Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porozumění patentovým nárokům (a) Míček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porozumění patentovým nárokům (a) Míček"— Transkript prezentace:

1 Porozumění patentovým nárokům (a) Míček

2 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled.
Jak jej lze ochránit před nápodobou? „pro zábavu" → nelze patentovat „hezký vzhled" → průmyslový vzor „snadno se chytá" = technická funkce → patent Poznámka: Zatímco v této případové studii byly použity skutečné patenty, některé kroky realizované přihlašovatelem/zástupcem byly přizpůsobeny cílům této prezentace. V této prezentaci je vynálezem použitým jako příklad míček na hraní. Představte si, že jste tento míček vynalezli a je novinkou. Je sestaven z mnoha umělých vláken, které jsou svázané do tvaru míčku. Míček tak slouží pro zábavu a vy jste přesvědčeni, že by se na trhu dobře prodával. Abyste ochránili své budoucí investice, musíte nejdříve ochránit vynález. Jak byste postupovali? Pro začátek byste si měli položit otázku, čím je váš vynález jedinečný. Odpovědí může být, že „je pro zábavu", „má hezký vzhled", a „snadno se chytá". Vzhled výrobku lze chránit registrací průmyslového vzoru (v USA: design patent). Patentovat lze pouze technické funkce jako „snadno se chytá“ (v USA: patent na využití). Jak víte, abyste získali patent, musíte svůj vynález nárokovat. Podívejme se nyní, jak postupovat.

3 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Míček se snadno chytá." Uzpůsobení míčku aby se „snadno chytal" je technický problém. Problémy nelze patentovat – ale specifická řešení ano! Co je oním technickým prvkem, který způsobuje, že se míček snadno chytá? Patentový nárok: „Míček sestávající z jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra." Zřejmě nechcete, aby někdo obešel váš patent tak, že nahradí kulovitý tvar míčku jiným tvarem. Patentový nárok: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra První, naivní přístup by byl sepsat nárok na „míček, který se snadno chytá". To je však příliš široké pojetí (je to skutečně první míček na světě, který se snadno chytá?), a co je ještě důležitější, toto pojetí nároku má snahu ochránit výsledek použití vynálezu, nikoli vynález samotný. Patenty se udělují novým technickým řešením – problémy jako takové patentovat nelze. Jednoduchý popis technického řešení je uveden na snímku. Tento nárok popisuje, JAK chcete dosáhnout cíle, tj. co přesně je na vašem technickém řešení nové. Nicméně použití výslovného označení „kulovitý“ v patentu je nebezpečné: co když někdo použije např. tvar auta, jablka nebo telefonu? Tak může patent obejít a přitom zákazníkovi nabídnout předmět se stejnou funkcí: věc, kterou lze hodit, snadno se chytá a má hezký vzhled. Takže budete chtít nahradit označení „kulovitý“ označením více obecným. 3. Mohli byste kupříkladu použít velmi obecné označení „zábavný předmět“. Vzpomínáte si na příklady patentového žargonu? Právě jste se vstoupili do klubu lidí, kteří své vynálezy nazývají jako „množství kuliček“ nebo „nástroj na psaní". Abyste se přesvědčili, že opravdu víte, co je na vašem vynálezu nové (neboť jen to, co je nové, lze patentovat), musíte provést tzv. „průzkum současného stavu techniky“. Průzkum současného stavu techniky ukáže, zda daný vynález – jak je nárokován – je skutečně nový.

4 Výsledek průzkumu současného stavu techniky
Váš patentový zástupce nalezl patent US 3,759,518, „Hračka poháněná nohama", která zveřejňuje obdobný vynález. "… tato hračka sestává z množství pružných vláken …" V našem příkladě byl průzkumem současného stavu techniky zjištěn podobný dřívější patent. Ten se rovněž vztahuje k hračce, která sestává z množství pružných vláken připevněných k jádru. Nyní musíte pečlivě zanalyzovat, co daný patent obsahuje, abyste mohli určit, co váš patent přináší nového.

