Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon."— Transkript prezentace:

1 1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon č. 582/1991, Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – řeší způsob podávání žádosti o důchody a povinnosti orgánů, organizací a občanů v důchodovém pojištění

2 2 Nejdůležitější změny od 1.1.2010  Zákon č. 306/2008 Sb. – tzv. „parametrické změny“ - platné od 1.1.2010  Zákon č. 220/2011 Sb. „malá důchodová reforma“ – platnost od 30.9.2011, 1.1.2012  Zákon č. 470/2011 Sb. – platnost od 1.1.2012 (sirotčí důchody – potřebná doba pojištění na polovinu, změna v podmínce odkázání výživou, svěření dne § 45 z o rodině, změny v koeficientech – přepočet invalidních důchodů  Vyhláška MPSV č. 324/2012 a 325/2012 286/2011 – VVZ za rok 2011 a PK za rok 2011 (pro výpočet důchodů v roce 2013) valorizace důchodů a příplatků k důchodům od 1/2013

3 3 Nejdůležitější změny od 1.1.2013  Důchodové spoření – 1.1.2013 (II. pilíř)  - Zákon č. 426/2011 o důchodovém spoření,  - Zákon č. 397/2012 o pojistném na důchodové spoření  Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)  - Zákon č. 427/2011 o doplňkovém penzijním spoření  - Zákon č. 403/2012 změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony (předdůchody)  Změny v zákonech  Zákon č. 428/2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s důchodovým spořením a doplňkovým penzijním spořením (S, IT)  Zákon č. 399/2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (DOPOJ)

4 4 Důchodové spoření – II. pilíř 1.1.2013 – vliv na starobní důchod  - snížení výše procentní výměry důchodu za dobu, po kterou je klient účasten DS - místo 1,5 % bude hodnoceno 1,2 %  - doba náhradní v období, kdy je klient účasten DS – hodnoceno nadále 1,5 %  - poživatel IT který byl účasten DS – zaniká nárok na IT dosažením věku 65 let, případně důchodového věku, je-li věk vyšší  – o starobní důchod je nutno požádat (není přiznáván automaticky ve výši pobíraného IT) a klient se musí rozhodnout, zda chce výpočet s ohledem na účast na DS nebo bez ohledu na účast na DS (tady bude vracet 2/3 naspořených prostředků v systému DS)

5 5 Důchodové spoření – II. pilíř 1.1.2013 – DOPOJ  Dobrovolné důchodové pojištění  - povinnost sdělit OSSZ účast na DS  - občan, který není účasten DS platí 28 % z určeného vyměřovacího základu (minimální měsíční VZ 6 471,- Kč, 28 % 1 812 Kč)  - občan účastný DS platí 30 % z určeného vyměřovacího základu (1 942,- Kč)  - občan, který je účasten DOPOJ, vstoupil do DS, povinnost oznámit a platit ve výši 30 %, do 6 měsíců povinnost doplatit, v případě nedoplacení zaniká účast na DOPOJ

6 6 Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř 1.1.2013 – „předdůchod“  Možnost požádat o výplatu tzv. „předdůchodu“  - dosažení důchodového věku o 5 let nižšího než je věk pro nárok na starobní důchod (u ženy dle důchodového věku muže stejného data narození)  - jednotlivá splátka dosahuje výše alespoň 30 % průměrné mzdy, vyplácení v neklesající, výplata alespoň po dobu 2 let  - výplatu nelze přerušit nebo zastavit

7 7 „Předdůchod“ a jeho vliv na starobní důchod  - pobírání předdůchodu je dobou vyloučenou  - pobírání předdůchodu není dobou pojištění ani dobou náhradní  - při pobírání předdůchodu může být občan výdělečně činný  - v žádosti o přiznání starobního důchodu pak může žádat o výpočet starobního důchodu s uvedením vyloučené doby nebo doby výdělečné činnosti

8 8 Orgány sociálního zabezpečení  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Česká správa sociálního zabezpečení  Okresní správy sociálního zabezpečení  Ministerstvo vnitra  Ministerstvo spravedlnosti  Ministerstvo obrany  - příslušnost orgánů MO, MV a MS - § 9 zákona č. 582/1991

9 9 Změny po 1.1.2010 – starobní důchody  prodlužování důchodového věku postupně u mužů a žen dle počtu vychovaných dětí,  zákonem 220/2011 další prodlužování důchodového věku (srovnání důchodového věku o občanů narozených v roce 1977 na odchod do důchodu v 67 letech  u občanů narozených po roce 1977 navyšování o 2 měsíce za každý rok

