Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka. Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 2/20 Vynález •Vynález se týká dvojité trubky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka. Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 2/20 Vynález •Vynález se týká dvojité trubky a."— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka

2 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 2/20 Vynález •Vynález se týká dvojité trubky a způsobu její výroby. Dvojitá trubka se s výhodou používá v klimatizaci vozidel, kde slouží k vedení cirkulující chladicí kapaliny ve dvojitém okruhu. •Podle tohoto vynálezu má vnitřní trubka 2 tvar spirály nebo vlnovky a je pevně přichycena k vnitřnímu povrchu vnější trubky 1. •Technický přínos tohoto vynálezu je dvojí: –jednoduchost výroby dvojité trubky –potlačení drnčivého zvuku způsobeného vibracemi

3 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 3/20 Vynález První způsob výroby dvojité trubky 10 zahrnuje následující kroky: 1.Vytvarování nezávislé vnitřní trubky 2, přičemž vnější průměr spirály je shodný nebo o něco menší něž vnitřní průměr vnější trubky 1. 2.Vložení spirálové vnitřní trubky 2 do vnější trubky 1. 3.Zohýbání vnější trubky 1 do požadovaného tvaru podle schématu zobrazeného návrhu znázorněného na obr. 1B tak, že každá zakřivená část vnější trubky 1 dotlačuje vnitřní trubku 2 na vnitřní stěnu vnější trubky.

4 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 4/20 Vynález Druhý způsob výroby dvojité trubky 10 zahrnuje následující kroky: 1.Vytvarování nezávislé vnitřní trubky 2 do spirály, přičemž vnější průměr spirály je shodný s nebo o něco menší než vnitřní průměr vnější trubky 1. 2.Vložení spirálové vnitřní trubky 2 do vnější trubky1. 3.Stlačení části stěny vnější trubky 1 za vytvoření zploštělého průřezu 5, a tím zafixování vnější trubky 1 a vnitřní trubky 2 vůči sobě navzájem.

5 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 5/20 Jak tento vynález patentovat: sestavením nároků! Učinit výrobu dvojité trubky jednoduchou je technický problém. Problémy nelze patentovat – pouze jejich řešení. 1. pokus: „Dvojitá trubka, jejíž výroba je jednoduchá." 2. pokus: „Dvojitá trubka pro klimatizaci zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, která je uspořádaná uvnitř vnější trubky." Jistě si nepřejete, aby někdo váš patent obešel tím, že dvojitou trubku použije v jiné technické oblasti než jsou klimatizace. 3. pokus: „Dvojitá trubka zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, přičemž vnitřní trubka je napevno fixovaná uvnitř vnější trubky." Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda je tento vynález – tak jak je nárokován – skutečně nový. Tento patentový nárok je co nejobecnější a prozatím tento vynález přiměřeně vymezuje.

6 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 6/20 Výsledky průzkumu současného stavu techniky Při průzkumu dosavadního stavu techniky byla nalezena evropská patentová přihláška č. 1 138 997 A, ve které se popisuje obdobný vynález. Jak ukazuje obr. 1, dvojitá trubka 10, určená pro použití jako hotový kus je vytvořená tak, že vnější trubka 11, vnitřní trubka 12 a spojovací žebra 13 opro vzájemné spojení vnější a vnitřní trubky 11 a 12 jsou vytvarované z hliníkového polotovaru protlačováním nebo tažením do nedílné sestavy. Dvojitá trubka 10 s s výhodou používá především jako potrubí chladicí kapaliny v chladicím oběhu klimatizace automobilových vozidel. Fig. 1

7 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 7/20 Porovnání uvedených dvou vynálezů Nárokovaný vynález EP 1 138 997 A jako dosavadní stav techniky „Dvojitá trubka zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, přičemž vnitřní trubka je napevno fixovaná uvnitř vnější trubky.“ „Dvojitá trubka 10... [s] vnější trubkou 11, vnitřní trubkouí 12 a spojovacími žebry 13 pro vzájemné spojení vnější a vnitřní trubky 11 a 12." Vzhledem k tomu, že jsou všechny nárokované znaky předjímané v dosavadním stavem techniky, není nárokovaný předmět nový!

