Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nároků (b) Topné těleso pro pračku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nároků (b) Topné těleso pro pračku"— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nároků (b) Topné těleso pro pračku

2 Vynález Topné těleso pro pračku, které je levné a kompaktní a pomáhá snížit spotřebu vody. Topně těleso je foliové topné těleso umístěné ve spodní části vany pračky. Pozn.: Zatímco v této případové studii byly použity skutečné patenty, některé kroky realizované přihlašovatelem/zástupcem byly přizpůsobeny cílům této prezentace. Příklad použitý v této případové studii pochází z oblasti „Mechanika – Manipulace a zpracovávání – Péče o prádlo" a vztahuje se k pračce se specifickým topným tělesem. Příklad vychází z evropské patentové přihlášky EP , ale představuje jeho zjednodušenou verzi přeloženou z původního jazyka – z němčiny. Z tohoto důvodu existují některé rozdíly mezi zde prezentovanými nároky a „skutečnými“ nároky. Příslušné zatřídění dle ECLA a IPC je D06F39/04 (detaily praček: vyhřívací zařízení) z oblasti D06F (péče o domácí prádlo). Obrázek ukazuje příčný řez vanou a bubnem pračky. Vana (1) je nádoba uvnitř pračky, kde se mísí voda a prací prášek nebo tekutý prací prostředek. Buben (4) se uvnitř vany pračky otáčí kolem osy, která je v našem příkladu mírně nakloněná. Foliové topné těleso (2) je přichyceno (např. přilepeno) nebo zabudováno do spodní části vany. Tak je i foliové topné těleso „přizpůsobeno svým tvarem“ dnu vany pračky. Izolační pásky (3) lze použít na rozčlenění foliového topného tělesa do několika sekcí.

3 Vynález Topné těleso pro pračku, které je levné a kompaktní a pomáhá snížit spotřebu vody. Jak jej lze ochránit před nápodobením? „levný", „pomáhá snížit ..." → příliš vágní a subjektivní „kompaktní" = technická funkce → patent Cílem je nalézt způsob jak popsat vynález z technického hlediska (viz také následující snímek). Měli bychom se tudíž vyhýbat uvádění subjektivních, vágních či estetických vlastností. Vynález samozřejmě může mít jisté technické vlastnosti, které vedou k tomu, že pračka obsahuje menší počet součástek nebo může obsahovat součástky, které jsou méně složité než ty dosud známé, a v takovém případě by pračka skutečně mohla být „levnější“.

4 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Topné těleso pračky, které je kompaktní ... " Ne, toto je uvedení technického problému. Problémy nelze patentovat – pouze jejich řešení. Co jsou ony technické vlastnosti, kterými je řešen problém a které činí topné těleso kompaktním? Patentový nárok: „Pračka s topným tělesem určeným k ohřevu vody umístěným uvnitř vany pračky a svým tvarem přizpůsobeným dnu vany pračky" Jistě si nepřejete, aby kdokoli váš patent obešel tím, že bude ohřívat něco jiného než vodu anebo umístěním tělesa do jiné části a ne na dno vany pračky. Zde je důležité poznamenat, že uvedený nárok se vztahuje k „pračce s topným tělesem" a nikoli jen k „topnému tělesu pro pračky". Důvodem je, že topné těleso je určeno svým vztahem k pračce a její vaně ("... umístěno a přizpůsobeno svým tvarem ..."). Proto je pračka nedílnou součástí definice předmětu nároku. Nárok vztahující se k „topnému tělesu pro pračky" (nebo „v pračkách") však nárokuje pouze samotné topné těleso. Proto se nárok musí vztahovat k pračce s topným tělesem, aby byly splněny požadavky Evropské patentové úmluvy (EPC), která říká, že nárok musí jasně definovat předmět ochrany, která má být patentem zajištěna (článek 84 EPC). Pozn.: Nárok vztahující se k „vaně s topným tělesem“ by byl přijatelný.

5 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Pračka s topným tělesem pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je svým umístěním a tvarem přizpůsobeno vaně." Průzkum současného stavu techniky ukáže, zda je tento vynález – tak jak je nárokován – skutečně nový. Cílem je zabránit komukoli v obejití patentu ohřevem něčeho jiného než vody anebo umístěním topného tělesa do jiné části a ne přesně na dno vany. Proto byl výraz „voda“ nahrazen mnohem širším termínem „médium“, který zahrnuje i jiné „věci“ než jen vodu (např. vzduch, mýdlovou pěnu, tekuté chemické přípravky). Navíc, i když je dno vany tím nejlogičtějším a nejvýhodnějším umístěním, foliové topné těleso lze umístit i jinam. A tak je rozsah ochrany, definovaný tímto nárokem mnohem širší, než u původního nároku, což ztíží možnost patent obejít.

