Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny."— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny

2 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 2/17 Léčba rakoviny 17-AAG, R 17 = alkylamino Oxaliplatina Výklad pojmů •protein teplotního šoku 90 (HSP 90) Patří ke skupině proteinů, které chrání buňky před zvýšenou teplotou; pomáhají při supresi tumoru. •inhibitor proteinu teplotního šoku 90 (inhibitor HSP 90) Látky, které blokují účinek HSP 90. Příklady: geldanamycin nebo 17-alkylamino-17-desmetoxygeldanamycin (17-AAG). •koordinační komplexy platiny Platina tvořící komplex s ligandy. Tyto sloučeniny se používají jako chemoterapeutika. Příklady: cisplatina, karboplatina, oxaliplatina.

3 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 3/17 Vynález Zlepšený způsob léčby pacientů trpících rakovinou prsu podáním injekce koordinačního komplexu platiny a volitelně též inhibitoru HSP 90. Tento vynález přináší lepší výsledky díky kombinaci těchto dvou složek. Specifická kombinace oxaliplatiny a 17-AAG má synergický účinek. Jak lze tento vynález ochránit před nápodobou? •„zlepšený způsob" → Ve srovnání s čím? (nejasná formulace) •„způsob léčby pacientů" → Způsob chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla = výluka z patentovatelnosti •„koordinační komplex → Nikoli „metoda léčby“; má platiny“„technickou “ funkci → lze patentem

4 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 4/17 Patentový nárok: „Koordinační komplex platiny" Jak patentovat tento vynález: nárokujte jej! Nárokování koordinačního komplexu platiny obecně znamená pokus o získání velmi široké ochrany. Již víte, že takové komplexy byly už dříve popsány. Patentový nárok: „Koordinační komplexy platiny určené pro léčbu pacientů" Tato formulace rovněž nedává jasný popis vašeho vynálezu. Patentový nárok: „Koordinační komplex platiny určený k léčbě rakoviny prsu" Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda daný patent – jak je nárokován – je skutečně nový.

5 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 5/17 Výsledek prostudování dosavadního stavu techniky Při studiu dosavadního stavu techniky byl objeven článek v časopise, který daný vynález odhaluje. Zprávy o léčbě rakoviny 67(3) 235-238, 1983 "... 2 [pacienti] s adrenokarcinomem prsu... byli léčeni cisplatinou v dávce 60 mg/m2..." Koordinační komplex platiny (např. cisplatina) používaný pro léčbu rakoviny je na základě tohoto článku již znám!

6 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 6/17 Srovnání těchto dvou vynálezů Vynález tak, jak je nárokovánZprávy o léčbě rakoviny „Koordinační komplex platiny pro léčbu rakoviny prsu." "... 2 [pacienti] s adrenokarcinomem prsu... byli léčeni cisplatinou v dávce 60 mg/m2..." „Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití..." n e n í n o v ý •nový •zahrnuje vynálezeckou činnost (kombinované použití přináší zlepšený účinek)

7 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 7/17 Nárok chránící vynález Nárok vhodný k podání: " Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití při léčbě rakoviny prsu."

8 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 8/17 Použití závislých nároků pro zlepšení ochrany patentu Patent by měl zahrnovat jak široké tak specifické nároky. Široký nárok: Nezávislý nárok (tj. nárok, který uvádí základní znaky vynálezu) pomáhá zabránit obcházení patentu. Specifický nárok: Závislé nároky odkazují na ty nezávislé a navíc definuje výhodná provedení vynálezu. Nezávislý nárok Závislý nárok 1 Závislý nárok 2

9 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 9/17 Přihláška podaná na Evropský patentový úřad (EPO) NÁROK 1: „Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití k léčbě rakoviny prsu." Nárok 2: „Kombinace dle nároku 1, vyznačující se tím, že inhibitorem HSP 90 je 17-AAG." Nárok 3: „Kombinace dle nároku 1, vyznačující se tím, že koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina." Patentový úřad provede své vlastní prostudování dosavadního stavu techniky a poté zváží, zda vynález tak JAK JE NÁROKOVÁN, je nový a nezřejmý. Nárok 4: „Kombinace dle nároku 2, vyznačující se tím, že koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina."

