Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky“ Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky“ Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový."— Transkript prezentace:

1 „Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky“ Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy © 2011 PatentCentrum

2

3

4

5

6

7

8 PŘÍPRAVA PODLOH PRO PŘIHLÁŠKU VYNÁLEZU (UŽITNÉHO VZORU) a) (REŠERŠE) b) DOSAVADNÍ STAV TECHNIKY (a jeho nevýhody) c) PODSTATA NOVÉHO ŘEŠENÍ (a jeho výhody) d) MOŽNÉ DALŠÍ APLIKACE A PŘÍKLADY PROVEDENÍ e) PODSTATNÉ ZNAKY (mající podstatný vliv) © 2011 PatentCentrum

9 1. Vypracování návrhu popisu a patentových nároků není jen formální záležitostí 2. Jde o objektivní analýzu otevřeného technického problému 3. Vyčerpání mnohoznačnosti řešení problému – modelování 4. Formulace patentových nároků – abstrakce, zobecnění, logika ÚVOD © 2011 PatentCentrum

10 Etapy zpracování přihlášky: I.Aplikace podmínek patentovatelnosti II.Rozvinutí návrhu na řadu konkrétních řešení a jejich zobecnění III.Formulace optimálních patentových nároků a sestavení popisu (se zahrnutím stavu techniky) © 2011 PatentCentrum

11 I. Aplikace podmínek patentovatelnosti I.I Aplikace podmínek, které nevyžadují porovnání s dosavadním stavem techniky - Jde o technické řešení? Není jeho ochrana vyloučena? - Je technický problém, který má vynález řešit, zcela vyřešen? - Není řešení v rozporu s aktuálními objektivními vědeckými a technickými poznatky? - Je řešení průmyslově využitelné? - Není řešení v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy? © 2011 PatentCentrum

12 I.II Aplikace podmínek, které vyžadují porovnání s dosavadním stavem techniky - Slovní vyjádření (popis) nápadu – návrhu technického řešení – abstrakce - Výběr znaků podstatných – logika - Novost - Vynálezecká činnost (překročení rámce pouhé odborné dovednosti) I.III Definování kategorie vynálezu Kategorie = obecný model, který umožňuje představit si, co je vyřešení technického problému v daném případě, co je nové, a co způsobuje nové a vyšší účinky © 2011 PatentCentrum

13 Ing. Karel Bačkovský „Postup při formulování definice předmětu patentu a sestavování popisu vynálezů“ r. 1970 © 2011 PatentCentrum

14 Kategorie vynálezů  Kategorie věcí (charakter tělesného vytvoření)  Výrobky - (chemické / farmaceutické / biotechnologické vynálezy)  Zařízení  Zapojení  Kategorie postupů (charakter činnosti)  Způsoby výroby  Postupy  Použití © 2011 PatentCentrum

15 Kategorie - výrobek 1) mechanické směsi 2) látky získané fyzikálně-chemickými přeměnami 3) chemické sloučeniny (chemicky vyrobené látky) 4) látky získané přeměnou jádra 5) mikroorganismy 6) biotechnologické vynálezy © 2011 PatentCentrum

16 Kategorie – způsob, použití  Způsob výroby výrobku (látky..)  Použití  Nová látka + její použití  Známá látka = > nalezení její nové vlastnosti = > její nové použití tj. použití známé látky k novému účelu © 2011 PatentCentrum

17 Formulování (patentových) nároků  Hartigova definice: úvodní vyznačující se tím, že význaková část část vyznačený © 2011 PatentCentrum

18 Hartigova definice (její použití v chemii, farmacii)  Používá se zpravidla:  U výrobků – směsí  U postupů / způsobů výroby, přípravy  (u zařízení k provádění postupů)  Nepoužívá se zpravidla:  U nových látek (+kmenů mikroorganismů, produktů genového inženýrství..)  U kategorie použití © 2011 PatentCentrum

19 Nová látka + její použití Patentové nároky  1. Sloučenina X  2. Použití sloučeniny X jako insekticidního prostředku © 2011 PatentCentrum

20 Známá látka Y – nalezení její nové vlastnosti Patentové nároky  1. Použití sloučeniny Y jako insekticidního prostředku © 2011 PatentCentrum

21 Stavba nároků  První = hlavní nezávislý nárok: uvádí obligatorní znaky vynálezu, tedy nutné, nezbytné pro dané řešení, které je jednoznačně určují a vymezují vůči známému stavu techniky  Závislé nároky: rozvíjejí podstatu řešení definovanou v nároku hlavním, znaky fakultativní, tedy výběrové, volitelné © 2011 PatentCentrum

22 Požadavky na podlohy  Jasnost a úplnost vysvětlení vynálezu - § 26 (2) patent. zákona  Nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné.. - § 8 (1) vyhl. č. 550/1990 Sb. © 2011 PatentCentrum

23 1) Mechanické směsi  Hartigova definice  Vyjádření kvalitativního a kvantitativního složení směsi  K čemu je směs určena  Kvantitativní obsah: procenta (do 100%!), díly, poměry složek  ? Postupy přípravy – inventivní ? © 2011 PatentCentrum

24 Dělení nároků zejm. u směsí a látek získaných fyzikálně chemickými přeměnami  Otevřená definice  „obsahuje“  „zahrnuje“  Uzavřená definice  „je tvořen z..“  „sestává z..“ © 2011 PatentCentrum

25 NOVOST Řešení není nové, je-li totožné s některým řešením náležejícím do dosavadního stavu techniky. Řešení je nové, když alespoň jeden jeho definující podstatný znak ve formě logického výroku je odlišný od všech znaků jednotlivých známých řešení uvažovaného technického problému. VYNÁLEZECKÁ ČINNOST Řešení nevyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. © 2011 PatentCentrum

26 PATENTOVÝ NÁROK  dvoudílný: předvýznaková část vyznačující se tím, že význaková část  otevřený: „zahrnuje“, „obsahuje“  uzavřený: „sestává z“, „je tvořen“  zařízení ve statickém stavu  jednotnost vynálezu © 2011 PatentCentrum

27 PRAVIDLA 1. Definuje se znaky podstatnými. 2. Neuvádí se nadbytečné znaky (přeurčení). 3. Výrazy známé, jasné a přesné. 4. Shodný pojmový rozsah předvýznakové i význakové části (stroj – klínový řemen). 5. Znaky předvýznaku nesmí obsahovat znaky význaku (tautologický nárok). 6. Definující znaky nesmí být jen záporné znaky. 7. Jedním nárokem lze definovat jen jeden předmět. © 2011 PatentCentrum

28

29

30

31

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Husova 5 Evropský patentový a známkový zástupce 370 01 České Budějovice Soudní znalec Tel.: 387436600 Mobil: 777 743150 Fax.: 387312166 E-mail: sedlak@patentcentrum.cz E-mail: info@patentcentrum.cz www.patentcentrum.cz © 2011 PatentCentrum


Stáhnout ppt "„Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky“ Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový."

Podobné prezentace


Reklamy Google