Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní objemová roztažnost Ročník:2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní objemová roztažnost Ročník:2."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní objemová roztažnost Ročník:2. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_08.2.04.FYZ Anotace: Změna objemu těles v závislosti na teplotě. Anomálie vody. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena ke zkvalitnění výuky v hodinách fyziky, ale může být využita i k samostudiu nebo pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověří u žáků pochopení probíraného učiva. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků (PC a dataprojektoru).

2 Teplotní objemová roztažnost (Teplotní dilatace)

3 Teplotní objemová roztažnost  Setkáme se s ní u všech třech skupenství (pevné, kapalné, plynné);  Při změně teploty se mění objem tělesa ;  Kapaliny při zahřívání zvětšují svůj objem přibližně desetkrát více než pevné látky;  Plyny při zahřívání zvětšují svůj objem přibližně desetkrát více než kapaliny.

4 Teplotní objemová roztažnost  Změna objemu v závislosti na teplotě je dána vztahem:  V 1 je počáteční objem;   je teplotní součinitel objemové roztažnosti (   3  ) ;   t je teplotní rozdíl (  t = t 2 – t 1 ) ; ;

5 Změna objemu v závislosti na teplotě  Změna objemu při zahřátí tělesa:  Konečný objem po zahřátí tělesa:

6 Změna hustoty v závislosti na teplotě  Hustota tělesa :  S teplotní objemovou roztažností je spojena i změna hustoty látek při zahřívání nebo ochlazování;

7 Anomálie vody  V teplotním intervalu od 0 °C do 4 °C se při zahřívání objem vody zmenšuje a její hustota roste;  Při teplotě 4 °C má voda  Nejmenší objem;  Největší hustotu; Obrázek 4.1 Anomálie vody  Toto výjimečné chování se nazývá anomálie vody.

8 Anomálie vody  V důsledku anomálie vody je v zimě v nižších vrstvách voda o teplotě 4 °C a u povrchu je voda chladnější;  Zamrzání rybníku od vodní hladiny a ne ode dna umožňuje život vodních živočichů přes zimu. Obrázek 4.2 Důsledky anomálie vody

9 Anomálie vody  Voda při zmrznutí svůj objem zvětší, a proto má led menší hustotu než voda. Je lehčí a plave na hladině.  Zmrzlá voda v potrubí nebo ve zdivu způsobuje zvětšením svého objemu jeho popraskání. Obrázek 4.3 Hustota vody v pevném a kapalném skupenství

10 Teplotní objemová roztažnost v praxi Obrázek 4.4 Lékařský rtuťový teploměr

11 Teplotní objemová roztažnost v praxi Obrázek 4.5 Expanzní nádoba jako součást otopné soustavy

12 Teplotní objemová roztažnost v praxi Obrázek 4.6 Přiznaná dilatační spára betonové konstrukce

13 Shrnutí nejdůležitějších poznatků  S rostoucí teplotou se objem látek zvětšuje, při ochlazování zmenšuje;  Změna objemu je přímo úměrná počátečnímu objemu V 1, koeficientu teplotní objemové roztažnosti  a změně teploty  t :  Anomálie vody: V teplotním intervalu od 0 °C do 4 °C se při zahřívání objem vody zmenšuje a její hustota roste.

14 Otázky a úkoly 1) Jak závisí objem tělesa na teplotě? 2) Popište princip lékařského kapalinového teploměru. 3) Jak se mění hustota látek s teplotou? 4) Co je to anomálie vody? V čem spočívá její význam? 5) Uveďte další příklady teplotní objemové roztažnosti. o S rostoucí teplotou se objem látek zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. o Kapalina při zahřátí zvětší svůj objem, vystoupá kapilárou a výška sloupce ukáže na stupnici hodnotu teploty. o    V      V   o V intervalu od 0 °C do 4 °C se při zahřívání objem vody zmenšuje a její hustota roste. o Například teplotní roztažnost krbové vložky, která se nikdy pevně nezazdívá.

15 Použité zdroje LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan, HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy I. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 266 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-184-1. BEDNAŘÍK, Milan, KUNZOVÁ, Vlasta, SVOBODA, Emanuel. Fyzika II pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, 216 s. Učebnice pro střední školy. Autorem obrázků, pokud není uvedeno jinak, je autor výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní objemová roztažnost Ročník:2."

Podobné prezentace


Reklamy Google