Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klimatizační zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klimatizační zařízení"— Transkript prezentace:

1 Klimatizační zařízení
zpracoval: Tomáš Petřík MU PdF

2 Co je to klimatizace a jak funguje?
Princip klimatizace je vždy stejný: absorbování energie na jednom místě a uvolňování této energie na jiném místě Klimatizace je zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na stejném principu jako chladící zařízení, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje motorkompresor (rotační, scroll), který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených prostorech. Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.   Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Obecně platí že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích, to je jaro a podzim. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

3 Režim chlazení: 1 Vnitřní jednotka Ventilátor fouká teplý vnitřní vzduch přes výměník tepla, kterým proudí studené chladivo. Studené chladivo absorbuje teplo ze vzduchu a ochlazený vzduch se fouká do místnosti. 2 Měděné potrubí Chladivo cirkuluje jednotkami a potrubím a přenáší teplo z vnitřní jednotky do venkovní jednotky. 3 Venkovní jednotka Stlačením v kompresoru se páry chladiva ohřejí a jejich bod varu se zvýší. Ve venkovní jednotce se získané teplo pomocí komprese uvolní do venkovního vzduchu tak, že ventilátory foukají venkovní vzduch přes výměník tepla. 4 Chladivo Zpátky ve vnitřní jednotce je chladivo expandované a je tak znovu schopné odnímat teplo z vnitřní vzduchu.

4 Chladivový okruh: Klimatizační jednotka pracuje podobně jako lednička Chladivo proudí systémem, mění stav nebo podmínky. V rámci "chladicího okruhu" existují čtyři procesy. 1 Kompresor, který tlačí chladivo systémem, je srdcem klimatizační jednotky. Před kompresorem je chladivo v nízkotlaké plynné fázi. Stlačením v kompresoru přejdou páry chladiva do vysokého tlaku, zahřejí se a proudí do kondenzátoru.  2 V kondenzátoru uvolní páry chladiva o vysoké teplotě a vysokém tlaku své teplo do venkovního vzduchu a přejdou do podchlazeného vysokotlakého kapalného chladiva.  3 Vysokotlaké kapalné chladivo prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva, čímž teplota chladiva klesne pod teplotu chlazeného prostoru. Výsledkem je studené nízkotlaké kapalné chladivo.  4 Nízkotlaké chladivo proudí do výparníku, kde při vypařování absorbuje teplo z vnitřního vzduchu a přejde do nízkotlaké plynné fáze. Páry chladiva proudí zpátky do kompresoru, kde celý proces začíná znovu. 

5 Tepelná čerpadla: Režim chlazení Režim topení
Tepelné čerpadlo je klimatizační jednotka, kterou lze používat jak v režimu chlazení, tak v režimu topení. Principem zařízení je, že je schopné reverzního provozu při přenosu tepla z jednoho místa na druhé. Energetická účinnost?  Tepelná čerpadla jsou navíc mnohem účinnější než ostatní ohřívače. Důvod je jednoduchý: toto zařízení místo spalování paliva "převádí teplo". Díky tomu jsou tepelná čerpadla až pět krát energeticky účinnější než ostatní ohřívače. Navíc tepelné čerpadlo umožňuje přepínání chladicího režimu. Tepelné čerpadlo odebírá energii z venkovního prostředí a teplo přenáší dovnitř. Tento princip funguje dokonce i během velmi chladných dnů s teplotami až do -5°C, -10°C nebo -15°C, v závislosti na typu použitého klimatizačního systému. Proto tepelná čerpadla eliminují potřebu systému vytápění, umožňují vám chladit a topit pomocí stejné jednotky a současně šetřit náklady a spotřebu energie po celý rok. Režim topení

6 Typy klimatizací podle umístění:
                                                                                                        kazetová mobilní parapetní nástěnná

7 Jednotlivé typy klimatizací:
Nástěnná parapetní Kazetová kanálová

8 Závěrečné shrnutí: Klimatizace je proces úpravy teploty, vlhkosti, čistoty a distribuce vzduchu Základem je absorbování energie na jednom místě a uvolňování této energie na jiném místě Klimatizace se skládá z vnitřní a vnější jednotky k funkci klimatizace je zapotřebí chladivo Pokud je jednotka vybavena tepelným čerpadlem, může kromě chlazení i topit zdroj:


Stáhnout ppt "Klimatizační zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google