Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Eva Peterková Předmět/vzdělávac í oblast: Matematika Tematická oblast:Výpočet povrchů a objemů těles Téma:Přehled těles Ročník:3. Datum vytvoření:říjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Eva Peterková Předmět/vzdělávac í oblast: Matematika Tematická oblast:Výpočet povrchů a objemů těles Téma:Přehled těles Ročník:3. Datum vytvoření:říjen."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Eva Peterková Předmět/vzdělávac í oblast: Matematika Tematická oblast:Výpočet povrchů a objemů těles Téma:Přehled těles Ročník:3. Datum vytvoření:říjen 2012 Název:VY_32_INOVACE_07.1.01.MAT Anotace: Žáci se seznámí s tělesy, kterým se budou věnovat v dalších hodinách. Žáci porozumí pojmům povrch a objem těles. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Inovativní je zejména bohatým autorským obrazovým materiálem, který výrazně zvyšuje jeho názornost a usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU. Využívání animačních efektů ze sady Office 2010 udržuje pozornost žáků a ilustrační příklady zvyšují jejich aktivitu. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli.

2 Stereometrie zabývá se útvary, které nelze umístit do roviny patří sem TĚLESA (ohraničená část prostoru) hranol, krychle, kvádr, kužel, válec, jehlan, koule a další slovo stereometrie je řeckého původu a jeho volný překlad je měření těles

3 Hranol je těleso tvořené dvěma shodnými mnohoúhelníky (= podstavami) a pláštěm pravidelný n-boký hranol  podstavou jsou pravidelné n-úhelníky

4 Hranol dolní podstava horní podstava boční stěny (plášť)

5 Kolmé a kosé hranoly Kolmý hranol –boční stěny jsou kolmé na podstavy Kosý hranol –nemá boční stěny kolmé na podstavy

6 Hranoly dle tvaru podstavy Čtyřboký Trojboký Šestiboký

7 Objem a povrch hranolu Povrch hranolu [m 2 ] S = 2.Sp + Spl Sp – obsah podstavy Spl – obsah pláště Objem hranolu [m 3 ] V = Sp. v Sp – obsah podstavy v – výška hranolu Povrch tělesa je obsah plochy, kterou je těleso ohraničeno. Objem tělesa je číslo, které udává, jak velkou část prostoru těleso zaujímá.

8 Rotační tělesa tělesa, která vznikají rotací rovinného obrazce kolem dané přímky Válec Kužel Koule

9 Jehlan podstavou je mnohoúhelník vrcholy podstavy jsou spojeny v jednom bodě – vrchol jehlanu podstavou pravidelného jehlanu je např. krychle, rovnostranný trojúhelník, šestiúhelník atd. Obrázek č. 1

10 Shrnutí Co je to hranol a jaké znáte druhy? Hranol je těleso tvořeno dvěma shodnými mnohoúhelníky a pláštěm. Hranoly dělíme na kolmé a kosé. Dle tvaru podstavy na trojboké, čtyřboké… Jaká znáte rotační tělesa? Válec, kužel, koule. Co je to povrch tělesa? Jedná se o obsah plochy, kterou je těleso ohraničeno. Co je to objem tělesa? Velikost prostoru, kterou těleso zaujímá.

11 Zdroje: CALDA, Emil. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 201 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6260-0. Obrázek č. 1: Jehlan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prav4bokjeh.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prav4bokjeh.png Autorem obrázků, pokud není uvedeno jinak, je autorka výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Eva Peterková Předmět/vzdělávac í oblast: Matematika Tematická oblast:Výpočet povrchů a objemů těles Téma:Přehled těles Ročník:3. Datum vytvoření:říjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google