10 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 10/17 Další dosavadní stav techniky objevený průzkumem EPO „Kombinace inhibitoru HSP 90... s protirakovinným činitelem jako je karboplatina nebo cisplatina... k inhibici... růstu rakovinových buněk v prsu." „Metody vedoucí k zajištění účinnosti cytotoxických činitelů prostřednictvím použití inhibitorů HSP90"

11 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 11/17 Stanovisko EPO Nároky přihlašovatele: „Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití při léčbě rakoviny prsu." Vynález dle popisu v nároku 1 je již popsán a nárokován v patentu WO 02/15925. Odpověď EPO: Prosíme, upravte své nároky, pokud chcete svůj vynález patentovat! Koordinační komplex platiny (např. cisplatina) a inhibitor HSP 90 byly použity v patentu WO 02/15925 k léčbě rakoviny prsu.

12 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 12/17 Další analýza •Prostudujte materiály objevené rešerší dosavadního stavu techniky: –Má vynález nějaké znaky, které NEJSOU odhaleny v dosavadním stavu techniky? –Jaké jsou výhody vynálezu ve srovnání se současným stavem techniky? Jak lze upravit nároky, aby vyjádřily novost vynálezu (vzhledem k dosavadnímu stavu techniky)? •Interpretoval EPO některé důležité znaky vynálezu jinak, než vynálezce? Reakce přihlašovatele: úpravy v přihlášce, objasnění vztahu mezi vynálezem a dosavadním stavem techniky

13 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 13/17 Synergie (více než aditivní účinek) Nárok 2: Znaky nároku 1 + inhibitor HSP90 = 17-AAG Nárok 4: Vlastnosti nároků 1 + 2 + koordinační komplex Pt = oxaliplatina Zprávy o léčbě rakoviny Zlepšený účinek (aditivní) Nárok 3: Vlastnosti nároku 1 + koordinační komplex Pt = oxaliplatina Nárok 1: Kombinace inhibitoru HSP 90 a koordinačního komplexu platiny Srovnání vynálezu se současným stavem techniky Technické znaky vynálezu WO 02/15925 Výhody / technický účinek ne

14 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 14/17 Výsledek analýzy Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známy, kombinace specifických sloučenin známa není a tvoří tím nový, unikátní přínos. Musíme však vzít v potaz, že: Nárok 2 se vztahuje na použití 17-AAG. Použití konkrétně tohoto inhibitoru HSP 90 je považováno za triviální, neboť patent WO02/15925 doporučuje použití jakéhokoli inhibitoru HSP 90 v kombinaci s protirakovinným činidlem. Nárok 3 představuje použití oxaliplatiny. Vzhledem k tomu, že WO 02/15925 naznačuje použití jakéhokoli protirakovinného léku, je použití oxaliplatiny opět považováno za zřejmé. Nárok 4 popisuje použití kombinace oxaliplatiny a 17-AAG. Patentová přihláška popisuje, že použitím této kombinace je dosaženo synergického (= více než aditivního) účinku. Což v WO 02/15925 odhaleno není.

15 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 15/17 Výsledek analýzy Je-li jedna sloučenina jednoduše nahrazena jinou, aniž by se to projevilo nějakým nečekaným nebo překvapujícím účinkem, je taková náhrada často považována za rutinní pro odborníka. Pokud se ale dostaví nečekaný či překvapující účinek, pak je takový vynález považován za vynálezeckou činnost (tj. vynález je něco, co není známo odborníkům pracujícím v dané oblasti). Použití 17-AAG a oxaliplatiny, které vede k nečekané synergické kombinaci, je tak inovující a objevné. vynález (nové + inventivní) R17 = alkylamino

16 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 16/17 Původní popis podaný u EPO podporuje úpravy nároků Odlišné od „Zprávy o léčbě..“ Odlišné od patentu WO02/… Podporuje vynálezeck ou činnost: odlišný technický výsledek Daný vynález poskytuje způsob léčení rakoviny. Tento způsob zahrnuje aplikaci inhibitoru HSP90 a koordinačního komplexu platiny, kdy kombinovaná aplikace přináší synergický účinek. Typickým inhibitorem HSP90 je z tohoto hlediska 17-AAG, zatímco koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina. Kombinace 17-AAG v buňkách SKSBr-3 [0093]. Následující tabulka ukazuje hodnoty Cl pro kombinaci 17-AAG a komplexy platiny oxaliplatinu a cisplatinu ve vzorku buněk SKBr-3...

17 Pod-modul CStavba patentových nároků - (f) Lék na léčbu rakoviny 17/17 Patent je udělen Nárok 1 tak, jak byl udělen patent: „Lék zahrnující 17-Alkylamino-17-desmetoxygeldanamycin (17-AAG) a oxaliplatinu pro použití při léčbě pacientů s rakovinou prsu." Odpověď z EPO: Patent udělen!


Stáhnout ppt "Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google