Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHLADÍCÍ STROJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHLADÍCÍ STROJ."— Transkript prezentace:

1 CHLADÍCÍ STROJ

2 Chladící stroj odebírá teplo chladiči, předává teplo ohřívači
tepelný stroj, který odebírá teplo chladiči, předává teplo ohřívači a přijímá přitom energii konáním práce vnějšími silami. Většina chladících zařízení využívá skutečnosti, že k vypaření kapaliny je nutné jí dodat určité teplo (skupenské teplo vypařování). Kapalina, která se používá v chladicích zařízeních jako pracovní médium (tzv. chladivo), přitom toto teplo odebírá svému okolí.

3 Chladící stroj Chladiva musí mít tyto vlastnosti:
Chladící (pracovní) látky – používá se (nebo používalo): oxid uhličitý, čpavek, metylchlorid a moderní chladiva s obchodními názvy freon, frigen, ledon apod. Donedávna se používalo jako chladící kapaliny chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (CFC). Tyto sloučeniny ale katalyzují kromě jiného i odbourávání ozonu v horních vrstvách atmosféry. Proto se začaly nahrazovat méně škodlivými hydrogenovanými CFC, které se rozkládají dříve než dosáhnou výšky, kde je ozonová vrstva. Chladiva musí mít tyto vlastnosti: teplota varu za atmosférického tlaku je menší než 0 oC lze je snadno zkapalnit za pokojové teploty mají velké měrné skupenské teplo varu neporušují materiály, ze kterých je vyroben chladící stroj nehořlavá nejedovatá nevýbušná.

4 Chladící stroj Příkladem chladícího stroje je kompresorová chladnička.
Ve výparníku (3) se vypařuje freon při tlaku asi 0,18 MPa a teplotě -15 oC. Skupenské teplo k tomu Potřebné se odebírá z prostoru chladničky. Ve válci kompresoru (4) se pára stlačuje na tlak asi 0,76 Mpa a přitom se zahřívá. Uvedenému tlaku odpovídá teplota syté páry freonu 30 oC. Pára je vytlačována do chladiče (1), ve kterém probíhá tepelná výměna mezi párou a okolním chladnějším vzduchem. Pára freonu kapalní a kapalina je vytlačována expanzní trubičkou (2) do výparníku. Tento kruhový děj se periodicky opakuje.

5 Tepelné čerpadlo - zařízení podobné chladničce
dokáže odebírat teplo ze svého okolí (např. řeky, odpadních vod, vzduchu i z půdy), jím zvýší teplotu vhodně zvolené teplosměnné látky tak, aby se jejím prostřednictvím mohla ohřívat užitková voda, vytápět apod. - princip tepelného čerpadla je znám už přes 100 let

6 Tepelné čerpadlo

7 Tepelné čerpadlo Základním prvkem tepelného čerpadla
je kompresor – poháněn elektrickým, nebo spalovacím motorem. Dalšími prvky tepelného čerpadla jsou výparník, kondenzátor a expanzní ventil. Dohromady jsou spojeny trubkami do uzavřeného okruhu, který je naplněn pracovním médiem. Tato látka se vyznačuje nízkým bodem varu. Po zapnutí kompresoru se médium odčerpává z výparníku v podobě par. Stlačením se v kompresoru ohřívá asi na 50 oC. Ohřáté médium je protlačováno trubičkami kondenzátoru. Plocha trubiček bývá zvětšena připevněnými lamelami, aby co nejvíce tepla přešlo do topného okruhu. V něm je voda poháněna malým čerpadlem (jako v ústředním topení). Voda, která předala své teplo, se vrací pro nové do kondenzátoru.


Stáhnout ppt "CHLADÍCÍ STROJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google