Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného"— Transkript prezentace:

1 „Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného
vzoru, proces přípravy a podání přihlášky“ Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy © PatentCentrum

2 © PatentCentrum

3 © PatentCentrum

4 © PatentCentrum

5 © PatentCentrum

6 © PatentCentrum

7 © PatentCentrum

8 PŘÍPRAVA PODLOH PRO PŘIHLÁŠKU VYNÁLEZU (UŽITNÉHO VZORU)
a) (REŠERŠE) b) DOSAVADNÍ STAV TECHNIKY (a jeho nevýhody) c) PODSTATA NOVÉHO ŘEŠENÍ (a jeho výhody) d) MOŽNÉ DALŠÍ APLIKACE A PŘÍKLADY PROVEDENÍ e) PODSTATNÉ ZNAKY (mající podstatný vliv) © PatentCentrum

9 Jde o objektivní analýzu otevřeného technického problému
ÚVOD Vypracování návrhu popisu a patentových nároků není jen formální záležitostí Jde o objektivní analýzu otevřeného technického problému Vyčerpání mnohoznačnosti řešení problému – modelování Formulace patentových nároků – abstrakce, zobecnění, logika © PatentCentrum

10 Etapy zpracování přihlášky:
Aplikace podmínek patentovatelnosti Rozvinutí návrhu na řadu konkrétních řešení a jejich zobecnění Formulace optimálních patentových nároků a sestavení popisu (se zahrnutím stavu techniky) © PatentCentrum

11 I. Aplikace podmínek patentovatelnosti
I.I Aplikace podmínek, které nevyžadují porovnání s dosavadním stavem techniky Jde o technické řešení? Není jeho ochrana vyloučena? Je technický problém, který má vynález řešit, zcela vyřešen? Není řešení v rozporu s aktuálními objektivními vědeckými a technickými poznatky? Je řešení průmyslově využitelné? Není řešení v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy? © PatentCentrum

12 I.II Aplikace podmínek, které vyžadují porovnání s
dosavadním stavem techniky - Slovní vyjádření (popis) nápadu – návrhu technického řešení – abstrakce Výběr znaků podstatných – logika Novost Vynálezecká činnost (překročení rámce pouhé odborné dovednosti) I.III Definování kategorie vynálezu Kategorie = obecný model, který umožňuje představit si, co je vyřešení technického problému v daném případě, co je nové, a co způsobuje nové a vyšší účinky © PatentCentrum

13 Ing. Karel Bačkovský „Postup při formulování definice předmětu patentu a sestavování popisu vynálezů“ r. 1970 © PatentCentrum

14 Kategorie věcí (charakter tělesného vytvoření)
Kategorie vynálezů Kategorie věcí (charakter tělesného vytvoření) Výrobky - (chemické / farmaceutické / biotechnologické vynálezy) Zařízení Zapojení Kategorie postupů (charakter činnosti) Způsoby výroby Postupy Použití © PatentCentrum

15 Kategorie - výrobek mechanické směsi
látky získané fyzikálně-chemickými přeměnami chemické sloučeniny (chemicky vyrobené látky) látky získané přeměnou jádra mikroorganismy biotechnologické vynálezy © PatentCentrum

16 Kategorie – způsob, použití
Způsob výroby výrobku (látky ..) Použití Nová látka + její použití Známá látka = > nalezení její nové vlastnosti = > její nové použití tj. použití známé látky k novému účelu © PatentCentrum

17 Formulování (patentových) nároků
Hartigova definice: úvodní vyznačující se tím, že význaková část část vyznačený © PatentCentrum

18 Hartigova definice (její použití v chemii, farmacii)
Používá se zpravidla: U výrobků – směsí U postupů / způsobů výroby, přípravy (u zařízení k provádění postupů) Nepoužívá se zpravidla: U nových látek (+kmenů mikroorganismů, produktů genového inženýrství ..) U kategorie použití © PatentCentrum

19 Nová látka + její použití
Patentové nároky 1. Sloučenina X 2. Použití sloučeniny X jako insekticidního prostředku © PatentCentrum

20 Známá látka Y – nalezení její nové vlastnosti
Patentové nároky 1. Použití sloučeniny Y jako insekticidního prostředku © PatentCentrum

21 Stavba nároků První = hlavní nezávislý nárok: uvádí obligatorní znaky vynálezu, tedy nutné, nezbytné pro dané řešení, které je jednoznačně určují a vymezují vůči známému stavu techniky Závislé nároky: rozvíjejí podstatu řešení definovanou v nároku hlavním, znaky fakultativní, tedy výběrové, volitelné © PatentCentrum

22 Požadavky na podlohy Jasnost a úplnost vysvětlení vynálezu
- § 26 (2) patent. zákona Nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné .. - § 8 (1) vyhl. č. 550/1990 Sb. © PatentCentrum

23 1) Mechanické směsi Hartigova definice
Vyjádření kvalitativního a kvantitativního složení směsi K čemu je směs určena Kvantitativní obsah: procenta (do 100%!), díly, poměry složek ? Postupy přípravy – inventivní ? © PatentCentrum

24 Dělení nároků zejm. u směsí a látek získaných fyzikálně chemickými přeměnami
Otevřená definice „obsahuje“ „zahrnuje“ Uzavřená definice „je tvořen z ..“ „sestává z ..“ © PatentCentrum

25 NOVOST VYNÁLEZECKÁ ČINNOST
Řešení není nové, je-li totožné s některým řešením náležejícím do dosavadního stavu techniky. Řešení je nové, když alespoň jeden jeho definující podstatný znak ve formě logického výroku je odlišný od všech znaků jednotlivých známých řešení uvažovaného technického problému. VYNÁLEZECKÁ ČINNOST Řešení nevyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. © PatentCentrum

26 PATENTOVÝ NÁROK dvoudílný: předvýznaková část vyznačující se tím, že význaková část otevřený: „zahrnuje“, „obsahuje“ uzavřený: „sestává z“, „je tvořen“ zařízení ve statickém stavu jednotnost vynálezu © PatentCentrum

27 PRAVIDLA Definuje se znaky podstatnými.
Neuvádí se nadbytečné znaky (přeurčení). Výrazy známé, jasné a přesné. Shodný pojmový rozsah předvýznakové i význakové části (stroj – klínový řemen). Znaky předvýznaku nesmí obsahovat znaky význaku (tautologický nárok). Definující znaky nesmí být jen záporné znaky. Jedním nárokem lze definovat jen jeden předmět. © PatentCentrum

28 © PatentCentrum

29 © PatentCentrum

30 © PatentCentrum

31 © PatentCentrum

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Husova Evropský patentový a známkový zástupce České Budějovice Soudní znalec Tel.: Mobil: Fax.: © PatentCentrum


Stáhnout ppt "„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného"

Podobné prezentace


Reklamy Google