5 Srovnání dvou zmíněných vynálezů
Váš vynález tak jak je nárokován US „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které paprskovitě vycházejí z jádra." „Hračka diskovitého tvaru … … obsahující … množství pružných vláken, které paprskovitě vychází ze … středu … Má dostatečnou vlastní pevnost, aby zachovala tvar kruhovitého letadla." není nové Zjistíte, že dřívější patent ve skutečnosti popisuje pouze diskovitý tvar, tj. vlákna vychází z jádra ve tvaru kruhu. Dřívější patent rovněž popisuje, že funkcí těchto provázků je umožnit hračce lépe letět a snadněji do ní kopat. Funkce (řešený problém) NENÍ, že hračku lze snáze chytat. Takže v tomto patentu jasně popsaná situace pružných vláken přináší jinou jasně popsanou funkci. Jinými slovy: váš vynález je nový, jelikož jste změnili orientaci provázků z dvou-rozměrného kruhu na trojrozměrnou kouli a dosáhli jste tím nové funkce “hračka se snadno chytá“. Navíc odborníkům v dané oblasti nebylo známo, že změnou současného stavu techniky tak, jak to činí váš vynález, se dosáhne tohoto výsledku. Čili pokud v tomto smyslu změníte nároky, stále je šance na získání patentu. "… paprskovitě vychází z jádra do všech stran." Nové! Inovující prvek (modifikace přináší novou funkci snazšího chytání)!

6 Nárok k ochraně vynálezu
Nárok k registraci: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů." Toto je nárok, který byste se nakonec mohli rozhodnout použít ve své patentové přihlášce. Abyste konkurentům zabránili v obejití svého patentu, podali byste obvykle více než jeden nárok (viz následující snímek).

7 „obsahující prstencově ovinutá vlákna v drážce "
Patentové nároky Vynálezce chce co nejširší možnou ochranu Právní rámec omezuje rozsah patentu Nároky: kolo předmět nároku 1, sestávající z prstencově ovinutých vláken v drážce Nezávislý nárok („kolo") Závislý nárok „obsahující prstencově ovinutá vlákna v drážce " Vynálezci se snaží patentovat své vynálezy tak, aby je bylo obtížné obejít. Avšak pojetí patentových nároků příliš široce může být riskantní, neboť se tak mohou vztahovat i k dřívějším patentům, o nichž vynálezce neví. Pokud patent obsahuje pouze jeden obecný nárok a tento nárok je zneplatněn současným stavem techniky, nezůstává již naprosto žádná patentová ochrana. Proto patentové přihlášky v praxi obsahují jak jeden či více obecných nároků, tak několik specifičtějších závislých nároků. Nezávislý nárok obvykle popisuje daný vynález ve velmi obecné rovině, aby tak umožnil široký výklad v případě soudního řízení o porušení patentu. Závislé nároky pak obvykle popisují konkrétní způsoby realizace vynálezu, které vynálezce považuje za ekonomicky atraktivní. Závislé nároky odkazují na nezávislý nárok a uvádějí některé další prvky, které přesněji vymezují rozsah nároku. Pokud je obecný nezávislý nárok později shledán neplatným, například z důvodu existujícího dřívějšího patentu, specifičtější závislé nároky mohou stále platit. Vynálezce může například nárokovat: “1. Baterie vyrobená z kovu a síry", a dále "2. V baterii uvedené v nároku 1 je síra rozložena ve formě malých částic na grafitové elektrodě.” I když posuzovatel patentu nebo později soud shledá, že baterie vyrobená z kovu a síry už byla dříve zveřejněna (tj. nárok 1 je neplatný), vynálezce stále může být první, kdo při výrobě baterie použil malé částice síry na grafitu. Stávající stav techniky zjištěný při posuzování patentu nebo vznesený konkurentem

8 Přihláška podaná u EPO Nárok 1: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů." Nárok 2: „Předmět pospaný v nároku 1, charakteristický trvalým kulovitým uspořádáním." Nárok 3: " Předmět popsaný v nároku 1, charakteristický tím, že alespoň některá vlákna jsou na konci zesílena." Toto je příklad konečné verze nároků, které můžete použít ve své patentové přihlášce. Hlavní nárok váš vynález popisuje v obecné rovině. Závislé nároky pak popisují, jak bude podle vás vynález konkrétně použit: jako míček a zřejmě s některými vlákny na konci zesílenými. Zesílení konců vláken zlepšuje možnost uchopení míčku v momentě dotyku s lidskou rukou ve snaze jej chytit. Pozn.: Ačkoli je zesílení vláken součástí původního vynálezu, není u něj popsán jako nezávislý nárok, ale pouze jako jeden z mnoha chráněných způsobů praktického využití vynálezu. Jako vynálezce víte, že tento vynález funguje i bez zesílení vláken a chcete zabránit konkurentům obejít váš patent prostým vynecháním tohoto prvku. A tak jej ochráníte závislým nárokem. Kromě nároků je nutné také uvést bibliografické údaje (osobní data apod.), název, anotaci, popis a přidat nákresy. Nyní se podíváme co se děje, když patentový úřad zkoumá patentovou přihlášku a nároky. EPO provede vlastní průzkum stávajícího stavu techniky a pak zváží, zda je vynález tak JAK JE NÁROKOVÁN něčím nový a nezřejmý.