8 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 8/20 Vymezení vynálezu vůči dosavadnímu stavu techniky Za účelem vymezení nárokovaného vynálezu vůči dosavadnímu stavu techniky, je nutné doplnit další znaky, které omezí rozsah ochrany. Nárok lze, například, přeformulovat následujícím způsobem: „Dvojitá trubka zahrnující: vnější trubku; a vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar, konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky." Tento nárok je ve vztahu k EP 1 139 997 A určitě nový, neboť vnitřní trubka v něm popsaná je rovná a nemá spirálovitý nebo zvlněný tvar. Technický přínos spirálovitého nebo zvlněného tvaru vnitřní trubky může být spatřován v tom, že vnitřní trubku je možné napevno fixovat uvniř vnější trubky, aniž by bylo nutné opatřit paprskovitě vystupující žebra. To usnadňuje výrobu dvojité trubky.

9 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 9/20 Nároky podané u Evropského patentového úřadu (EPO) Nárok 1: „ Dvojitá trubka zahrnující: vnější trubku; a vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar, konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky." Nárok 2: „ Dvojitá trubka podle nároku 1, vyznačující se tím, že průměr spirály nebo amplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a že vnější trubka je zohýbaná pro držení vnitřní trubky každou zakřivenou částí." Nárok 3: „Dvojitá trubka podle nároku 1, vyznačující se tím, že průměr spirály nebo amplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a že vnější trubka vykazuje místně zploštělé části, rozkládající se diametrálně směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí."

10 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 10/20 Úvodní kapitola popisu vynálezu v podané přihlášce Předložený vynález se týká dvojité trubky a způsobu její výroby. Dvojitá trubka se s výhodou používá jako potrubí chladicí kapaliny v chladicím oběhu klimatizace v automobilových vozidel. Obvyklá dvojitá trubka, ve které jsou mezi vnitřní a vnější trubkou dvojité trubky uspořádaná spojovací žebra, se uvádí ve známost například v dokumentu EP 1 138 997 A. Dvojitá trubka se spojovacími žebry se obvykle vyrábí protlačováním nebo tažením z hliníkových polotovarů. Protlačování nebo tažení pro vytváření dvojité trubky se spojovacími žebry vyžaduje složité kovové lisovací nástroje. Kromě toho výroba dvojité trubky se spojovacími žebry na jejím konci zahrnuje řezání spojovacích žeber na jejím konci. Tyto nutné kroky tak zvyšují výrobní náklady dvojité trubky. Cílem předloženého vynálezu je poskytnout nízkonákladovou dvojitou trubku, jejíž výroba je jednoduchá. Za účelem dosažení tohoto cíle poskytuje předložený vynález dvojitou trubku zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, která má tvar spirály nebo zvlnění a je držená vnitřním povrchem vnější trubky. Uvedení dosavadního stavu techniky Problém vyvstávající z dosavadního stavu technikx Cílový technický problém Vyřešení problému Technická oblast vynálezu

11 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 11/20 Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky "Rohr mit einer durch seinen Innenraum geführten, an der Rohrwandung gehalterten Rohrleitung" „Trubka, v jejímž vnitřním prostoru vede trubice opírající se o její stěnu" Průzkumeme EPO byl zjištěn velmi relevantní stav techniky.

12 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 12/20 Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky Nárok 1 patentu DE 2 311 688 přeložený do angličtiny zní takto: „Trubka 2 s trubicí 5, vedenou jejím vnitřním prostorem a opírající se o její stěnu..., vyznačující se tím, že trubice 5 je podél alespoň části její délky opatřená opakujícími se ohyby, jejichž amplituda A je větší než vnitřní průměr L trubky 2 tak, že trubice 5 se při zavedení do trubky 2 doformuje a je dotlačovaná na stěnu trubky 2 v důsledku účinku její vratné síly."