6 Výsledky průzkumu dosavadního stavu techniky
Průzkum dosavadního stavu techniky objevil dokument, který představuje podobné topné těleso pro pračky. "… zakřivená deska elektricky izolovaného materiálu s vodivým materiálem umístěným alespoň na jednu z jejích stran … " Obrázek 2 z dokumentu, který je stavem techniky ukazuje, dřívějšího patentu zobrazuje „prací prostor (15) pračky" (tj. vanu) a její spodní stěnu (16). Rovněž zobrazuje součásti (9, 12, 14, 17, 19) nutné k montáži topného tělesa. Podrobnosti viz. EP A2 (nárok 1, nákres 2, odstavec 3, řádky 5-12).

7 Srovnání dvou zmíněných vynálezů
Vynález jak je nárokován EP A2 „Pračka s topným tělesem k ohřevu média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je svým umístěním a tvarem přizpůsobeno tvaru vany." „Topné zařízení ... je připevněno souběžně se dnem ... nádoby a umístěno s vhodným odstupem od něj." není nové Nové („foliové topné těleso" a „namontované na vanu" nejsou v EP zmíněny...) Inovativní prvek (technický účinek: je možná nižší hladina vody ve vaně) Inovativní prvek (technický účinek: je možná nižší hladina vody ve vaně): Tento technický efekt způsobený odlišností nárokovaného vynálezu a současným stavem techniky je třeba vyhodnotit. V dřívějším dokumentu EP je topné těleso „namontováno s vhodným odstupem“ od spodní stěny vany. Proto je třeba, aby hladina vody dosahovala přinejmenším k topnému tělesu, má-li se voda ohřát. Vynález, jak je nárokován, umožňuje mnohem nižší minimální hladinu vody než jak je tomu u pračky popsané v dokumentu EP , neboť foliové topné těleso je připevněno přímo ke stěně vany. Dalším technickém účinkem a výhodou pro náš vynález tak, jak je nárokován tkví v tom, že u bubnových praček může být průměr bubnu větší (jelikož zde není topné těleso, které je umístěno v prostoru vany). "… foliové topné těleso ... které je namontované ke dnu vany a svým tvarem přizpůsobeno ..."

8 Nárok k vymezení ochrany vynálezu
Nárok vhodný k podání: „Pračka s foliovým topným tělesem pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je namontováno na vanu a svým tvarem je mu přizpůsobeno."

9 Použití závislých nároků ke zvýšení ochrany
Nezávislé (obecnější) nároky pomáhají předejít obcházení patentu. Závislé (konkrétnější) nároky jsou vytvořené na míru výrobkům, které by mohly patent porušit. Hlavní nárok Specifický nárok A Specifický nárok B Nároky jsou obvykle rozděleny na obecné, nezávislé, a užší, závislé nároky. Nezávislé nároky obvykle popisují váš vynález ve velmi obecné rovině, aby tak umožnily povšechnou interpretaci v případě soudního řízení o porušení patentu. Závislé nároky popisují specifické způsoby využití vynálezu v praxi, jež vynálezce považuje za ekonomicky atraktivní. Závislé nároky jsou často šité na míru nejpravděpodobnějším způsobům realizace vynálezu vašimi konkurenty. Nezávislý nárok může například znít následovně: „Nástroj na psaní sestávající z částí A a B." Závislý nárok pak může znít: „Nástroj na psaní dle nároku 1 vyznačující se tím, že jeho délka se pohybuje mezi 10 a 15 centimetry."

10 Přihláška podaná u EPO Nárok 1:
Pračka s foliovým topným tělesem pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je namontováno na vanu a svým tvarem je mu přizpůsobeno. Nárok 2: Pračka dle nároku 1 vyznačující se tím, že foliové topné těleso je přilepeno uvnitř vany. Nárok 3: Pračka dle nároku 1 vyznačující se tím, že foliové topné těleso je nedílnou součástí vany a získává tvar v průběhu vstřikování vany do formy. Nezávislé nároky naznačují alternativní způsoby, kterými lze foliové topné těleso namontovat do vany pračky. V nároku 3 je foliové topné těleso fakticky zapuštěno do stěny vany. Tento nárok významně omezuje rozsah ochrany, neboť odkazuje na metodu výroby vany pračky a integrování foliového topného tělesa do její stěny. EPO provede vlastní rešerši na stávající stav techniky a poté zváží, zda vynález tak, JAK JE NÁROKOVÁN, je nový a nezřejmý.

