Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

2 ZÚR JMK - územně plánovací dokumentace kraje Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3089/13/R41 ze dne 19. prosince 2013 rozhodla o přidělení veřejné zakázky Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) sdružení společností Urbanistické středisko Brno se sídlem v Brně a Atelier T-plan se sídlem v Praze. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku schválila Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3378/14/R45 dne 13. února 2014. Zpracování ZÚR JMK bylo zahájeno podpisem smlouvy o dílo dne 3. března 2014. Termín zpracování „Návrhu ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jako 1. etapy zpracování ZÚR JMK, je osm měsíců od podpisu smlouvy, tj. 29. října 2014. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

3 ZÚR JMK – pořizování Návrh ZÚR JMK: V současné době probíhají operativní jednání a výrobní výbory. - Na výrobních výborech zhotovitel konzultuje s pořizovatelem zejména postup prací na zpracování ZÚR JMK. - Operativní jednání slouží zhotoviteli k zodpovězení dotazů po nastudování poskytnutých podkladů, případně ke konzultacím s jednotlivými dotčenými orgány a správci nebo provozovateli veřejné dopravní/technické infrastruktury (dále jen oprávněnými investory) za účelem řešení zpracování ZÚR JMK. K průběžné kontrole rozpracovaného díla budou objednateli sloužit kontrolní dny. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

4 ZÚR JMK – pořizování Byla zahájena operativní jednání k následujícím problematikám: a)Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti b)Územní systém ekologické stability a cílové charakteristiky krajiny c)Dopravní infrastruktura: –železnice, rychlostní silnice, dálnice, silnice I. třídy –silnice II. a III. třídy, letecká a kombinovaná doprava –železniční doprava - Nová přerovská trať – cyklotrasy d)Technická infrastruktura: –vedení horkovodu z elektrárny Dukovany –vodní hospodářství (vodovody, kanalizace) –elektroenergetika (VVN 400 kV a 110 kV), –plynárenství (VTL – přepravní a distribuční soustavy) e)problematika Brna ve vztahu k ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

5 ZÚR JMK – komunikace s obcemi a)duben/květen 2014 – KULATÉ STOLY: Místo: budova KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, zas. místnost č. 240 DATUM:ČAS:TÉMA: 23.04.201414:00záměr JVT a řešení navazujícího území 06.05.201414:00záměry JZT, JT 15.05.201414:00záměry R52, I/40, obchvat Břeclavi 22.05.201414:00záměr R 55 29.05.201414:00záměry R43, obchvat Kuřimi 04.06.201414:00jednání se spolky (dříve občanská sdružení) Jde o setkání územních samospráv popř. spolků se zpracovatelem ZÚR JMK, jehož účelem je diskuze o klíčových záměrech (o obsahu podkladů vztahujících se k řešenému území a o požadavcích na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje z pohledu kraje i samospráv obcí). Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu ZÚR JMK – komunikace s obcemi 15. duben 2014 b)červen 2014 – VÝJEZDNÍ VÝROBNÍ VÝBORY: DATUM:ČAS:ÚZEMÍMÍSTO: 10.06.201409:00obce okr. HodonínMěÚ Hodonín 14:00obce okr. BřeclavMěÚ Břeclav 12.06.201414:00 obce okr. ZnojmoMěÚ Znojmo 17.06.201409:00obce okr. VyškovBesední dům ve Vyškově 14:00obce okr. BlanskoMěÚ Blansko 19.06.201414:00Brno (okr. Brno-město, obce okr. Brno-venkov) školicí středisko KrÚ JMK (Cejl) Jde o setkání územních samospráv se zpracovatelem ZÚR JMK, jehož účelem je diskuze o řešení záměrů v rozpracovaném Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z pohledu kraje i samospráv obcí.

7 Děkujeme za pozornost Ing. Jana Svobodová, po ř izovatel ZÚR JMK telefon: 541 65/1330 e-mail: svobodova.jana@kr-jihomoravsky.czsvobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz Ing. arch. Jana D ě rdová, po ř izovatel ZÚR JMK telefon: 541 65/1386 e-mail: derdova.jana@kr-jihomoravsky.czderdova.jana@kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google