Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání patentů Jak používat databázi Espacenet

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání patentů Jak používat databázi Espacenet"— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání patentů Jak používat databázi Espacenet

2 Espacenet je ... databáze se 70 miliony položek
obsahuje data o patentech s téměř celosvětovým pokrytím zdroj technických informací navržená pro vědce a inženýry je využívána rovněž patentovými specialisty

3 Espacenet nabízí následující možnosti vyhledávání:
QUICK SEARCH (rychlé vyhledávání) – vyhledává slova obsažená v názvu nebo v anotaci nebo vyhledává jména osob/firem ADVANCED SEARCH (pokročilé vyhledávání) – komplexní vyhledávání pomocí několika datových polí prostřednictvím operátorů Booleovské algebry (Boolean) (podrobnosti viz doplňující informace) NUMBER SEARCH (číselné vyhledávání) – vyhledává dokumenty za použití známých úředních čísel patentů CLASSIFICATION SEARCH (vyhledávání podle zatřídění) – vyhledává podle tříd z oblasti techniky: Při vyhledávání podle třídění není třeba žádných znalostí terminologie užité v patentech, takže lze předejít možným omylům. Navíc mnohé dokumenty ve volně dostupných databázích nemají název nebo anotaci v angličtině, které by umožňovaly vyhledávání pomocí klíčových slov. Více informací o vyhledávání v Espacenetu je k dispozici v online nápovědě a online fóru a v příručkách vydaných EPO (viz závěrečný snímek).

4 Vyhledávání pomocí klíčových slov či pomocí třídění?
Vyhledávání dle jednotlivých oblastí techniky Přihlašovatelé patentů nepoužívají společný jazyk právní aspekty rozsah ochrany zatajení před konkurencí Je obtížné nalézt klíčová slova Úspěšné hledání obvykle vyžaduje odborné zkušenosti s vyhledáváním patentů Všechny patenty jsou tříděny patentovými odborníky IPC (International Patent Classification) je hierarchické a velmi podrobné: vyhledávání lze postupně zužovat Popisy tříd umožňují snadné vyhledávání a jsou srozumitelné Je nutná alespoň malá zkušenost ALE: IPC třídění neuspokojí vaše požadavky stoprocentně IPC = International Patent Classification (Mezinárodní patentové třídění) tedy česky „MPT“ Vzhledem k tomu, že začátečníci obvykle dosahují lepších výsledků při použití vyhledávání pomocí patentového třídění než pomocí klíčových slov, tato přednáška se zaměří na dříve jmenované. Následující volitelné snímky ilustrují některé z obtíží spojených s vyhledáváním pomocí klíčových slov.

5 Patentový žargon nástroj k psaní = pero
Optional Patentový žargon nástroj k psaní = pero množství kuliček = kuličkové ložisko kulovitý předmět s měkkými vlákny snadno uchopitelný = míček Zde je několik zajímavých příkladů patentového žargonu. Poskytnou vám představu o tom, co je třeba očekávat při vyhledávání patentů a jejich výkladu. Pomáhají také ilustrovat typy obtíží, se kterými se můžete potýkat při vyhledávání pomocí klíčových slov. Tento a následující volitelné snímky přinášejí příklady z oblasti elektroniky obecné technologie strojírenství chemie farmacie

6 Patentový žargon v elektronice
Optional Patentový žargon v elektronice zdroj elektrické energie pro elektrické obvody polovodičová součástka s řídící elektrodou galvanicky izolovaný prostředek pro elektrickou vazbu = baterie = tranzistor = transformátor

7 Patentový žargon v elektronice
Optional Patentový žargon v elektronice součástka emitující světlo = LED (dioda emitující světlo) zařízení pro sběr elektrického proudu z elektrického kabelu = pantograf

8 Patentový žargon v obecné technologii
Optional Patentový žargon v obecné technologii prodlužovací prvek = trubka, potrubí, kabel nebo optické vlákno křídlo = dveře nebo okno

9 Patentový žargon v obecné technologii
Optional Patentový žargon v obecné technologii prostředek pro akumulaci energie = pružina upevňovací prostředky = hřebík, šroub nebo nýt apod.

