Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porozumění patentovým nárokům (a) Míček. Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porozumění patentovým nárokům (a) Míček. Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký."— Transkript prezentace:

1 Porozumění patentovým nárokům (a) Míček

2 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled. Jak jej lze ochránit před nápodobou? •„pro zábavu" → nelze patentovat •„hezký vzhled" → průmyslový vzor •„snadno se chytá" = technická funkce → patent

3 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 3/15 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej! Uzpůsobení míčku aby se „snadno chytal" je technický problém. Problémy nelze patentovat – ale specifická řešení ano! Co je oním technickým prvkem, který způsobuje, že se míček snadno chytá? Patentový nárok: „Míček se snadno chytá." Patentový nárok: „Míček sestávající z jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra." Zřejmě nechcete, aby někdo obešel váš patent tak, že nahradí kulovitý tvar míčku jiným tvarem. Patentový nárok: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra Průzkum současného stavu techniky ukáže, zda daný vynález – jak je nárokován – je skutečně nový.

4 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 4/15 Výsledek průzkumu současného stavu techniky Váš patentový zástupce nalezl patent US 3,759,518, „Hračka poháněná nohama", která zveřejňuje obdobný vynález. "… tato hračka sestává z množství pružných vláken …"

5 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 5/15 Srovnání dvou zmíněných vynálezů Váš vynález tak jak je nárokován US 3759518 „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které paprskovitě vycházejí z jádra." „Hračka diskovitého tvaru … … obsahující … množství pružných vláken, které paprskovitě vychází ze … středu … Má dostatečnou vlastní pevnost, aby zachovala tvar kruhovitého letadla." "… paprskovitě vychází z jádra do všech stran." není nové •Nové! •Inovující prvek (modifikace přináší novou funkci snazšího chytání)!

6 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 6/15 Nárok k ochraně vynálezu Nárok k registraci: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů."

7 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 7/15 Patentové nároky Vynálezce chce co nejširší možnou ochranu Právní rámec omezuje rozsah patentu Nezávislý nárok („kolo") Stávající stav techniky zjištěný při posuzování patentu nebo vznesený konkurentem „obsahující prstencově ovinutá vlákna v drážce " Závislý nárok Nároky: 1.kolo 2.předmět nároku 1, sestávající z prstencově ovinutých vláken v drážce

8 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 8/15 Přihláška podaná u EPO Nárok 2: „Předmět pospaný v nároku 1, charakteristický trvalým kulovitým uspořádáním." Nárok 3: " Předmět popsaný v nároku 1, charakteristický tím, že alespoň některá vlákna jsou na konci zesílena." EPO provede vlastní průzkum stávajícího stavu techniky a pak zváží, zda je vynález tak JAK JE NÁROKOVÁN něčím nový a nezřejmý. Nárok 1: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů."

9 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 9/15 Další dřívější patent zjištěný průzkumem EPO DE 3121758: „Samolepicí tvárné předměty, které jsou opatřeny špičatými pružnými hroty nebo štětinami... charakteristické elastickými výstupky připevněnými na jádro..." „Samolepící tvárné předměty"

10 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 10/15 Stanovisko EPO Váš nárok: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství elastických vláken, které z jádra paprskovitě vycházejí do všech směrů." Toto je již popsáno a nárokováno v patentu DE 3121758 Odpověď EPO: Prosíme upravte vaše nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález! špičaté výstupky připevněné na jádro, vyrobené z elastického materiálu DE 3121758

11 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 11/15 Hlubší analýza Přehlédl EPO některý z důležitých aspektů vašeho vynálezu? Odpověď přihlašovatele: Úpravy přihlášky, objasnění vztahu mezi vaším vynálezem a dřívějším patentem/stávajícím stavem techniky Jak mohou být nároky upraveny, aby vystihovaly vynález takovým způsobem, aby byl nový (se zřetelem ke stávajícímu stavu techniky)?

12 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 12/15 Snáze se chytá Doletí na kratší vzdálenost + nepoškozuje věci Pružná vlákna Množství úhlů směru vláken Jádro + pružná vlákna Srovnání vašeho vynálezu se stavem techniky Technické vlastnosti vynálezu US 3759518 DE 31211758 Výhody/technický výlsedek (plavný pohyb) (samolepící) ne

13 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 13/15 Výsledek analýzy Ačkoli jednotlivé prvky vynálezu jsou známé, jejich kombinace známa není a vytváří tak nový, jedinečný užitek. Z poznatků o dřívějším vynálezu vyplývá, že zjevně nevyužívá kombinace prvků uvedených ve zmíněných dokumentech, aby dosáhl těchto nových účinků -> je splněn požadavek na inovativnost. Nárok je třeba upravit, aby se lišil od DE 31211758: „Zábavný předmět sestávající z jádra a množství zašpičatělých, ohebných, elastických vláken, jejichž průřezové rozměry jsou podstatně menší než jejich délka, a které paprskovitě vycházejí z jádra do všech stran."

14 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 14/15 podporuje inovující krok: odlišný technický výsledek Původní popis vynálezu přihlášeného u EPO podporuje úpravy nároků odlišný od patentu DE312… odlišný od patentu US375… Tento vynález patří mezi zábavné předměty a zvláště mezi předměty určené k házení/chytání a předměty, které lze obzvláště snadno chytat. Jedním z problémů běžných předmětů určených k házení/chytání je, že.... mají... tendenci se odrazit a … někdy při chytání způsobují bolest. Obecným předmětem tohoto vynálezu … zabránit jakékoli tendenci se odrazit … uchopení … předchází … odhození či odrazu do větší vzdálenosti … něco při dopadu poškodit. Dle doporučené realizace tohoto vynálezu, … Podrobný popis Předmět 10 tvoří velké množství zašpičatělých, ohebných, elastických vláken 12, a jak je dobře patrno z obr. 1, jejichž průřezové rozměry jsou podstatně menší než jejich délka. Jak bude záhy blíže vysvětleno, tato vlákna jsou svázána jádrem tak, že z něj paprskovitě vycházejí do všech stran ve stejné hustotě, a vytváří tak v podstatě kulovitý tvar.

15 Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 15/15 Patent je udělen Odpověď EPO: patent udělen!


Stáhnout ppt "Porozumění patentovým nárokům (a) Míček. Pod-modul CPorozumění patentovým nárokům - (a) Míček 2/15 Vynález Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký."

Podobné prezentace


Reklamy Google