Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porozumění patentovým nárokům (e) Měnič elektrické energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porozumění patentovým nárokům (e) Měnič elektrické energie."— Transkript prezentace:

1 Porozumění patentovým nárokům (e) Měnič elektrické energie

2 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 2/15 Vynález Izolovaný měnič energie s tlumícím obvodem k ochraně hlavního vypínače před proudovými špičkami vznikajícími v momentu blokování.

3 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 3/15 Jak patentovat tento vynález: nárokujte jej! Ochrana proti napěťovým špičkám je technický problém. Problémy nelze patentovat – patentovat lze pouze konkrétní řešení. Jaká je technická vlastnost, která umožňuje ochranu? Patentový nárok: „Blokující měnič, který chrání vypínač." Patentový nárok: „Blokující měnič s nejméně jedním kondenzátorem připojeným paralelně k primárnímu vinutí." Jistě nechcete, aby někdo váš patent obešel použitím vašeho nastavení primárního tlumení v kombinaci s odlišným sekundárním obvodem, například v propustném měniči. Patentový nárok: „Spínaný zdroj s nejméně jedním kondenzátorem připojeným paralelně k primárnímu vinutí." Průzkum současného stavu techniky ukáže, zda je tento vynález – tak jak je nárokován – skutečně nový.

4 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 4/15 Výsledky průzkumu současného stavu techniky Při průzkumu byl nalezen patent DE 40 29 221, „Spínaný zdroj", který zveřejňuje obdobný vynález. "… zmíněný spínaný zdroj má sériové spojení rezistoru a kondenzátoru připojeného paralelně k primárnímu vinutí …"

5 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 5/15 "… kde je primární vinutí rozděleno na dvě sekce s nejméně jednou odbočkou a kde je kondenzátor ve všech případech připojen paralelně k oběma sekcím." Srovnání dvou zmíněných vynálezů Vynález jak je nárokován DE4029221 „spínaný zdroj s nejméně jedním kondenzátorem připojeným paralelně k primárnímu vinutí." „Spínaný zdroj, kde je sériově spojen rezistor a kondenzátor paralelně k primárnímu vinutí." není nové •nové •inovující prvek (tato modifikace přináší zlepšené usměrnění vysokých proudových špiček přes primární spínač)

6 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 6/15 Nárok chránící vynález Nárok vhodný k podání: „spínaný zdroj s kondenzátorem, transformátorem s primárním a sekundárním vinutím a se spínacím tranzistorem sériově spojeným s primárním vinutím vyznačující se tím, že primární vinutí je rozděleno do dvou sekcí s nejméně jednou odbočkou, kde kondenzátor je vždy paralelně spojen s nejméně dvěma sekcemi."

7 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 7/15 Použití závislých nároků ke zvýšení ochrany Nezávislé (obecné) nároky pomáhají předejít obcházení patentu. Závislé (konkrétní) nároky jsou vytvořené na míru výrobkům, které by mohly patent porušit. Hlavní nárok Specifický nárok A Specifický nárok B

8 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 8/15 Přihláška podaná u EPO Nárok 1: „Spínaný zdroj... s rozděleným primárním vinutím s nejméně jednou odbočkou a kondenzátorem, který je vždy paralelně spojen s oběma sekcemi." Nárok 2: „Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že kondenzátory a počet závitů jsou voleny tak, že oscilace vytvářená deaktivací spínače má odlišnou frekvenci." Nárok 3: „Přístroj dle nároku 1 vyznačující se tím, že kondenzátor, který je spojen ke spínacímu tranzistoru, je menší než druhý kondenzátor." EPO provede vlastní rešerši současného stavu techniky a zváží, zda tento vynález tak JAK JE NÁROKOVÁN je nový a nezřejmý.