10 10 Starobní důchody  § 29 odst. 1– dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění  dosažení důchodového věku - doba pojištění rok 201026 let rok 201127 let rok 201228 let rok 201329 let rok 201430 let rok 201531 let rok 201632 let rok 201733 let rok 201834 let po roce 201835 let

11 11 Starobní důchod „poměrný“ § 29 odst. 2  15 let doby pojištění, před rokem 2010 dosáhl věku 65 let (do 31.12.2009)  nově po 1.1.2010 odvozeno od důchodového věku muže stejného data narození + 5 let, a postupné navyšování potřebné doby pojištění až na 20 let v roce 2013

12 12 pokračování Důchodový věk muže stejného data nar.+5 let Potřebná doba pojištění v roce 201016 let v roce 201117 let v roce 201218 let v roce 201319 let po roce 201320 let

13 13 Starobní důchod podle § 29, odst. 3  dosažení důchodového věku po roce 2014 a získání alespoň 30 let tzv. „čisté doby pojištění“ (doba pojištění uvedená v § 11 a § 13 odst. 1 – tj. § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a odst. 2 a 3 + doby zaměstnání před 1.1.1996)  nezapočítávají se tedy náhradní doby (např. studium, péče o dítě, péče o osobu závislou, evidence na ÚP atd.)

14 14 Starobní důchod dle § 29 odst. 4  věk 65 let,  splnil podmínky nároku na invalidní důchod de § 38 písm. a) nebo b)  v posledních 10 letech 5 let pojištění, v posledních 20 letech 10 let pojištění, invalidní následkem pracovního úrazu

15 Starobní důchod podle § 29 odst. 5  Občan dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku - je-li vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na IT  V případě pobírání invalidního důchodu lze požádat o přiznání S i od data splnění věkové podmínky pro přiznání důchodu, je však nutné splnit další podmínky pro výplatu S (např. do 31.12.2009 PP na dobu určitou ne delší než 1 rok) 15

16 16 Starobní důchod dle § 31 „předčasný“  získání potřebné doby pojištění (dle § 29 odst. 1 nebo 3) –  o tři roky dříve, pokud důchodový věk nedosahuje 63 let,  o pět let, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let, ne však dříve, než v 60-tém roce věku

17 17 pokračování  trvalé krácení od 1.1.2012 : 360 dnů – 0,9% výpočtového základu za každých 90 KD 361 -720 den – 1,2 % výpočtového základu za každých 90 KD 721 – další den – 1,5 % výpočtového základu za každých 90 KD POZOR – o přiznání ST § 31 nelze žádat zpětně před datum uplatnění žádosti

18 18 Výše důchodu  procentní výměra důchodu – za jeden rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu  pevná částka : rok 2012 - 2270,- Kč, rok 2013 – 2330,- Kč  minimální procentní výše důchodu 770,- Kč  důchody dle § 31 – krácení procentní výměry  zvýšení procentní výměry důchodu za každých 90 DK výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu o 1,5 %

19 Výše důchodu - pokračování  Osobní vyměřovací základ OVZ – je vypočítáván z příjmů v rozhodném období (od roku 1986) a vyloučených dob  Výpočtový základ – je vypočítáván z OVZ podle redukčních hranic (vyhl. MPSV) 19

20 20 Zvyšování důchodů v souvislosti s výdělečnou činností po důchodovém věku  § 29,odst. 1,3 – bez důchodu 90 KD 1,5 % VZ  § 29,odst. 1,3 – s ½ důchodu 180 KD 1,5%  § 29,odst. 1,3 – s celým důchodem 360 KD 0,4 %, ev. za 720 KD o 0,8 % při výkonu nepřetržité činnosti  § 31 – do dovršení DV snižování krácení,  § 31 - po dovršení DP stejně jako S § 29 odst.1  § 29,odst.4 (S pobíraný ve výši I) – nelze zvyšovat

21 21 Podmínky nároku na invalidní důchod  pojištěnec nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let a stal se invalidním ke dni vzniku invalidity nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, pokud splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 31, nedosáhl ještě důchodového věku stal se invalidním následkem pracovního úrazu  posouzení zdravotního stavu

22 22 Invalidní důchody  Invalidita I. stupně – pokles pracovní schopnosti 35-49 %  Invalidita II. stupně – pokles pracovní schopnosti 50-69 %  Invalidita III. stupně – pokles pracovní schopnosti 70 a více %  Nárok na invalidní důchod zaniká přiznáním starobního důchodu, možnost požádat o starobní důchod (vyplácí se vyšší důchod)  ve věku 65 let, nebo dosažením důchodového věku (pokud je tento věk vyšší než 65 let) – změna na SI – rozhodnutím ČSSZ z „moci úřední“