9 Další dřívější patent zjištěný průzkumem EPO
„Samolepící tvárné předměty" Patentoví odborníci, kteří jsou školeni na vyhledávání relevantních dřívějších patentů a mají ve svých technických oborech mnoho zkušeností. Takže často najdou stávající stav techniky, který nebyl vynálezcem nebo jeho zástupcem vzat v potaz. V našem příkladě byl objeven patent zobrazený na snímku. Jeho nároky se vztahují k jádru a k němu připevněným elastickým výstupkům nebo vláknům. Nákresy ukazují trojrozměrný kulovitý tvar (viz následující snímek). DE : „Samolepicí tvárné předměty, které jsou opatřeny špičatými pružnými hroty nebo štětinami ... charakteristické elastickými výstupky připevněnými na jádro ..."

10 Stanovisko EPO DE 3121758 Váš nárok:
„Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů." špičaté výstupky připevněné na jádro, vyrobené z elastického materiálu Toto je již popsáno a nárokováno v patentu DE Pamatujte si, že váš vynález byl nárokován jako „sestávající z jádra a množství elastických vláken paprskovitě vycházejících z jádra do všech stran." To je již popsáno v dřívějším patentu podaném v roce 1982. EPO vám tedy napíše dopis, zašle vám zprávu o rešerši a bude vás informovat, že vaše patentová přihláška tak, jak je podaná, bude zamítnuta. To ale neznamená, že vaše přihláška již byla zamítnuta, ale znamená to, že pokud přihlášku neupravíte nebo pokud neposkytnete přesvědčivé argumenty, pak pravděpodobně zamítnuta bude. Odpověď EPO: Prosíme upravte vaše nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález!

11 Hlubší analýza Přehlédl EPO některý z důležitých aspektů vašeho vynálezu? Odpověď přihlašovatele: Úpravy přihlášky, objasnění vztahu mezi vaším vynálezem a dřívějším patentem/stávajícím stavem techniky Jak mohou být nároky upraveny, aby vystihovaly vynález takovým způsobem, aby byl nový (se zřetelem ke stávajícímu stavu techniky)? Patentové nároky tak, jak je pochopil EPO, neznamenají nový vynález. Takže buďto budete muset prokázat, že tyto nároky je třeba vykládat jiným způsobem, anebo musíte nároky upravit. Není dovoleno měnit přihlašovaný vynález jako takový, ale je možné upravit znění nároků tak, aby přesněji vystihovaly váš vynález. Vaším vynálezem je to, co jste popsali v popisu a zobrazili v nákresech. Projděte dokumentaci objevenou rešerší stávajícího stavu techniky: - Má váš vynález nějaké prvky, které NEJSOU zveřejněny dřívějším vynálezem? - Jaké výhody přináší váš vynález ve srovnání se stávajícím stavem techniky?

12 Srovnání vašeho vynálezu se stavem techniky
DE Technické vlastnosti vynálezu Jádro + pružná vlákna Množství úhlů směru vláken ne Pružná vlákna ne Výhody/technický výlsedek (plavný pohyb) (samolepící) Takto by mohla vypadat strukturovaná analýza vašeho vynálezu ve srovnání se zmíněnými dvěma dokumenty, které byly identifikované jako související současný stav techniky. K provedení analýzy je třeba prozkoumat vlastnosti daných vynálezů (jak je jimi řešen problém) a technické výsledky, tj. jaký problém je řešen. Následující text je uveden i na následujícím snímku: Ačkoli jednotlivé prvky vynálezu jsou známé, jejich kombinace známa není. Nová kombinace technických vlastností přináší nový, jedinečný užitek. Z poznatků o dřívějším vynálezu vyplývá, že zjevně nevyužívá kombinace prvků uvedených ve zmíněných dokumentech, aby dosáhl těchto nových účinků -> je splněn požadavek na inovativnost! Snáze se chytá ne ne Doletí na kratší vzdálenost + nepoškozuje věci ne ne