9 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 9/15 Další dřívější patent objevený průzkumem EPO US6061253: „Spínací zdroj s aktivním tlumícím obvodem obsahující pomocný spínač (Q2) pro dosažení spínání v nulovém proudu a v nulovém napětí." „Měkký spínací zdroj se sníženou hladinou hluku"

10 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 10/15 Stanovisko EPO Nárok přihlašovatele: „spínanýí zdroj s kondenzátorem, transformátorem s primárním a sekundárním vinutím, a se spínacím tranzistorem sériově spojeným s primárním vinutím vyznačující se tím, že primární vinutí je rozděleno do dvou sekcí s alespoň jednou odbočkou a že kondenzátor je paralelně spojen s nejméně dvěma sekcemi." Toto je již obsaženo v US6061253 Odpověď EPO: Prosíme, upravte své nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález! C1 a N1 paralelně, C2 a N3 paralelně US6061253

11 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 11/15 Hlubší analýza Přehlédl EPO některé důležité vlastnosti vynálezu? Odpověď přihlašovatele: Úpravy patentové přihlášky, objasnění vztahu mezi vynálezem a stávajícím stavem techniky. Jak lze upravit nároky, aby byl vynález nový (s ohledem na dosavadní stav techniky)?

12 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 12/15 Uzpůsobené k eliminaci oscilace Efektivní tlumení/malá kapacitance Tlumí každé vinutí zvlášť Dvě sekce, dva kondenzátory Kondenzátor paralelně k primár. Srovnání vynálezu a současného stavu techniky Technické vlastnosti vynálezu DE4029221 US6061253 Výhody/technické výsledky (aktivní tlumení) ne (pasivní tlumení) ne

13 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 13/15 " spínací zdroj s kondenzátorem, transformátorem s primárním a sekundárním vinutím a se spínacím tranzistorem sériově spojeným s primárním vinutím, kde primární vinutí je rozděleno na dvě sekce s alespoň jednou odbočkou a a že kondenzátor je paralelně spojen s nejméně dvěma sekcemi, vyznačující se tím, že kondenzátory a počet závitů jsou zvoleny tak, aby oscilace vznikající za deaktivace spínače měly rozdílné rezonantní frekvence pro alespoň částečné vzájemné rušení." Výsledek analýzy Některé jednotlivé prvky vynálezu nejsou ve světle nalezených dokumentů ani známé a ani zřejmé, jako například není dosud známa kombinace některých vlastností, což přináší nový, jedinečný přínos. Z poznatků o současném stavu techniky vyplývá, že dosud není zřejmý způsob kombinace těchto prvků s cílem dosáhnout zmíněného nového účinku → vynálezecká činnost. Nárok je třeba upravit, aby byl vynález odlišen od US6061253:

14 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 14/15 Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků Rozdílné od patentu DE40… Rozdílné od patentu US60… Podporuje vynálezec kou činnost: odlišný technický výsledek O tlumícím obvodu je známo, že nejméně částečně tlumí napěťové špičky. Často používaný tlumící obvod tohoto typu je tak popsán v DE4029221. Spínaný zdroj dle úvodu nároku 1 je zveřejněn v US6061253. Cílem tohoto vynálezu je popsat tlumící obvod pro spínaný zdroj typu, který je zmíněn v úvodu a který se skládá pouze z několika součástek a spínanému zdroji způsobuje jen nízké ztráty. spínací zdroj dle tohoto vynálezu... Primární vinutí je rozděleno do sekcí s alespoň jednou odbočkou a, jako tlumící obvod, je kondenzátor vždy paralelně připojen k sekci. Tímto způsobem jsou sekce primárního vinutí tlumeny zvlášť a nikoli primární vinutí jako celek. … oscilace vznikající při vypnutém spínaném tranzistoru mají odlišné rezonanční frekvence, a tudíž se částečně vzájemně ruší. To má za výsledek efektivní tlumení napětí na spínaném tranzistoru.

15 Podmodul CStavba patentových nároků - (e) Měnič elektrické energie 15/15 Patent je udělen Odpověď z EPO: patent udělen!


Stáhnout ppt "Porozumění patentovým nárokům (e) Měnič elektrické energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google