Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1. Poslání firmy a její ekonomické cíle. Vzájemné vztahy a priority cílů. Firemní cíle a produktové strategie. Důležité ekonomické veličiny. Poslání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1. Poslání firmy a její ekonomické cíle. Vzájemné vztahy a priority cílů. Firemní cíle a produktové strategie. Důležité ekonomické veličiny. Poslání."— Transkript prezentace:

1 1 1. Poslání firmy a její ekonomické cíle. Vzájemné vztahy a priority cílů. Firemní cíle a produktové strategie. Důležité ekonomické veličiny. Poslání firmy: Uspokojování potřeb a přání zákazníků. Identifikace potřeb a jejich transformace v přání. Ekonomické cíle jsou vzájemně závislé. Důležité ekonomické veličiny: Cena produktu, objem produkce, prodej, zásoby Výnosy z prodeje Náklady: Fixní, variabilní, jednotkové Příspěvek na úhradu Zisk, ztráta Rentabilita nákladová, rentabilita investic Návratnost investic Hotovost= hospodářský výsledek+odpisy+úvěry-investice- úmor úvěru Splátka úvěru=úrok+úmor Prodej Zisk Ekonomické cíle: prodej, výnosy, náklady, zisk, rentabilita, hotovost,… Priorita cílů Analýza konkurenčního postavení Produktové strategie Firemní cíle a produktové strategie: Firemní cíle Produktové cíle

2 2 2. Úloha manažerů, manažerské funkce a manažerské rozhodování. Manažerské znalosti a dovednosti. Informace na podporu rozhodování Rozhodovací proces: Specifikace manažerského problému Specifikace potřebných informací Shromáždění potřebných dat a informací Zpracování dat, tvorba informací, prezentace informací Analýza informací Alternativní řešení daného problému Volba nejvhodnější alternativy Plán implementace zvolené alternativy Úloha manažerů: Řešit manažerské problémy a efektivně dosahovat vytčených cílů Manažerské funkce: Plánování, organizování, kontrolování, řízení lidí, rozhodování Manažerské znalosti: Teoretické a metodologické znalosti z oblasti ekonomiky a managementu Manažerské dovednosti: Schopnost efektivně využívat získané znalosti a zkušenosti

3 3 3. Výrobní, výrobková a marketingová koncepce managementu

4 4 1970 1980 2000 1970 1980 2000 4. Změna úlohy marketingu. Konkurenční síla a přitažlivost trhu

5 5 5. Základní koncepce rozvoje podnikatelských strategií. Makroekonomické trendy a jejich extrapolace Pro strategické rozhodování potřebují manažeři mít k dispozici spolehlivé předpovědi vývoje: Spotřebitelských cen produktů Velikosti a tempa růstu cílových trhu Velikosti konkurenční nabídky Nabídkových cen surovin a materiálů Cen energií Mzdových nákladů Inflačních trendů atd.

6 6 6. Analýzy konkurenční síly a přitažlivosti trhu. Konkurenční postavení produktů Konkurenční postavení produktů Přitažlivost trhuKonkurenční síla Schopnost produktu vyvolat poptávku Schopnost trhu realizovat poptávku KS =  Wi * Si) /  Wi PT =  Wi * Si) /  Wi Pozor: růst konkurenční síly vyvolává růst fixních nákladů Pozor: růst přitažlivosti trhu vyvolává růst konkurence Proč je třeba bodové hodnocení

7 7 7. Matice obchodního portfolia bostonské poradenské firmy. Přednosti a nedostatky bostonské matice. A B Relativní podíl na trhu 0,110,01,0 Otazníky Psi Peněžní krávy Hvězdy E F G H Tempo růstu trhu 20,0 10,0 0,0 C D TRT 2003 = ( P 2003 - P 2002 ) / P 2002 RPT = Prodej firmy / Prodej největšího konkurenta

8 8 8.Matice společnosti General Electric. Její význam pro určování marketingových strategií konkurenční síla 1 5432 2 3 4 5 Přitažlivost trhu A B C zvětšit konkurenční sílu zavedením nového výrobku zmenšit konkurenční sílu nebo stáhnout z trhu udržovat konkurenční sílu Konkurenční síla regulačních ventilů Přitažlivost trhu regulačních ventilů RV