13 Výsledek analýzy Ačkoli jednotlivé prvky vynálezu jsou známé, jejich kombinace známa není a vytváří tak nový, jedinečný užitek. Z poznatků o dřívějším vynálezu vyplývá, že zjevně nevyužívá kombinace prvků uvedených ve zmíněných dokumentech, aby dosáhl těchto nových účinků -> je splněn požadavek na inovativnost. Nárok je třeba upravit, aby se lišil od DE : „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství zašpičatělých, ohebných, elastických vláken, jejichž průřezové rozměry jsou podstatně menší než jejich délka, a které paprskovitě vycházejí z jádra do všech stran." Na základě analýzy vztahu mezi naším vynálezem a dřívějším vynálezem můžeme zformulovat náš nárok tak, aby vynález tak, jak je nárokován, byl nový a mohl tak získat patent. Všimněte si, jak se náš nárok zkomplikoval! Nyní již víte, proč jsou patenty v praxi tak často složité. A také jste se naučili, jak jim mnohem lépe porozumět. Často pomáhá uvažovat o nároku jako o shluku vlastností, které dohromady tvoří vynález tak, jak je chráněn. Nyní jste podstatně pozměnili váš nárok ve srovnání s tím, co jste původně nárokovali v přihlášce. Jakmile jste podali patentovou přihlášku, pochopitelně nelze jednoduše měnit, co je vám libo. Nelze například představit úplně nové prvky. Raději jakoukoli změnu opřete o dokumenty, které jste původně podali. V našem případě jsme vynález v popisné části velmi dobře charakterizovali. Náš popis vystihl všechny vlastnosti, které jsme nyní přidali do nároku. Důležitou rolí popisu a nákresů při řízení o patentové přihlášce je podpořit možné pozdější úpravy patentových nároků (viz následující snímek).

14 Původní popis vynálezu přihlášeného u EPO podporuje úpravy nároků
Tento vynález patří mezi zábavné předměty a zvláště mezi předměty určené k házení/chytání a předměty, které lze obzvláště snadno chytat. Jedním z problémů běžných předmětů určených k házení/chytání je, že .... mají ... tendenci se odrazit a … někdy při chytání způsobují bolest. Obecným předmětem tohoto vynálezu … zabránit jakékoli tendenci se odrazit … uchopení … předchází … odhození či odrazu do větší vzdálenosti … něco při dopadu poškodit. Dle doporučené realizace tohoto vynálezu, … Podrobný popis Předmět 10 tvoří velké množství zašpičatělých, ohebných, elastických vláken 12, a jak je dobře patrno z obr. 1, jejichž průřezové rozměry jsou podstatně menší než jejich délka. Jak bude záhy blíže vysvětleno, tato vlákna jsou svázána jádrem tak, že z něj paprskovitě vycházejí do všech stran ve stejné hustotě, a vytváří tak v podstatě kulovitý tvar. podporuje inovující krok: odlišný technický výsledek odlišný od patentu DE312… Ty části popisu (původního popisu, který byl součástí původní patentové přihlášky), které podporují změny v nárocích, jsou zvýrazněny. Červeně: To je vlastnost, která odlišuje náš vynález od dřívějšího vynálezu objeveného posuzovatelem. Je dovoleno představit tento prvek (ohebnost) v našich nárocích, protože jsme jej uvedli již v původním popisu. Šedě: Tato vlastnost odlišuje náš vynález od vlastnosti toho dřívějšího, na kterou upozornil již patentový právník. Tento prvek jsme již zapracovali do původně podaných nároků. Zeleně: Tyto části textu mohou být použity jako podpora argumentu, že kombinací dvou již dříve známých funkcí („ohebný“ a „trojrozměrný kulovitý tvar“) bylo dosaženo nové technické funkce, které dřívější vynález nedosáhl. odlišný od patentu US375…

15 Patent je udělen Odpověď EPO: patent udělen!
This patent was actually granted with the claims we just developed. You can look it up in by entering patent publication number EP


Stáhnout ppt "Porozumění patentovým nárokům (a) Míček"

Podobné prezentace


Reklamy Google