10 Patentový žargon v obecné technologii
Optional Patentový žargon v obecné technologii pružná součástka = membrána nebo diafragma uzamykací prostředky = U-zámek apod.

11 Patentový žargon v chemii
Optional Patentový žargon v chemii Teflon® kyselina polyakrylová (sůl) nebo polyvinylalkohol gel z kyseliny polyakrylové (sůl) polystyrenová pěna; Styrofoam® přírodní kaučuk kopolymer etylénu a solí akrylové kyseliny ABS (plast, z něhož jsou vyrobeny kostky LEGO) PET (polyetylentereftalát) vodu a olej odpuzující povrch polymer rozpustný ve vodě nebo vodou dispergovatelný polymer superabsorbent expandovaný styrenový kopolymer polyisopren ionomer roubovaný kopolymer vinyl-aromatických monomerů na butadienovém kaučuku aromatický polyester

12 Patentový žargon v chemii
Optional Patentový žargon v chemii Kompozice obsahující A, B a C = směs nejméně látek A, B a C, a možná i dalších složek Příklad: kompozice obsahující roztok kyseliny mléčné v alkoholu/ve vodě → Víno! Sloučenina sestávající z A, B a C = směs, kde jsou přítomny pouze látky A, B a C Příklad: sloučenina sestávající z roztoku kyseliny mléčné v alkoholu/ve vodě → Víno je v tomto případě vyloučeno, neboť obsahuje mnoho jiných látek než pouze kyselinu mléčnou, alkohol a vodu. Kompozice v podstatě sestávající z A, B, a C = směs látek A, B a C, která může obsahovat i další složky za předpokladu, že tyto nijak negativně neovlivňují účinek daného vynálezu Příklad: sloučenina skládající se v podstatě z roztoku kyseliny mléčné v alkoholu/ve vodě → Může jí být i víno, pakliže ostatní složky ve víně nebrání výslednému kýženému účinku vynálezu.

13 Patentový žargon v chemii/farmacii
Optional Patentový žargon v chemii/farmacii Kompozice obsahující vodu a glycerol „zahrnující" = mohou být přítomny i další příměsi „obsahující" = mohou být přítomny i další příměsi „sestávající z" = přítomny jsou pouze uvedené látky Tyto termíny se používají k vymezení, zda jiné látky mohou či nemohou být v kompozici přítomny. Je nezbytné, aby byly používány správně.

14 Patentový žargon pro oblast farmacie
Optional Patentový žargon pro oblast farmacie oční roztok = roztok vhodný k aplikaci do očí (NIKOLI např. hydroxid sodný s pH 13) farmakologicky = jakákoli substance , kterou by odborník v dané oblasti přijatelný nosič (= kvalifikovaná osoba) použil pro přípravu léku (příklady: celulóza, glycerol, škrob) Prostředek k mísení = jakékoli zařízení nebo míchačka, které jsou vhodné farmaceutických k tomuto účelu. Nemusí nutně pocházet z oblasti přísad/složek farmacie a lze je použít i k jiným účelům (příklad: kuchyňský mixér) Příklady zamýšleného účelu.

15 Patentový žargon pro oblast farmacie
Optional Patentový žargon pro oblast farmacie Farmaceutická kompozice = výjimka z popsaného principu: zahrnující X a Y pro užití je bráno v potaz cílené použití k léčbě onemocnění Z (než omezení na pouhé „vhodný k”) pokud - daná sloučenina dosud nebyla v lékařství použita (= první použití v lékařství) nebo - přinejmenším dané specifické použití dosud nebylo popsáno (= další/druhé použití v lékařství) První a další použití v lékařství.

