Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Chladicí stroje Ročník:2. Datum vytvoření:leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Chladicí stroje Ročník:2. Datum vytvoření:leden."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Chladicí stroje Ročník:2. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_08.2.18.FYZ Anotace: Učební materiál je věnován chladicím strojům. Na příkladu kompresorové chladničky je objasněn princip čerpání tepla. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena ke zkvalitnění výuky v hodinách fyziky, ale může být využita i k samostudiu nebo pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověří u žáků pochopení probíraného učiva. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků (PC a dataprojektoru).

2 Chladicí stroje

3  Chladicí stroj odebírá teplo chladiči a předává ho ohřívači; Obrázek 18.1. Schéma chladicího stroje  K zajištění činnosti je nutné dodat chladicímu stroji energii;  Jedná se vlastně o obráceně pracující tepelný motor, který čerpá teplo → tepelné čerpadlo.  Chladicím strojem je například kompresorová chladnička.

4 Kompresorová chladnička  Kompresorová chladnička je příkladem chladicího stroje;  Chladí potraviny tím, že jim odebírá teplo a předává ho do okolí;  Chladnička se skládá z tepelně izolované skříně, kompresoru, expanzního ventilu, výparníku a chladiče;  S pracovní látkou (chladivem) probíhají v chladničce následující děje:  Komprese;  Kondenzace;  Expanze;  Vypařování.

5 Kompresorová chladnička Obrázek 18.2. Kompresorová chladnička  Kompresor stlačuje chladivo v plynném stavu a tím ho zahřívá;  Zahřátý plyn je vtlačován do chladiče, kde předá do okolí skupenské teplo kondenzace, ochladí se a zkapalní;  Kapalina prochází expanzním ventilem do výparníku;  Ve výparníku se za nízkého tlaku začne vypařovat. Potřebné skupenské teplo vypařování odebírá zevnitř chladničky;  Tento kruhový děj se periodicky opakuje.

6 Kompresorová chladnička  Jako chladivo se používají látky, které mají teplotu varu za normálního tlaku nižší než 0 °C, mají velké měrné skupenské teplo varu, snadno se dají zkapalnit, jsou netoxické, nekorozivní a nehořlavé.  Dříve používané chlor fluorované uhlovodíky (CFC) s obchodním názvem freon ničí ozonovou vrstvu. Jejich nástupce hydrogenizované chlor fluorované uhlovodíky (HCFC) přispívají ke globálnímu oteplování.  Současné šetrnější řešení pod názvem Greenfreeze využívá jako chladivo uhlovodík isobutan v kombinaci s propanem a cyklopentan pro výrobu tepelně izolační pěny. Nevýhodou je hořlavost těchto látek.  Z ostatních látek se jako chladivo využívají i oxid uhličitý nebo čpavek.

7 Shrnutí nejdůležitějších poznatků  Chladicí stroj je tepelný motor, který odebírá teplo chladiči a předává ho ohřívači.  K zajištění činnosti je nutné dodat chladicímu stroji energii.  Chladicím strojem je například kompresorová chladnička, která se skládá z tepelně izolované skříně, kompresoru, expanzního ventilu, výparníku a chladiče.  S pracovní látkou ( chladivem ) probíhají v chladničce následující děje: Komprese, kondenzace, expanze, vypařování.  Moderní kompresorové chladničky mají vysokou účinnost. Mají nízkou spotřebu elektrické energie, výborné tepelně izolační schopnosti a používají ekologicky šetrná chladiva.

8 Otázky a úkoly 1) Vysvětlete princip kompresorové chladničky. 2) Proč je chladicí zařízení (výparník) umístěno v horní části chladničky? 3) Proč při častém otvírání chladničky vzniká uvnitř námraza? 4) Je energeticky výhodnější skříňový nebo truhlicový mrazák? o Kompresorová chladnička je příkladem chladicího stroje, ve kterém s pracovní látkou probíhají následující děje: Komprese, kondenzace, expanze, vypařování. o Prouděním klesá chladný vzduch dolu a ochlazuje celý prostor chladničky. o Dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a k zmrznutí vzniklých kapiček (případně k desublimaci vzdušné vlhkosti). o Truhlicový mrazák je výhodnější, protože se chladný vzduch při otevření dvířek udrží v mrazáku.

9 Použité zdroje BEDNAŘÍK, Milan, KUNZOVÁ, Vlasta, SVOBODA, Emanuel. Fyzika II pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, 216 s. Učebnice pro střední školy. MIKLASOVÁ, Věra. Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2005, 298 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-135-3. POLÁK, Zdeněk. Hrátky s teplem. 1. vyd. Praha: ČEZ, 2012, 47 s. Vzdělávací program ČEZ, a.s.,Svět energie. WILLSON, Jennifer. TG Magazine: Greenfreeze: A Cool Fridge Alternative. [online]. 1997 [cit. 2014-01-21]. Dostupný z WWW: http://www.tgmag.ca/mprotocol/jwgre_e.html Autorem obrázků, pokud není uvedeno jinak, je autor výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Chladicí stroje Ročník:2. Datum vytvoření:leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google