Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nároků (c) Materiál pro umělé trávníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nároků (c) Materiál pro umělé trávníky."— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nároků (c) Materiál pro umělé trávníky

2 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 2/16 Zhutňovací materiál pro umělé trávníky Tento nový umělý trávník je z vysoce odolného materiálu a je navržen podle specifikací stanovených FIFA. Téměř dokonale nahrazuje přírodní trávník, neboť je odolný vůči všem vlivům počasí a zachovává si stejnou barvu po mnoho let. Je odolný vůči teplotním výkyvům a má odvodňovací schopnosti, takže je ideální i pro použití během deště nebo krátce po něm. Je měkký, takže chrání klouby dolních končetin hráčů, a díky své vlastnosti absorbovat nárazy často snižuje riziko vážného zranění, které mohou zmínění hráči utrpět při pádu během sportovních činností. Na rozdíl od přírodní trávy umělý trávník nevyžaduje žádnou údržbu, takže se může používat nepřetržitě. Trávník je ideální i pro malá fotbalová hřiště (5x5) pro pozemní hokej nebo minigolf, stejně jako pro rekreační zařízení a dětská hřiště. 1.umělý trávník s křemenným pískem a pryžovými tělísky 2.krycí vrstva 3.podložní substrát

3 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 3/16 Vynález Vynálezem je nový zhutňovací materiál pro umělé trávníky, který má nižší povrchovou hrubost a je voděodolný, odolný vůči vlivu ozónu a stabilní vůči UV paprskům tak, aby sportovním plochám zajistil dlouhou životnost. Je odolný vůči výkyvům teplot a má odvodňovací schopnosti. Je také ekologický, tj. lze jej recyklovat, je šetrný vůči životnímu prostředí a nealergenní. Jak lze tento vynález ochránit proti nápodobě? Nižší hrubost, voděodolnost, odolnost vůči ozónu, UV-stabilita, nárazu odolný a ekologičnost jsou technické vlastnosti, jež lze patentovat. Je možné hledat ochranu pro finální výrobek (trávník) nebo pro jeho (inovativní) prvky (zhutňovací materiál). Patent na jednotlivé prvky by rovněž zajistil jejich ochranu před použitím k jiným účelům  širší ochrana!

4 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 4/16 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej! Učinit materiál „voděodolným, odolným vůči ozónu a méně hrubý” jsou technické problémy. Problémy nelze patentovat – pouze jejich řešení. Jaké jsou technické vlastnosti, které dávají umělému trávníku onen charakter? Patentový nárok: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky, díky němuž je umělý trávník méně hrubý, voděodolný, odolný vůči ozónu a UV-stabilní, a tak zajistí sportovištím dlouhou životnost.” Patentový nárok: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že oním materiálem je styren blokový termoplastický elastomer“. Jistě si nepřejete, aby kdokoli váš patent obešel tím, že nahradí tento preferovaný materiál materiálem podobným. Patentový nárok: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jeden termoplastický elastomer." Průzkum současného stavu techniky ukáže, zda je tento vynález – tak jak je nárokován – skutečně nový.

5 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 5/16 Výsledky průzkumu současného stavu techniky Průzkum současného stavu techniky objevil dokument US 4,735,825, “Metoda použití volně tekoucího sypkého materiálu ke zhutnění umělé trávy", který popisuje obdobný vynález. “Navíc, různé volně tekoucí sypké materiály jako je korek, granulovaná pryž včetně termoplastické pryže, granulovaný plast podobný korku, vláknitá nebo sypká pryž s prvky termoplastické pryže nebo textilních vláken se dle tohoto vynálezu dají také použít na „pískem vyplněný“ trávník nebo koberec, jako příměs nebo náhrada písku, obzvláště suchého písku." (c. 2, l. 45-50)

6 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 6/16 Srovnání dvou zmíněných vynálezů Vynález jak je nárokován US 4735825 “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jeden termoplastický elastomer." Nárok 1: “Metoda výroby... umělé trávy zahrnující následující kroky: (a) smíchání volně tekoucího sypkého materiálu se zhutňujícím činitelem, (b) aplikace výsledné směsi... na vzhůru směřující vlákna připevněná k podložce... a (c) vytvrzení všech vrstev na podložce..." C. 2, l. 45-50: “Navíc další různé volně tekoucí sypké materiály, jako je... granulovaná pryž, včetně termoplastické pryže..." “… vybrán ze skupiny blokových styrenových elastomerů." n e n í n o v é Nové (blokové styrenové elastomery nejsou v US 4735825 zmíněny a představují konkrétní druh „termoplastického elastomeru") Možná také inovující (vynálezce ukázal, že tyto materiály jsou nealergenní a ve srovnání s jinými pryžemi mají lepší drenážní vlastnosti)

7 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 7/16 Nárok chránící vynález Nárok vhodný k podání: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že zmíněný materiál obsahuje alespoň jeden termoplastický elastomer vybraný ze skupiny blokových styrenových elastomerů."