16 Vyhledávání dle patentového třídění
Evropské patentové třídění ECLA je hierarchický systém tříd z oblasti techniky. Je strukturován jako strom s devíti větvemi. Tento snímek ukazuje nejvyšší hierarchický stupeň systému ECLA. Při vyhledávání pomocí třídícího systému jsou dvě možnosti: Proklikat se hierarchií k příslušné patentové třídě. Vyhledávat pomocí klíčových slov: hledat slova obsažená v popisu tříd z oblasti techniky. Patenty jsou zatříděny podle různých schémat pokrývajících všechny možné oblasti techniky. Je dobré systematicky používat třídění, které poskytuje objektivní způsob vyhledávání relevantních dokumentů. Klíčová slova mohou být nespolehlivá, protože se velmi často pro popsání určitého konceptu používá více slov.

17 Hledaný patent: klimatizace pro autobusy
V našem příkladě jsou předmětem zájmu systémy klimatizace pro autobusy. Jiným slovem pro autobus je „autokar“. Takže budeme vyhledávat technologickou třídu, která obsahuje popis pro následující slova: klimatizace* (autobus* or autokar*) Pro vyhledávání můžete použít tři různé symboly: * - nahrazuje řetězec znaků neomezené délky (obvyklý znak pro zkrácení používaný na internetu) ? – nahrazuje buď žádný nebo jeden znak # - nahrazuje přesně jeden znak Vyhledávání umožňuje zadání maximálně deseti slov. Jakmile zadáte slova k vyhledávání, zobrazí se příslušné třídy. Seznam tříd je sestaven podle relevance. Stupeň relevance je indikován černými čtverečky nalevo od názvu třídy. V našem případě je v ECLA pro klimatizační technologii nejvíce relevantní třída B60H1: "Heating, cooling or ventilating devices“ („zařízení pro vytápění, chlazení nebo větrání“) . Pro shlédnutí celkového popisu třídy z oblasti techniky a dalších podskupin klikněte na její název.

18 Výsledky vyhledávání: příslušné třídy patentů dle ECLA
Tento snímek ukazuje hierarchické uspořádání klasifikačního systému ECLA. Třída B60H1 patří do oblasti "PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING" → "VEHICLES IN GENERAL" → "ARRANGEMENTS OR ADAPTATIONS OF HEATING, COOLING, ... ("průmyslové techniky, doprava“→ vozidla obecně" → "uspořádání nebo úpravy topení, chlazení ...„) Třída B60H1 se dělí na další rozdělení, které mají ještě užší vymezení. Pokud bychom se zajímali pouze o klimatizační zařízení pro vozidla pro velký počet cestujících, jako jsou např. autobusy, mohli bychom využít jen podskupinu /00H2. Označte políčko napravo od názvu a tím překopírujete symboly do textového pole označeného "Copy to search form„ („Zkopírujte do vyhledávacího formuláře“). Pozn: Označením možnosti "show notes“ („ukázat poznámky“) se vám zobrazí informace o třídách, které byly změněny nebo aktualizovány.

19 Vyhledávání patentů v příslušné patentové třídě
Klikněte na „Copy“ („Kopírovat„) a zkopírujte zvolené třídy ECLA do pole „Advanced search“ („Pokročilé vyhledávání”).

20 Přidávání dalších kritérií do vyhledávání
Pouze evropské patentové přihlášky Pouze přihlášky zveřejněné v určitém roce? V masce „ Advanced Search " („ Pokročilé vyhledávání“) lze dále zúžit rozsah vašeho vyhledávání. Např. si můžete vybrat zobrazení patentových přihlášek pouze od určitých přihlašovatelů nebo vynálezců. V tomto případě doplníme do pole „ Publication number“ („Číslo zveřejnění“) zkratku „EP“, abychom omezili vyhledávání jen na evropské patentové dokumenty. Klikněte na „ Search“ („Vyhledávání“) k zobrazení všech dokumentů zatříděných pod B60H1/00H2. Pouze přihlášky od určitých vynálezců?