23 23 Potřebná doba pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu  do 20 let méně než 1 rok  od 22 do 24 let jeden rok  od 24 do 26 let tři roky  od 26 do 28 let čtyři roky  nad 28 let pět let v posledních 10 letech před vznikem invalidity  u starších 38 let v posledních 20 letech 10 let pojištění  podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období deseti let po vzniku invalidity, u občanů mladších 24 let však tato doba pojištění činí 2 roky  invalidní důchody z mládí – III. stupně – vznik invalidity před 18 rokem věku, osoba nebyla účastna pojištění (% výměra důchodu : 45 % VZ stanoveného z OVZ x PK o dva roky předcházející roku přiznání důchodu ( IM - Rok 2012 – 9022,- rok 2013 – 9217,- Kč)

24 24 Procentní sazba VZ za každý rok pojištění  Procentní sazba důchodu za 1 rok pojištění  Invalidní I. stupně 0,50 % výpočtového základu Invalidní II. stupně 0,75 % výpočtového základu  Invalidní III. stupně 1,50 % výpočtového základu  Základní výměra v roce 2012 2270,-, rok 2013 2330,- Kč  Dopočtená doba  započítává se podle důchodového věku bezdětné ženy stejného data narození  řídí se získáním české doby pojištění od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod  zápočet plně – I následkem pracovního úrazu, chybějící doba kratší 1 roku, mladší 28 let chybí 2 roky, 28-40 let 3 roky, starší 40 let 3 roky  ve sníženém rozsahu (krácení dopočtené doby) – krátí se v poměru celkové doby od 18 let věku do vzniku invalidity a získané doby pojištění od 18-ti let do vzniku invalidity v českém pojištění

25 25 Žádost o změnu výše invalidního důchodu  při změně stupně invalidního důchodu se již nevypočítává nová výše invalidního důchodu a nezkoumají se podmínky potřebné doby pojištění před vznikem invalidity,  výše důchodu se nepřepočítává v závislosti na dosažených příjmech po datu přiznání původního důchodu, stanoví se přepočtem z výše dosud pobíraného invalidního důchodu stanoveným koeficientem

26 26 Změna výše u invalidních důchodů přiznaných před 1.1.2010  ochrana poživatelů plných invalidních důchodů při 1. KLP konané po 1.1.2010 :  snížení výše důchodu při změně na IP, IT se provede až od 13. splátky po KLP  pozor náhradní dobou pojištění § 5 odst. 1 písm. t) je pouze doba, do které je podle rozhodnutí ČSSZ považován na poživatele invalidního důchodu III. stupně

27 27 Pozůstalostní důchody  vdovský a vdovecký – 1 rok po úmrtí, poté se zkoumají podmínky - péče o nezaopatřené dítě  - péče o dítě, závislé ve stupni II.-IV.  péče o rodiče své nebo zemřelého manžela, závislé ve stupni II.- IV., se kterými žije ve společné domácnosti  invalidní ve III. stupni  dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, pokud je tento nižší  splnění podmínek do 5-ti let od zániku při úmrtí před 1.1.2012  od 1.1.2012 splnění podmínek do dvou let po zániku při úmrtí po 1.1.2012  při vzniku nároku na důchod před 1.1.2012 po prvním zániku nároku splnění podmínek do 5-ti let, poté při dalším zániku nutno splnit podmínku pro obnovu výplaty do 2 let

28 28 Pozůstalostní důchody - pokračování  nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství ( při sňatku po 31.12.2011 nárok na odbytné nevzniká 12 měsíců)

29 29 Sirotčí důchody  náleží nezaopatřeným dětem  nezaopatřené dítě není dítě, které je poživatelem IT  nezaopatřené dítě dle § 20 ZDP nejdéle do 26 let věku, připravující se budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo nemoci či úrazu,  do 18-ti let věku je i to dítě nezaopatřené, které je vedeno jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci

30 30 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání a příjmy z výdělečné činnosti - nezaopatřenost dítěte  studium – denní řádné – lze vykonávat výdělečnou činnost  studium dálkové, distanční, večerní kombinované při výkonu výdělečné činnosti nebo pobírání podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci – v tomto případě se nejedná o nezaopatřené dítě

31 Sirotčí důchody - pokračování  Nárok po rodiči nebo osvojiteli  Po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy (§ 45 zákona o rodině)  Nenáleží po pěstounovi nebo poručníkovi 31

