Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

2 ZÚR JMK - územně plánovací dokumentace kraje Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3089/13/R41 ze dne 19. prosince 2013 rozhodla o přidělení veřejné zakázky Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) sdružení společností Urbanistické středisko Brno se sídlem v Brně a Atelier T-plan se sídlem v Praze. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku schválila Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3378/14/R45 dne 13. února Zpracování ZÚR JMK bylo zahájeno podpisem smlouvy o dílo dne 3. března Termín zpracování „Návrhu ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jako 1. etapy zpracování ZÚR JMK, je osm měsíců od podpisu smlouvy, tj. 29. října Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

3 ZÚR JMK – pořizování Návrh ZÚR JMK: V současné době probíhají operativní jednání a výrobní výbory. - Na výrobních výborech zhotovitel konzultuje s pořizovatelem zejména postup prací na zpracování ZÚR JMK. - Operativní jednání slouží zhotoviteli k zodpovězení dotazů po nastudování poskytnutých podkladů, případně ke konzultacím s jednotlivými dotčenými orgány a správci nebo provozovateli veřejné dopravní/technické infrastruktury (dále jen oprávněnými investory) za účelem řešení zpracování ZÚR JMK. K průběžné kontrole rozpracovaného díla budou objednateli sloužit kontrolní dny. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

4 ZÚR JMK – pořizování Byla zahájena operativní jednání k následujícím problematikám: a)Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti b)Územní systém ekologické stability a cílové charakteristiky krajiny c)Dopravní infrastruktura: –železnice, rychlostní silnice, dálnice, silnice I. třídy –silnice II. a III. třídy, letecká a kombinovaná doprava –železniční doprava - Nová přerovská trať – cyklotrasy d)Technická infrastruktura: –vedení horkovodu z elektrárny Dukovany –vodní hospodářství (vodovody, kanalizace) –elektroenergetika (VVN 400 kV a 110 kV), –plynárenství (VTL – přepravní a distribuční soustavy) e)problematika Brna ve vztahu k ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

5 ZÚR JMK – komunikace s obcemi a)duben/květen 2014 – KULATÉ STOLY: Místo: budova KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, zas. místnost č. 240 DATUM:ČAS:TÉMA: :00záměr JVT a řešení navazujícího území :00záměry JZT, JT :00záměry R52, I/40, obchvat Břeclavi :00záměr R :00záměry R43, obchvat Kuřimi :00jednání se spolky (dříve občanská sdružení) Jde o setkání územních samospráv popř. spolků se zpracovatelem ZÚR JMK, jehož účelem je diskuze o klíčových záměrech (o obsahu podkladů vztahujících se k řešenému území a o požadavcích na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje z pohledu kraje i samospráv obcí). Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu ZÚR JMK – komunikace s obcemi 15. duben 2014 b)červen 2014 – VÝJEZDNÍ VÝROBNÍ VÝBORY: DATUM:ČAS:ÚZEMÍMÍSTO: :00obce okr. HodonínMěÚ Hodonín 14:00obce okr. BřeclavMěÚ Břeclav :00 obce okr. ZnojmoMěÚ Znojmo :00obce okr. VyškovBesední dům ve Vyškově 14:00obce okr. BlanskoMěÚ Blansko :00Brno (okr. Brno-město, obce okr. Brno-venkov) školicí středisko KrÚ JMK (Cejl) Jde o setkání územních samospráv se zpracovatelem ZÚR JMK, jehož účelem je diskuze o řešení záměrů v rozpracovaném Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z pohledu kraje i samospráv obcí.

7 Děkujeme za pozornost Ing. Jana Svobodová, po ř izovatel ZÚR JMK telefon: / Ing. arch. Jana D ě rdová, po ř izovatel ZÚR JMK telefon: / Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 15. duben 2014


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje aktuální informace pro poradu OÚPSŘ KrÚ JMK s Úřady územního plánování JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google