8 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 8/16 Použití závislých nároků ke zvýšení ochrany Patenty by měly obsahovat jak obecné tak konkrétní nároky. Obecné (nezávislé) nároky pomáhají předejít obcházení patentu. Konkrétní (závislé) nároky jsou vytvořené na míru výrobkům, které by mohly patent porušit. Obecný nárok Specifický nárok 1 Specifický nárok 2

9 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 9/16 Přihláška podaná u EPO Nárok 1: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že zmíněný materiál obsahuje alespoň jeden termoplastický elastomer vybraný ze skupiny blokových styrenových elastomerů." Nárok 2: “Materiál dle nároku 1 vyznačující se tím, že zmíněné blokové styrenové elastomery jsou hydrogenované." Nárok 3: “Materiál dle nároku 2 vyznačující se tím, že zmíněný blokový styrenový elastomer byl vybrán ze skupiny: styren-ethylen-butylen-styren, (SEBS); styren-ethylen-propylen-styren, (SEPS); styren-ethylen-styren, (SEEPS)." EPO provede vlastní rešerši na dosavadní stav techniky a poté zváží, zda vynález tak, JAK JE NÁROKOVÁN, je nový a nezřejmý.

10 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 10/16 Další dřívější dokument objevený průzkumem EPO Nárok 6 EP 0845498: „Termoplastická elastomerní pryskyřičná kompozice (a) 100 hmotnostních dílů blokového kopolymeru skládajícího se alespoň ze dvou polymerních bloků (A) sestávajících hlavně z vinylových aromatických sloučenin a nejméně jednoho bloku polymeru (B) sestávajícího hlavně z konjugovaných dienových sloučenin a/nebo hydrogenovaného blokového kopolymeru získaného hydrogenací zmíněného blokového kopolymeru, (c) 5 až 150 hmotnostních dílů polyethylenu nebo kopolymeru složeného převážně z ethylenu, a (d) 5 až 80 hmotnostních dílů polypropylenu nebo kopolymeru složeného převážně z propylenu..."

11 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 11/16 Stanovisko EPO Nárok přihlašovatele: “Zhutňovací materiál pro umělé trávníky vyznačující se tím, že zmíněný materiál obsahuje alespoň jeden termoplastický elastomer vybraný ze skupiny blokových styrenových elastomerů." To je již uvedeno v EP 0845498 Odpověď EPO: Prosíme, upravte své nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález! “... blokový kopolymer sestávající z nejméně dvou bloků polymeru (A) složených převážně z aromatických sloučenin vinylu a nejméně jednoho bloku polymeru (B) složený převážně z konjugovaných dienových sloučenin, a/nebo hydrogenovaného blokového kopolymeru získaného hydrogenací zmíněného blokového kopolymeru..." EP 0845498

12 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 12/16 Podrobnější analýza Prostudujte materiály objevené průzkumem současného stavu techniky: Má vynález nějaké vlastnosti, které NEJSOU popsány v současném stavu techniky? Jaké jsou výhody vynálezu ve srovnání se současným stavem techniky? Jak lze upravit nároky, aby vystihly vynález jako novinku (s ohledem na současný stav techniky)? Přehlédl EPO některé důležité vlastnosti vynálezu? Reakce přihlašovatele: úpravy v přihlášce, objasnění vztahu mezi vynálezem a současným stavem techniky.

13 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 13/16 Nealergenní Rychle vysychá Umělý trávník Blokový kopolymer styrenu Zhutňující elastomerní materiál Srovnání vynálezu a současného stavu techniky Technické vlastnosti vynálezu US 4735825 EP 0845498 Výhody/technické výsledky ne

14 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 14/16 Výsledek analýzy Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známé, jejich kombinace známa není a přináší nový, neočekávaný prospěch. Z poznatků o dosavadním stavu techniky není zřejmé, že kombinací daných prvků lze dosáhnout zmíněného nového efektu  požadavek na inventivní prvek je splněn. Nárok musí být změněn tak, aby byl vynález odlišen od EP 0845498: “Povrch určený pro sportovní činnost, která využívá umělý trávník, vyznačující se tím, že mezi vlákna představující umělou trávu je aplikován zhutňující materiál obsahující alespoň jeden termoplastický elastomer vybraný ze skupiny blokových elastomerů styrenu tak, že vytváří vrstvu."

15 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 15/16 Podporuje inventivní prvek: odlišný technický výsledek Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků Odlišný od patentu EP0845 Odlišný od patentu US4735 Ve skutečnosti,... přihlašovatel zlepšil způsob dodání lepší pružnosti umělým trávníkům, zahrnující anorganické látky jako např. křemičitý písek..., aplikací termoplastického elastomeru [blokového kopolymeru styrenu] dle tohoto vynálezu přímo mezi umělá vlákna imitující trávu.... Elastomerní materiál dle tohoto vynálezu má specifické vlastnosti elasticitu, které jej předurčují k použití jako zhutňování umělých trávníků: tvárnost, obnovení napětí, schopnost absorbovat nárazy, odrazové vlastnosti, schopnost odvádět vodu a snižovat tření. Elastomerní materiál dle tohoto vynálezu má navíc vysokou elasticitu a schopnost absorbovat nárazy, takže je šetrný a nedráždivý při kontaktu s pokožkou – i při prudkém nárazu – a je nealergenní.

16 Podmodul CPorozumění patentovým nárokům - (c) Materiál pro umělé trávníky 16/16 Patent je udělen Odpověď z EPO: patent udělen!


Stáhnout ppt "Stavba patentových nároků (c) Materiál pro umělé trávníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google