Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_03 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II Autor: Bc. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_03 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II Autor: Bc. Eva."— Transkript prezentace:

1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_03 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II Autor: Bc. Eva Doležalová Název materiálu: Podstatná jména – Určování pádu a čísla Předmět: Český jazyk - mluvnice Cílová skupina: 6. ročník ZŠ Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1

2 2 Datum vytvoření: 6. 8. 2011 Téma: Podstatná jména Cíl prezentace: Rozlišování a určování mluvnických kategorií pádu a čísla Časová dotace: 45 min Anotace: Výukový materiál je zaměřen na podstatná jména a první dvě z mluvnických kategorií, které se u jmen určují. Žáci se taktéž seznámí se zvláštnostmi v kategorii čísla, jimiž jsou podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Na závěr své nové poznatky zúročí v práci s daným cvičením.

3 3

4 4

5 5

6 M ů j otec byl obuvníkem a mou č astou povinností bylo roznášet nové nebo spravené boty do okolních vesnic. To se to vesele vykra č ovalo s botami p ř es rameno po tvrdých p ě šinách mezi mladým, syt ě zeleným obilím. Nade mnou zpíval vesele sk ř ivánek, ve stráních i v lesích také ostatní ptá č kové. 1. Kolik podstatných jmen jste nalezli? 2. P ř eva ž uje č íslo jednotné, nebo mno ž né? VY_32_INOVACE _03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 6

7 1. V ned ě li jsme byli navštívit babi č ku. 2. Le ž í v nemocnici. 3. Minulý týden uklouzla na schodech. 4. Zlomila si pravou nohu. 5. Léka ř i dali babi č ce nohu do sádry. 6. Celý den musí le ž et, ale noha u ž ji nebolí. 7. P ř inesli jsme babi č ce kv ě tiny. 8. M ě la radost. VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 7

8 8

9 1. Kuba sbíral v (les) na (paseka) maliny. 2. Dával je do modrého (d ž bán). 3. Kolem bylo slyšet bzu č ení (v č ela). 4. Uvid ě l i rezavou (veverka). 5. Hbit ě p ř eskakovala z (v ě tev) na (v ě tev). 6. K (ve č er) se Kuba vydal dom ů. 7. Č eká ho veliká pochvala od (maminka). VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 9

10 10

11 HROMADNÁ podstatná jména N ě která podstatná jména mají naopak jen tvary č ísla jednotného, ale ozna č ují více v ě cí tého ž druhu = HROMADNÁ podstatná jména (bývají v ě tšinou tvo ř ena koncovkou –í a p ř íponami –oví, -ctvo, -stvo) - P ř íklad: uhlí, d ř íví, k ř oví, obyvatelstvo, ptactvo LÁTKOVÁ podstatná jména N ě která podstatná jména ozna č ují tvarem č ísla jednotného látku (bez z ř etele ke mno ž ství) = LÁTKOVÁ podstatná jména P ř íklad: sníh, voda, mouka, mýdlo VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 11

12 12  POMNO Ž NÁ podstatná jména - mají pouze tvary množného čísla, ale označují jimi jednu věc - mají pouze tvary množného čísla, ale označují jimi jednu věc - u těchto slov vždy určujeme číslo množné. - u těchto slov vždy určujeme číslo množné. př. př. (ta) záda, (ty) housle, (ty) Hradčany  HROMADNÁ podstatná jména - mají pouze tvar jednotného čísla, ale označují větší množství - mají pouze tvar jednotného čísla, ale označují větší množství věcí, jevů stejného druhu věcí, jevů stejného druhu - u těchto slov vždy určujeme číslo jednotné - u těchto slov vždy určujeme číslo jednotné př. př. (to) zrní, (to) loďstvo, (to) prádlo  LÁTKOVÁ podstatná jména –  LÁTKOVÁ podstatná jména – označují tvarem čísla jednotného látku (bez zřetele ke množství – Ve sklenici zůstala voda.) př. voda, dřevo, sůl, mýdlo

13 Ptactvo, káva, plíce, prázdniny, listí, kalhoty, víno, vrata, Č eské Bud ě jovice, housle, papír, d ř íví, vojsko, stromoví, d ř evo, prádlo, rolnictvo, pivo, cukr, n ůž ky, kamení, játra, Rokycany, záda, rostlinstvo. VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 13

14 Č echová, Marie – Styblík, Vlastimil:. ◙ Č echová, Marie – Styblík, Vlastimil: Č eský jazyk pro 6.ro č ník základní školy a odpovídající ro č ník víceletých gymnázií. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1997. ISBN 80-85937-54-9. s. 50-51. Mikulenková, Hana ◙ Mikulenková, Hana: Č eský jazyk pro 3. ro č ník. 2. díl. Prodos, Olomouc 1993. ISBN 80-85806-07-X. s. 26-29. Schneiderová, Eva ◙ Schneiderová, Eva: Klí č k č eštin ě aneb Na č eštinu od lesa. Pro 2. stupe ň ZŠ i pro ni ž ší ro č níky víceletých gymnázií. Albatros, Praha 2005. ISBN 80-00-01593-5. s. 99-102. VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 14

15 VY_32_INOVACE_03 – Podstatná jména: Určování pádu a čísla 15 Materiál je ur č en pro bezplatné pou ž ívání pro pot ř eby výuky a vzd ě lávání na všech typech škol a školských za ř ízení. Jakékoliv další vyu ž ití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_03 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II Autor: Bc. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google