S = 6. 1. 1 = 6. 1000 = 6000 cm 2

10 Vliv povrchu reaktantů Úkol 3: Doplň větu: Čím je ….. povrch reagujících látek, tím je ….. rychlost chemické reakce.

11 Kontrola úkolu 3 Čím je větší povrch reagujících látek, tím je větší rychlost chemické reakce.

12 Vliv koncentrace reaktantů Důležitým faktorem, jenž ovlivňuje rychlost chemické reakce, je koncentrace. Molární koncentrace nám udává, kolik molů látky je rozpuštěno v určitém množství roztoku. Vypočteme ji podle vztahu c = n / V {mol/dm 3 }, kde c je molární koncentrace, n počet molů rozpuštěné látky a V je objem roztoku. Úkol 4: Vypočti koncentraci roztoku NaOH, jestliže je 0,1 molu rozpuštěno v 0,5 dm 3 roztoku.

13 Kontrola úkolu 4 n = 0,1 mol, V = 0,5 dm 3, c = ? c = n / V c = 0,1 / 0,5 c = 0,2 mol/dm 3 Koncentrace připraveného roztoku je 0,2 mol/dm 3.

14 Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce Reakce mědi se zředěnou kyselinou dusičnou Reakce mědi s konc. kyselinou dusičnou

15 Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce Malá koncentraceVelká koncentrace Úkol 5: Doplň větu: Čím je větší ……….. reagujících látek, tím je ….. rychlost chemické reakce.

16 Kontrola úkolu 5 Čím je větší koncentrace reagujících látek, tím je větší rychlost chemické reakce.

17 Vliv teploty na rychlost chemické reakce Úkol 6: Doplň větu: Čím je ….. teplota reagujících látek, tím je ….. rychlost chemické reakce. Teplota reakční směsi 20 0 C Teplota reakční směsi 50 0 C

18 Kontrola úkolu 6 Čím je vyšší teplota reagujících látek, tím je větší rychlost chemické reakce.

19 Katalyzátory Katalyzátory jsou látky, které ovlivňují rychlost chemické reakce (urychlují ji nebo zpomalují). Při reakci se však nespotřebovávají a po jejím ukončení zůstávají chemicky nezměněny. Úkol 7: Doplň text na základě znalostí z přírodopisu: Látky, které urychlují reakce v živých organismech, se nazývají ……. V lidských ústech působí ……. a žaludku ……, které urychlují rozklad potravy.

20 Kontrola úkolu 7 Látky, které urychlují reakce v živých organismech, se nazývají enzymy. V lidských ústech působí ptyalin a žaludku pepsin, které urychlují rozklad potravy.

21 Katalyzátory v chemických reakcích Rozklad peroxidu vodíku urychluje katalyzátor oxid manganičitý. Úkol 8: Který plyn jsme dokázali žhnoucí špejlí?

22 Kontrola úkolu 8 Kyslík

23 Popel z cigaret jako katalyzátor Kostka cukru v plameni kahanu nehoří. Kostka cukru obalená v cigaretovém popelu hoří namodralým plamenem.

24 Užití katalyzátorů Katalyzátory se uplatňují v chemických výrobách, např. při výrobě kyseliny sírové, dusičné, plastů atd. Jako katalyzátory se používají různé kovy (Pt, Ni, Cu), oxidy (V 2 O 5 ), soli. Katalyzátor výfukových plynů snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Průřez katalyzátorem výfukových plynů

25 Shrnutí učiva Úkol 9: Doplň text: Katalyzátory jsou látky, které …….. chemické reakce, ale samy se přitom ……. Uplatňují se při výrobě kyseliny ……, ……. a ……. Velmi důležité jsou ………… katalyzátory, které snižují množství ……… ve výfukových plynech. Katalyzátory v lidském těle se nazývají ……. Rozklad potravy v ústech urychluje ……., v žaludku …….

26 Kontrola úkolu 9 Katalyzátory jsou látky, které urychlují chemické reakce, ale samy se přitom nemění. Uplatňují se při výrobě kyseliny sírové, dusičné a plastů. Velmi důležité jsou automobilové katalyzátory, které snižují množství škodlivin ve výfukových plynech. Katalyzátory v lidském těle se nazývají enzymy. Rozklad potravy v ústech urychluje ptyalin, v žaludku pepsin.

27 Veškeré použité obrázky a videoklipy použité v prezentaci pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Obrázek na snímku 22: Aufgeschnittener Metall Katalysator für ein Auto.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-16]. Dostupný z WWW:. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Vlivy na rychlost chemických reakcí. Brownův pohyb molekul."

Podobné prezentace


Reklamy Google