Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj cestovního ruchu a láze ň ství v Jeseníkách Martin Plachý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj cestovního ruchu a láze ň ství v Jeseníkách Martin Plachý."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj cestovního ruchu a láze ň ství v Jeseníkách Martin Plachý

2 Láze ň ství v Jeseníkách Láze ň ství je dlouhodob ě jeden z klí č ových produkt ů cestovního ruchu v Č R V regionu Jeseníky se nachází 5 láze ň ských míst – Velké Losiny, Bludov, Karlova Studánka, Jeseníky, Lipová-Lázn ě

3 Rozvoj lázní Velké Losiny r.1562 – první zmínky o vyu ž ívání lé č ebných ú č ink ů místních vod r. 2008 – zm ě na vlastníka, za č len ě ní do skupiny ROYAL SPA z celkového po č tu 275 l ůž ek bylo 70 l ůž ek zav ř eno, 5 pokoj ů se sociálním za ř ízením

4 Rekonstrukce depandance Gazárka – r. 2009

5 Rekonstrukce komplexu Eliška – r. 2010

6

7 Rekonstrukce komplexu Šárka – r. 2012

8 Rozvoj lázní Velké Losiny Termální lázn ě Velké Losiny 2012 180 l ůž ek kategorie *** a **** celkové investice dosáhly doposud 120 mil. K č

9 Rekonstrukce láz. domu Bo ž ena – r. 20??

10 P ř estavba termálního koupališt ě – r. 20??

11 Výstavba kolonády – r. 20??

12 Rozvoj lázní Velké Losiny V roce 2008 vyu ž ilo slu ž eb lázní 3187 klient ů V roce 2011 to bylo ji ž 5787 klient ů tzn. o více ne ž 80 % více Podíl klient ů zdravotních pojiš ť oven klesl z 90 % na asi 20 % z celkového po č tu klient ů Webové stránky lázní navštíví a ž 15 tis. klient ů m ě sí č n ě

13 Rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách Zm ě na typu klient ů v Lázních Velké Losiny má zásadní vliv na po ž adované slu ž by a infrastrukturu v regionu Z klient ů lázní profituje celá ř ada subjekt ů cestovního ruchu Ř ada návšt ě vník ů Jeseník ů vyu ž ije slu ž eb lázní

14 Rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách I p ř es nové investice do infrastruktury cestovního ruchu v regionu: -není nabídka produkt ů cestovního ruchu dostate č ná -kvalita slu ž eb neodpovídá mnohem rozvinut ě jším region ů m v Č R ne ř ku-li v zahrani č í -chybí jednotná a viditelná marketingová strategie regionu

15 Kde brát inspiraci? www.jesenikytourism.cz www.jeseniky.nature.cz http://krkonose.eu http://www.krnap.cz www.npsumava.cz http://www.nationalpark-bayerischer- wald.de http://www.nationalpark-bayerischer- wald.de http://www.zillertal.at http://www.oetztal.at

16 Rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách Rozvoj cestovního ruchu v regionu se neobejde bez rozvoje lidských zdroj ů !!!

17 D ě kuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj cestovního ruchu a láze ň ství v Jeseníkách Martin Plachý."

Podobné prezentace


Reklamy Google