Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvodná elektrická síť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvodná elektrická síť"— Transkript prezentace:

1 Rozvodná elektrická síť

2 Rozvod elektřiny Z elektráren se rozvádí střídavé napětí do transformátorů a pak do oblastních transformátorů, místních transformátorů a potom do spotřebitelské sítě.

3 Přenosová soustava Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítkách, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým uživatelům, například domácnostem, se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční soustava. Přenosová soustava by se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř dopravy elektrické energie, obvykle zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech.

4 Elektrárny Elektrickou energii získáváme v elektrárnách. V naší elektrické soustavě jsou čtyři druhy elektráren: tepelné, jaderné, vodní a větrné.V elektrárnách se vyrábí střídavé napětí s efektivní hodnotou 6,3 kV – 10 kV.

5 Druhy elektráren

6 Vodní elektrárny Vodní elektrárny vyrábí asi 17 % elektrické energie. Dokáží rychle reagovat na okamžitou potřebu elektrické energie. Užívá se zejména v období špičkové spotřeby. Přečerpávající vodní elektrárny navíc umožňují i účelné využití elektrického proudu flexibilními energetickými zdroji v období nízké spotřeby.

7 Jaderné elektrárny V jaderné elektrárně se štěpí izotopy uranu a plutonia. Jaderná elektrárna je v podstatě kondenzační parní elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor a energii získává přeměnou z vazebné energie jader těžkých prvků

8 Tepelná elektrárna Tepelná elektrárna je obvykle kondenzační parní elektrárna, která získává energii spalováním fosilních paliv (nejčastěji uhlí) nebo biomasy. Vzniklým teplem je ohřívána pára, která pohání parní turbínu turbogenerátoru. Tepelné elektrárny bývají často kombinovány s teplárnami a pára z parní turíny je dále rozváděna k odběratelům pro účely vytápění, ohřevu teplé vody, klimatizace a k technologickým účelům.

9 Větrné elektrárny Větrné elektrárny vyrábějí elektrickou energii přeměnou z kinetické energie vzduchu proudícího mezi oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Elektrárna je obvykle tvořena vysokým sloupem, na jehož vrcholu je umístěna hřídel s větrným kolem nebo vrtulí. Proudící vzduch (vítr) působí na lopatky kola nebo vrtule, čímž kolo nebo vrtuli roztáčí. Na hřídeli je připojený elektrický generátor, který vyrábí elektrickou energii.

10 Elektrická energie Elektrickou energii získáváme spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách, ve kterých se vyrábí téměř 70 % veškeré energie. Většina těchto elektráren spaluje hnědé uhlí, které předává tepelnou energii vodě. A voda se ohřeje a vypařuje. Vzniklá pára poté roztáčí turbínu a ta zase alternátor vyrábějící elektřinu. Na tento princip pracují i elektrárny spalující mazut, nebo zemní plyn.


Stáhnout ppt "Rozvodná elektrická síť"

Podobné prezentace


Reklamy Google