21 Seznam výsledků Espacenet
Naše vyhledávání nás dovedlo k přibližně 105 výsledkům. Není vždy možné okamžitě zjistit přesný počet vyhledaných výsledků. V tomto případě se zobrazí jen přibližné číslo. Toto číslo se může změnit při procházení výsledků, jelikož se zobrazí pouze jeden patentový dokument na jednu patentovou rodinu (např. další zveřejněné dokumenty, vztahující se ke stejnému vynálezu, jsou z výsledného seznamu vyřazeny). Klikněte na „ Compact “ („ Zkrácený seznam“) pro zobrazení pouze názvů a časových údajů vztahujících se k patentovým dokumentům, což usnadní Vaši orientaci. Kliknutím na název patentového dokumentu se zobrazí stránka s podrobnějšími informacemi. Všimněte si políčka „ My patent list” („ Můj seznam patentů“). Velkou výhodou vyhledávání pomocí patentových tříd je, že je snadné najít dokumenty psané v jakémkoli jazyce.

22 Toto je příklad první stránky, která se zobrazí po kliknutí na název dokumentu.
Kliknutím na „ Cited documents “ („Citované dokumenty“) získáme přehled starších patentů, které se vztahují nebo jsou identické s dokumentem zobrazeným. „View list of citing documents„ („Ukázat seznam citujících dokumentů“) získáme přehled novějších patentů, které se odkazují na zobrazený patent.

23 Zobrazení seznamu citujících dokumentů
Citující dokumenty pro EP (PCR, vynalezený nositelem Nobelovy ceny Kary Mullisem) Důležité! Důležité vynálezy, jako je například Nobelovou cenou oceněný vynález „polymerázové řetězové reakce“ používané pro zmnožení DNA, jsou často citované novějšími patenty, které využívají a upravují tuto technologii. Tyto citace mohou být velmi užitečné při hledání historie vývoje nějaké technologie.

24 Zobrazení nebo tisk původního dokumentu
Espacenet umožňuje prohlížet nebo tisknout daný dokument ve svém původním formátu. Ne všechny patenty jsou k dispozici ve všech jazycích - ve skutečnosti mnohé patenty nemají ani anglickou verzi.

25 Strojový překlad popisu a nároků
Espacenet nabízí online službu strojového překladu, která umožňuje překlady mezi nejčastěji používanými evropskými jazyky: angličtina-němčina-francouzština-španělština-italština.

26 INPADOC právní stav Stránka INPADOC právní stav poskytuje informace o historii dané patentové přihlášky a o tom, zda je či není (stále) platná. EPO nezaručuje přesnost jakýchkoli dat uvedených v databázi Espacenet. Pro získání spolehlivých informací doporučujeme obrátit se specialistu z oblasti patentového práva.

27 Podrobné informace o přihláškách evropských patentů
Úvodní stránka Espacenetu (stránka s bibliografickými údaji) k evropským patentovým dokumentům obsahuje odkaz na Evropský patentový rejstřík („Register"). Zde naleznete podrobné informace právního charakteru i jiné informace o daném patentu nebo patentové přihlášce.

28 Kontextová nápověda a interaktivní asistent
Espacenet nabízí několik způsobů, jak získat další pomoc: online kontextovou nápovědu online indexovou nápovědu Online fórum na “Espacenet asistenta“, základní interaktivní výukový program helpdesk na brožury (objednávky přes nebo stažení z Dříve než začnete s novým projektem nebo psaním odborné práce, nezapomeňte si nejprve prostudovat patentovou literaturu! Další pomoc: helpdesk:


Stáhnout ppt "Vyhledávání patentů Jak používat databázi Espacenet"

Podobné prezentace


Reklamy Google