Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast: Elektrotechnický základ Tematická oblast: Elektromagnetická indukce Téma: Transformátory - hodinový úhel a jeho konstrukce Ročník: 2. a 3. Datum vytvoření: Srpen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ELE Anotace: Hodinový úhel a jeho konstrukce. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výuku, vyžaduje použití PC a dataprojektoru. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Paralelní chod transformátorů
Podmínky : a) stejný převod a stejná jmenovitá napětí b) stejný úbytek napětí způsobený proudem naprázdno c) stejná napětí nakrátko d) stejný hodinový úhel

3 Hodinový úhel = charakteristická vlastnost zapojení trojfázového transformátoru. = fázový posuv odpovídajících si napětí měřených od fázoru vyššího napětí k fázoru nižšího napětí ve smyslu sledu fází (pravotočivě). Udává se v hodinách, přičemž 1hodina odpovídá úhlu 30°. Schéma zapojení transformátoru se označuje dvěma písmeny a hodinovým úhlem. Strana vyššího napětí se označuje velkým písmenem. Strana nižšího napětí malým písmenem. Jednotlivá písmena označují schéma zapojení vinutí: Y, y do hvězdy D, d do trojúhelníku z do lomené hvězdy (strana nízkého napětí při nesymetrickém zatížení) Označení zapojení bývá doplněno znaky N nebo n, podle toho, zda je vyveden střední vodič některého vinutí.

4 Hodinový úhel Yy 6 Určení hodinového úhlu pro zapojení Yy 6.
Úhel mezi fázory napětí UU a Uu je 180o, tj. 6h.

5 Hodinový úhel Yd 5 Postup při určení hodinového úhlu.

6 Hodinový úhel lomená hvězda
Zde je vinutí každé fáze rozděleno na dvě stejné cívky, každá cívka je umístěna na různých sloupcích magnetického obvodu. Obě cívky jsou zapojeny proti sobě. Z fázorového diagramu můžeme pro dané zapojení určit hodinový úhel a důležitou velikost výsledného napětí.

7 Kontrolní otázky Vyjmenuj druhy zapojení transformátoru.
Co je to hodinový úhel transformátoru? Nakresli hodinový úhel Yd 5. Nakresli hodinový úhel Yy 3. Jakými písmeny se značí primární a sekundární fáze transformátoru?

8 Použité zdroje MRAVEC, Rudolf: Elektrické stroje a přístroje 1. Praha: SNTL, 1979. ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje: učební text pro 2. a 3. ročník studijního oboru elektrotechnika. 3. vyd. Praha: SNTL, 1990, 287 s. ISBN VOŽENÍLEK, Ladislav a František LSTIBŮREK. Základy elektrotechniky II pro 2. a 3. ročník SOU elektrotechnických. Praha: SNTL, 1985. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google