Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II."— Transkript prezentace:

1 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.
PŘEDNÁŠKA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.

2 Osnova přednášky Výše dávek nemocenského pojištění
denní vyměřovací základ rozhodné období redukční hranice Nárok na dávky a jejich výplatu Změna nároku Nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců

3 Výše dávek nemocenského pojištění (§ 18 – § 22)
Stanoví se příslušnou procentní sazbou z denního vyměřovacího základu (DVZ): rozhodné období (§ 18 odst. 3 až 6) vyměřovací základ (§ 5 zákona č. 589/1992 Sb.) vyloučené dny (§ 18 odst. 7) redukční hranice (§ 22 + sdělení č. 214/2014 Sb. pro rok 2015)

4 Denní vyměřovací základ
skutečný DVZ (§ 18 odst. 1) redukovaný DVZ (§ 21)

5 Rozhodné období období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla předmětná sociální událost výjimky v případě kratšího zaměstnání (§ 18 odst. 4 a 5) 1. předchozí kalendářní rok (§ 18 odst. 6) pravděpodobný příjem (§ 19 odst. 6 a 7) minimální mzda (§ 19 odst. 13)

6 Vyloučené dny snižují se o ně kalendářní dny připadající na rozhodné období § 18 odst. 7, např.: dny vyplácení dávek nemocenského pojištění, dny DPN, za které náleží náhrada mzdy, dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady mzdy.

7 Redukční hranice první redukční hranice 888 Kč, DVZ do její výše:
N a O … 90 % PPM a VPTM …. 100 % druhá redukční hranice Kč DVZ nad první hranici do druhé hranice… 60 % třetí redukční hranice Kč DVZ nad druhou hranici do třetí hranice… 30 % k částce nad Kč se nepřihlíží výsledkem je redukovaný DVZ

8 Výše dávek nemocenské (§ 29) peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné
60 % po celou dobu trvání DPN 50 % z vypočteného nemocenského (případy v § 31) peněžitá pomoc v mateřství 70 % z DVZ ošetřovné 60 % z DVZ

9 Příklad na výši nemocenského
Denní vyměřovací základ činí 1.154,63 Kč ( / 365) redukce: 888 x 90 % = 799,2 Kč 266,63 (1.154,63 – 888) x 60 % = 159,98 Kč DVZ celkem 959,18, zaokrouhleno 960 Kč x 60 % výše dávky na den 576 Kč

10 Nárok na dávku a její výplatu, zánik
nárok (§ 45): vznik splněním podmínek nároku; nezaniká nárok na výplatu (§ 46): splnění podmínek nároku a nároku na výplatu + podání žádosti předepsaným způsobem; zaniká uplynutí tří let vzdání se nároku (§ 47) písemné prohlášení X PPM v době šestinedělí (14týdenní ochranná doba) X zpětně nárok zaniká až do konce podpůrčí doby

11 Změna nároku (§ 52) změna rozhodnutí o dávce a její výplatě
pozitivní: zvýšení, obnovení výplaty, přiznání – i zpětně, max. 3 roky, negativní: snížení, odnětí, zastavení výplaty – pro futuro x odpovědnost za přeplatek (§ 124)

12 Souběh pojištění a nároků na výplatu dávek
souběh pojištění a stejná dávka (§ 14 odst. 2) nárok se posuzuje samostatně, dávka se však vyplácí pouze jednou jedno pojištění a souběh nároků na výplatu více dávek (§ 48) nárok na výplatu PPM nárok na výplatu nemocenského nárok na výplatu ošetřovného souběh pojištění a souběh nároků na výplatu více dávek (§ 48) úhrn dávek max. ve výši nemocenského z DVZ ve výši 3. redukční hranice x snižuje se ošetřovné a poté nemocenské PPM se nesnižuje

13 Výplata dávek uplatnění nároku: tiskopis nebo žádost
OSSZ zaměstnanec žádost podává zaměstnavateli OSVČ, zahraniční zaměstnanci, zaměstnanci v ochranné lhůtě, pokud zaměstnavatel zanikl služební útvary věznice způsob výplaty (§ 110)

14 Nemocenské pojištění OSVČ
definice OSVČ: § 9 odst. 1 až 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění účast na NP: § 11 - § 13 ZNP

15 Pojem OSVČ ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku 15 let
sama vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR a splňuje další zákonem stanovené podmínky

16 Výkon samostatné výdělečné činnosti
živnost podle živnostenského zákona činnost společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s. svobodná povolání výkon umělecké a jiné tvůrčí činnosti činnost na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů (advokát, notář, auditor, znalec…) nebo činnost mandatáře další činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu podnikání v zemědělství

17 Vznik pojištění podání přihlášky na OSSZ ode dne přihlášení, ne zpětně

18 Zánik pojištění projev vůle – odhlášení, ne zpětně ze zákona:
prvním dnem KM, za který nebylo zaplaceno pojistné ve stanovené lhůtě či v nižší částce zaplacené pojistné se stává přeplatkem a vrací se dnem nástupu VTOS dnem skončení SVČ, přerušení, odnětí oprávnění

19 Nemocenské stejné podmínky jako u zaměstnanců (§ 23)
+ čekací doba – účast na pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců přede dnem vzniku DPN (karantény) – § 24

20 Peněžitá pomoc v mateřství
stejné podmínky jako u zaměstnankyň (§ 32) + čekací doba – účast na pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (§ 32 odst. 3)

21 Zahraniční zaměstnanec
přihláška na předepsaném tiskopisu u OSSZ vznik: den v přihlášce, ne zpětně zánik: skončení zaměstnání v ČR, 1. dnem KM, za který nebylo zaplaceno pojistné, odhlášení nárok na nemocenské po splnění 3měsíční čekací doby nárok na PPM po splnění čekací doby 180 dní


Stáhnout ppt "NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II."

Podobné prezentace


Reklamy Google