13 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 13/20 Úsudek EPO Nárok přihlašovatele: „Dvojitá trubka zahrnující: vnější trubku; a vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky." Všechny znaky nároku přihlašovatele jsou kompletně předjímané skutečnostmi uvedenými v patentu DE 2 311 688. Reakce EPO: Pokud pro svůj vynález požadujete ochranu, upravte, prosím, předložené nároky! NÁROK podle DE 2 311 688: " Trubka 2 s trubicí 5, vedenou jejím vnitřním prostorem a opírající se o její stěnu..., vyznačující se tím, že trubice 5 je podél alespoň části její délky opatřená opakujícími se ohyby..."

14 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 14/20 Následující analýza Za tohoto stavu přihlašovatele zaujalo zejména ztělesnění podle nároku 3 a rozhodl se zaměřit na něj.

15 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 15/20 průměr spirály nebo amplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; vnější trubka vykazující místně zploštělé části, rozkládající se diametrálně směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí. Vnitřní trubka se spirálovitým nebo zvlněným tvarem Dvojitá trubka s vnitřní a vnější trubkou Srovnání vynálezu s dosavadním stavem techniky Technické znaky vynálezu EP 1 138 997 ADE 2 311 688 ne Nárok 3 Nárok 1

16 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 16/20 Výsledek analýzy Dokument DE 2 311 688 nevykazuje znaky podaného nároku 3 jak je podán. Zejména vnější trubka popsaná v dokumentu DE 2 311 688 není opatřená žádnou zploštělou částí. Kromě toho, před zaedením vnitřní trubky do vnější trubky je amplituda jejího zvlněného tvaru větší než vnitřní průměr nedeformované vnější trubky. Technický přínos těchto odlišných znaků je dvojí: 1.Potlačení drnčivého zvuku způsobovaného vibracemi díky spolehlivému fixování vnitřní trubky ve vnější trubce pomocí zploštělých částí. 2.Jednodušší vložení spirálovité nebo zvlněné vnitřní trubky do vnější trubky díky menšímu průměru spirály nebo malé amplitudě zvlnění.

17 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 17/20 Výsledek analýzy Za problém, řešený předloženým vynálezem je tedy možné považovat opatření dvojité trubky, která je způsobilá potlačit drnčivý zvuk mezi vnitřní a vnější trubkou způsobovaný vibracemi. Výroba této dvojité trubky je navíc jednoduchá. Žádný z citovaných dokumentů nepopisuje řešení popsané v nároku 3, a ani neposkytuje návod, jak kombinací dvou nebo více popsaných charakteristických prvků dospět k nárokovanému vynálezu. Proto předmět nároku 3 představuje vynálezecký krok.

18 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 18/20 Výsledek analýzy " Dvojitá trubka zahrnující: vnější trubku; a vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky, vyznačující se tím, že průměr spirály nebo amplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a že vnější trubka vykazuje místně zploštělé části, rozkládající se diametrálně směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí." Přihlašovatel proto podal upravený nárok vycházející z kombinace podaných nároků 1 a 3: Přihlašovatel rovněž podal nezávislý nárok vztahující se k metodě výroby dvojité trubky ve shodě s tímto nárokem týkajícím se výrobku.

19 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 19/20 „Proto, na rozdíl od obvyklé dvojité trubky se spojovacími žebry nevyžaduje dvojitá trubka 10 použití složitých lisovacích nástrojů. Dvojitá trubka 10 bez spojovacích žeber umožňuje jednoduché ukončení, čímž snižuje výrobní náklady." [0016] „Při zavádění spirálovité vnitřní trubky 2 do vnější trubky 1 je mezi vnější trubkou 1 a vnitřní trubkou 2 mezera, a pro zavádění vnitřní trubky není tudíž nutné aplikovat nadměrnou sílu." [0018] „Na druhou stranu, každé ze ztělesnění napevno fixuje vnější a vnitřní trubku dvojité trubky vůči sobě navzájem tak, že potlačuje drnčivý zvuk aniž by bylo nutné omezovat tvar každého zakřivení dvojité trubky." [0043] Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků

20 Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 20/20 Výsledkem je udělení patentu na základě upraveného nároku


Stáhnout ppt "Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka. Podmodul CStavba patentových nároků - (d) Dvojitá trubka 2/20 Vynález •Vynález se týká dvojité trubky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google