11 Další dřívější patent objevený průzkumem EPO
„Topné zařízení pro domácí spotřebiče" Na obrázku 4 můžeme vidět, že „foliové topné těleso" popsané v tomto dokumentu se skládá z topné folie (1) s podpůrnou vrstvou polymeru (3) a teplo vodicím materiálem (6). Zobrazena je rovněž vana (7) a další izolační materiál (4). Můžeme se samozřejmě přít, zda ono „foliové topné těleso“ je pouze topná folie a zda je tato topná folie „připevněna k vaně“. Avšak je zde nejméně jeden příklad tohoto patentu, která je přesvědčivý a logický a který odhaluje všechny vlastnosti popsané v nároku našeho vynálezu, tj. „foliové topné těleso pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je svým umístěním a tvarem přizpůsobeno vaně". Všimněte si, že „foliové topné těleso" v DE je přilepeno k vaně. Tento dokument proto také uvádí všechny dodatečné vlastnosti uvedené v nároku 2 našeho vynálezu. DE A1: „Topné zařízení ... sestávající z foliového topného tělesa (1) ... přizpůsobeného a připevněného k vaně (7) pračky ..."

12 Stanovisko EPO DE A1 Nárok přihlašovatele: " Pračka s foliovým topným tělesem pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je namontováno na vanu a svým tvarem je mu přizpůsobeno." Topné zařízení ... sestávající z foliového topného tělesa (1) ... přizpůsobené a připevněné k vaně (7) pračky ... To je již uvedeno v DE A1 Odpověď EPO: Prosíme, upravte své nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález!

13 Podrobnější analýza Přehlédl EPO některé důležité vlastnosti vynálezu? Odpověď přihlašovatele: Úpravy patentové přihlášky, objasnění vztahu mezi vynálezem a stávajícím stavem techniky. Jak lze upravit nároky, aby vystihly vynález jako nový (s ohledem na současný stav techniky)? Prostudujte materiály zveřejněné v souvislosti se současným stavem techniky: - Má náš vynález nějaké vlastnosti, které NEJSOU odhalené v současném stavu techniky? - Jaké má náš vynález výhody ve srovnání se současným stavem techniky?

14 Srovnání vynálezu a současného stavu techniky
EP A2 DE A1 Technické vlastnosti vynálezu Tvarem přizpůsobený vaně Foliové topné těleso ne Přilepený na vanu zvenčí ne V průběhu vstřikování do formy ne ne Výhody/technické výsledky Kompaktní + vynikající přenos tepla + jednoduchá montáž s menším počtem součástek ne ne

15 Výsledek analýzy V dosavadním stavu techniky je znám způsob připevnění a přizpůsobení foliového topného tělesa na dno vany pračky. Nicméně tento náš vynález naznačuje, že foliové topné těleso může být ve vaně vytvarováno během vstřikování vany do formy. Tento konkrétní způsob namontování foliového topného tělesa na vanu znám není a přináší tak nový, jedinečný prospěch. V dosavadním stavu techniky není žádná zmínka o tom, že lze vzít foliové topné těleso a vytvarovat je ve vaně během vstřikování vany do formy. → Požadavek na inovativní prvek vynálezu je tím splněn! Nárok je třeba upravit tak, aby se odlišil od nároků uvedených v DE A1.

16 Nový nárok „Pračka s foliovým topným tělesem pro ohřev média uvnitř vany pračky, kde topné těleso je namontováno k vaně a svým tvarem je mu přizpůsobeno, vyznačující se tím, že foliové topné těleso je nedílnou součástí vany a je vytvarováno ve vaně během vstřikování vany do formy." Tento nárok je kombinací nároků 1 a 3 z našeho příkladu tak, jak byl podán.

17 Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků
Cílem vynálezu je představit elektrické topné zařízení pro domácí spotřebiče ... levné ... jednoduchá montáž ... vyžaduje méně prostoru ... přináší možnost snížení spotřeby energie a vody. ... foliové topné těleso umožňuje velmi kompaktní uspořádání ... zároveň ... optimální přenos tepla ... ... foliové topné těleso je integrováno během výroby vany, například během vstřikování do formy ... vyžaduje pouze několik výrobních kroků; nevyžaduje ani použití žádných složitých nástrojů ... Nárok 3: Pračka dle nároku 1 vyznačující se tím, že foliové topné těleso je nedílnou součástí vany a je vytvarováno ve vaně během vstřikování vany do formy. Podporuje inovativní prvek: odlišný technický výsledek Tento snímek ukazuje původní popis nároků. Změny provedené u nároků musí být podpořeny původním popisem. Článek 123(2) EPC stanoví, že „Evropská patentová přihláška ... nesmí být upravena takovým způsobem, aby obsahovala předmět nároku, který svým rozsahem přesahuje obsah původně podané přihlášky." Proto je důležité, aby původní popis vynálezu a nároky uváděly a podporovaly určité „záložní pozice". Jakmile jsou nároky upraveny, je nutné upravit i popis tak, aby se nároky a popis vynálezu shodovaly. Rozdílné od současného stavu techniky

18 Patent je udělen Odpověď z EPO: patent udělen!


Stáhnout ppt "Stavba patentových nároků (b) Topné těleso pro pračku"

Podobné prezentace


Reklamy Google