32 32 Okruh pojištěných osob – některé změny  § 5 studium po 1.1.2010 se nezapočítává do doby pojištění, předtím jen 6 let po 18 roce věku  § 5 pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v souvislosti s odnětím IT při první kontrole po 1.1.2010  § 5 úřad práce – pobírání podpory – celá doba  § 5 úřad práce bez pobírání podpory - jen poslední 3 roky před vznikem nároku na důchod, před 55 rokem věku jen 1 rok

33 33 Námitky proti rozhodnutí ČSSZ již od 1.1.2010 nelze podat žalobu k soudu – je řešeno institutem „námitky“ do 30 dnů po převzetí rozhodnutí o námitkách rozhoduje ČSSZ Praha pokud občan podá námitku, je podrobováno zkoumání celé rozhodnutí (i části, které v námitce nebyly specifikovány, vč. zdravotního stavu) proti námitce již nelze podat opravný prostředek, lze do dvou měsíců po doručení uplatnit žalobu u soudu Vyplácení důchodů v hotovosti na účet důchodce nebo manžela, manželky na účet do ciziny potvrzování dokladu o žití vyplácení opatrovníkovi, jinému příjemci důchodu, do ústavu sociální péče Hrazení nákladů držitele poštovní licence u důchodů vyplácených v hotovosti v letošním roce 21,- Kč, pouze u poživatelů důchodů přiznaných po 1.1.2010

34 34 Možnosti zaměstnávání důchodců invalidní důchod – hlášení se nepodává starobní důchod – předčasný § 31 do doby dosažení důchodového věku – občan nemůže být výdělečně činný (u OSVČ až do konce kalendářního roku ve kterém dosáhne důchodového věku) starobní důchod v důchodovém věku – není omezení ohlašovací povinnost zaměstnavatele pouze při zaměstnání poživatele S § 31, který ještě nedosáhl důchodového věku

35 35 z.č. 582/1991 - Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění  § 86 odst. 4 – do 30 dnů změnit datu přiznání výplaty důchodu  § 86 odst. 5 – do 30 dnů požádat o změnu dle § 16, odst. 8 – vyloučené doby místo příjmů  § 88 námitky do 30 dnů  § 88 - právní moc a opravné prostředky – rozhodnutí nabývá PM bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat námitky  soudní přezkum (do 2 měsíců)

36 36 Dobrovolné důchodové pojištění § 6  bez udání důvodů – 10 let, 1 rok zpětně  evidence ÚP kdykoliv  studium kdykoliv  výdělečná činnost v cizině – 2 roky zpětně  dobrovolnická služba – 2 roky zpětně  činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – 2 roky zpětně  výkon funkce poslance Evropského parlamentu  pobyt v cizině – následování manžela/ky v diplomatických službách  Je možno nejdéle do dne který bezprostředně předchází vznik nároku na starobní důchod

37 37 DOPOJ pokračování  měsíční platba v roce 2012 – 1760,- Kč  měsíční platba v roce 2013 – 1812,- Kč (osoba účastná důchodového spoření – 1942,- Kč)

38 38 Dokladování žádostí o důchod ze strany zaměstnavatele  potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č.582/1991 Sb.,  evidenční list,  předložení potřebných dokladů na výzvu ČSSZ, OSSZ (došetřování dob pojištění vč. příjmů po roce 1986, v určitých případech i před rokem 1986 – mezinárodní prvek),  evidenční list pro účely přepočtu výše důchodu za výkon výdělečné činnosti při pobírání důchodu ve výši 1/2 nebo celého důchodu  potvrzení zaměstnavatele podle § 83 a evidenční list při uvolňování výplaty důchodu v případě přiznání důchodu bez výplaty

39 39 Informativní osobní list důchodového pojištění  občan podává písemně žádost na ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha  uvádí rodné číslo, všechna používaná jména příjmení, adresu, na kterou žádá zaslat IOLDP  Call-centrum DP ČSSZ každý pracovní dne 8-12 hodin, tel 257062869, pro složitější konzultace, důchod do roku 2015, možnost též volat do call centra DP 257062860

40 40 Důchody s mezinárodním prvkem  státy EU, EHS (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarsko  mezivládní smlouvy : Bosna a Hercegoina 1.12.1957 Černá Hora 1.12.2002 Chile 1.3.2004 Chorvatsko1.7.2000 Izrael1.7.2002 Japonsko1.6.2009 Kanada1.1.2003 Korea1.11.2008 Makedonie1.1.2007 Québec1.11.2003 Srbsko1.12.2002 Turecko1.1.2005 Ukrajina1.4.2003 USA1.1.2009 Austrálie1.7.2011 Moldávie1.10.2012 Smlouva s Ruskem – pravděpodobně 3/2013

41 41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google