Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nároků (a) Míček. Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nároků (a) Míček. Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled."— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nároků (a) Míček

2 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled. Jak jej lze ochránit před nápodobou? •„pro zábavu" → nelze patentovat •„hezký vzhled" → průmyslový vzor •„snadno se chytá" = technická funkce → patent

3 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 3/15 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej! Uzpůsobení míčku tak, aby se „snadno chytal" je technický problém. Problémy nelze patentovat – ale specifická řešení ano! Jaký technický znak způsobuje, že se míček snadno chytá? Patentový nárok: „Míček se snadno chytá." Patentový nárok: „Míček sestávající z jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra." Zřejmě nechcete, aby někdo obešel váš patent tak, že nahradí kulovitý tvar míčku jiným tvarem. Patentový nárok: „Zábavný předmět zahrnující jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda daný vynález – jak je nárokován – je skutečně nový.

4 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 4/15 Výsledek průzkumu dosavadního stavu techniky Váš patentový zástupce nalezl patent US 3,759,518, „Hračka poháněná nohama", která uvádí ve známost obdobný vynález. "… tato hračka sestává z množství pružných vláken …"

5 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 5/15 Srovnání dvou zmíněných vynálezů Váš vynález tak jak je nárokován US 3759518 „Zábavný předmět zahrnující jádra a množství elastomerních vláken, vystupujících z jádra." „Hračka s tělesem diskovitého tvaru zahrnující… množství pružných vláken, vystupujících ze.. středu … vykazující dostatečnou vlastní pevnost, pro zachování tvaru kruhovité plochy." "… paprskovitě vychází z jádra do všech stran." není nové •Nové! •Vynálezecký krok (modifikace přináší novou funkci snazšího chytání)!

6 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 6/15 Nárok k ochraně vynálezu Nárok k podání: „Zábavný předmět zahrnující jádro a množství elastomerních vláken, vystupujících z jádra v množství úhlově odsazených rovin."

7 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 7/15 Patentové nároky Vynálezce si přeje co nejširší možnou ochranu Zákonné požadavky omezující rozsah patentu Nezávislý nárok („kolo") Stávající stav techniky zjištěný při posuzování patentu nebo vznesený konkurentem „zahrnující prstencové vinutí vláken v drážce " Závislý nárok Nároky: 1.Kolo 2.Předmět podle nároku 1, zahrnující prstencové vinutí vláken v drážce

8 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 8/15 Přihláška podaná u EPO Nárok 2: „Předmět podle nároku 1, vyznačující se tím, že vykazuje v podstatě kulovitou konfiguraci." Nárok 3: " Předmět podle nároku 1, vyznačující se tím, že vnější konce alespoň některých vláken zahrnují rozšíření." EPO provede vlastní průzkum dosavadního stavu techniky a pak zváží, zda je vynález, tak JAK JE NÁROKOVÁN, nový a nezřejmý. Nárok 1: „Zábavný předmět zahrnující jádro a množství elastomerních vláken, vystupujících z jádra v množství úhlově odsazených rovin."

9 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 9/15 Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky DE 3121758: „Samolepicí lisované předměty, které jsou opatřené pružnými bodcovitými tyčinkami nebo štětinami... vyznačující se tím, že tyčinky jsou připevněny k jádru, a že jsou zhotovené z elastomerního materiálu..." „Samolepící lisované předměty"

10 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 10/15 Úsudek EPO Váš nárok: „Zábavný předmět zahrnující jádro a množství elastomerních vláken, vystupujících z jádra v množství úhlově odsazených rovin.“ Toto je popsáno a nárokováno již v patentu DE 3121758 Reakce EPO: Pokud pro svůj vynález požadujete ochranu, upravte, prosím, předložené nároky! Bodcovité tyčinky připevněné k jádru, zhotovéné z elastomerního materiálu DE 3121758

11 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 11/15 Následující analýza Přehlédl EPO některý z důležitých znaků vašeho vynálezu? Odpověď přihlašovatele: Úprava přihlášky, objasnění vztahu mezi vaším vynálezem a dosavadním stavem techniky Jak je možné nároky upravit, aby vystihovaly vynález tak,aby byl nový (se zřetelem na dosavadní stav techniky)?

12 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 12/15 Snáze se chytá Doletí na kratší vzdálenost + nepoškozuje věci Pružná vlákna Množství úhlově odsazených rovin Jádro + pružná vlákna Srovnání vynálezu s dosavadním stavem techniky Technické znaky vynálezu US 3759518 DE 31211758 Výhody/technický výsledek (plavný pohyb) (samolepící) ne

13 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 13/15 Výsledek analýzy Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známé, jejich kombinace známá není a vytváří tak nový, jedinečný přínos. Z poznatků dosavadního stavu techniky není zřejmé, že by kombinací prvků bylo dosaženo těchto nových účinků těchto nových účinků -> požadavek na vynálezecký krok je splněn. Nárok je třeba upravit tak, aby se odlišoval od DE 31211758: „Zábavný předmět zahrnující jádro a množství podlouhlých, pružných, elastomerních vláken, z nichž každé vykazuje průřezové rozměry podstatně menší než je jejich délka, vystupující z jádra v množství úhlově odsazených rovin."

14 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 14/15 podporuje vynálezec- ký krok: odlišný technický výsledek Původní popis vynálezu přihlášeného u EPO přispívá k provádění úprav nároků odlišné od patentu DE312… odlišné od patentu US375… Tento vynález se týká zábavného předmětu a zejména předmětu určeného k házení/chytání, které je obzvláště snadné chytat. Jedním z problémů běžných předmětů určených k házení/chytání je, že.... mají... tendenci odrážet se a … někdy při chytání způsobovat bolest. Obecným předmětem předkládaného vynálezu … je zabránit jakékoli tendenci se odrážet … při uchopení … předcházet … odhození či odrazu do větší vzdálenosti … a poškozování čehokoli při dopadu. Podle upřednostňovaného ztělesnění tohoto vynálezu, … Podrobný popis Předmět 10 je tvořený velkým množstvím podlouhlých, pružných, elastomerních vláken 12, z nichž každé je dobře patrné z obr. 1, vykazuje průřezové rozměry podstatně menší než je jejich délka. Jak bude záhy blíže vysvětleno, tato vlákna jsou spojena jádrem tak, že z něj vystupují v množství úhlově odsazených rovin, a vytváří tak v podstatě kulovitou konfiguraci.

15 Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 15/15 Výsledkem je udělení patentu Odpověď EPO: patent udělen!


Stáhnout ppt "Stavba patentových nároků (a) Míček. Pod-modul CStavba patentových nároků - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled."

Podobné prezentace


Reklamy Google