9 9 9.. Dvoukriteriální hodnocení konkurenčního postavení. hodnota (např. kW, cena atd.) body A cena (body) výkon (body) B C D C výrobek I zákazník I III IV II Koeficient determinace výnosy = náklady

10 10 10. Agregační hodnocení konkurenčního postavení KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ PT = a*TP + b*EP + c*MP PT KS A E D C B Ponechat Zmenšit KS Ponechat Stáhnout z trhu Pravidlo ekonomické rovnováhy: konkurenční síla má má být stejně velká jako je přitažlivost trhu S růstem technické a marketingové způsobilosti rostou i fixní náklady

11 11 Postup stanovení technické způsobilosti TZ =  Wi * Si /  Wi

12 12 Ekonomická způsobilost produkce Ekonomická způsobilost produkce představuje schopnost podniku produkt efektivně vyrábět a distribuovat. EZ =  Wi * Si /  Wi

13 13 Marketingová způsobilost výrobku Marketingová způsobilost výrobku udává jak marketing ovlivňuje velikost poptávky. MZ =  Wi * Si /  Wi

14 14 Technická přitažlivost trhu TPT =  Wi * Si /  Wi Technická přitažlivost trhu vyjadřuje míru náročnosti zákazníků na technické a provozní vlastnosti výrobku.

15 15 Ekonomická přitažlivost trhu Ekonomická přitažlivost trhu představuje souhrn tržních příležitostí pro ovlivňování výše rozhodujících nákladů daného výrobku EPT =  Wi * Si /  Wi

16 16 Marketingová přitažlivost trhu Marketingová přitažlivost trhu vyjadřuje velikost tržní příležitosti MPT =  Wi * Si /  Wi

17 17

18 18 Firemní cíle Produktové cíle Shromáždění informací Analýza informací Prodej Výnosy Zisk Příspěvek na úhradu Podíl na trhu Rentabilita Náklady Hotovost Prodej Výnosy Zisk Příspěvek na úhradu Podíl na trhu Rentabilita Náklady Hotovost Návrh alternativních strategií Volba vhodné strategie Rentabilita investic = Průměrný roční zisk / Investice Příklad: požadovaná rentabilita investic = 25%, pak tržní cena firmy = 4 * průměrný roční zisk Investice = tržní cena firmy

19 19 Hodnocení podnikatelských aktivit v podmínkách neurčitosti. Základní rozhodovací matice. Kritéria rozhodování Situace (poptávka) S t r a t e g i e (produkce) P1 P2 P3 P4 P5 E11 E 21 S4 E 13E 12 KRITÉRIA ROZHODOVÁNÍ: Laplaceovo MINI-MAX Hurwitzovo Savageovo (matice ztrát) Základní rozhodovací matice S1S2S3S5 E 33 ekonomické důsledky manažerských rozhodnutí E ij = výnosy - náklady - ušlý zisk

20 20 Laplaceovo kritérium Laplaceovo kritérium: Nejvýhodnější strategie je ta, jejíž střední hodnota ekonomických důsledků ESj rozhodnutí je největší. Předpoklad: pravděpodobnost výskytu všech potenciálních situací p i je stejná. 3939

21 21 Kritérium MINI - MAX Nejlepší je ta strategie, jejíž nejméně příznivý ekonomický důsledek ( MINI) manažerského rozhodnutí je nejlepší ( MAX) 20

22 22 Hurwitzovo kritérium: Nejlepší je ta strategie, jejíž vážený průměr (Ej) z nejménšího (min Eij) a největšího (max Eij) ekonomického důsledku manažerského rozhodnutí je největší. Ej = a*min Eij + b*max Eij a + b = 1,00 kde: a … koeficient pesimizmu b … koeficient optimizmu

23 23 Matice ztrát Savage-ovo kritérium: Nejlepší je ta strategie, která minimalizuje (MIN) největší ztráty (MAXI) vzniklé důsledkem chybných manažerských rozhodnutí 9090 9090


Stáhnout ppt "1 1. Poslání firmy a její ekonomické cíle. Vzájemné vztahy a priority cílů. Firemní cíle a produktové strategie. Důležité ekonomické veličiny. Poslání."

Podobné prezentace


Reklamy Google