Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategická východiska rozvoje dopravních sítí Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník Ministerstvo dopravy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategická východiska rozvoje dopravních sítí Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník Ministerstvo dopravy ČR."— Transkript prezentace:

1 Strategická východiska rozvoje dopravních sítí Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník Ministerstvo dopravy ČR

2 2 Dopravní politika pro období 2014 - 2020 Hlavní cíl dopravní politiky  Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravy využitím technicko- ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy na principech hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady.  2013 – zahájení  2017 – vyhodnocení  2018 – aktualizace Struktura priorit  Uživatelé – z pohledu cestujících, přepravců, regionů  Provoz – z pohledu dopravců  Zdroje pro dopravu – finance, energie  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Další dlouhodobé vize  Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní

3 3 Návazné strategické dokumenty 1.Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie – dokončeno) 2.Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy - dokončeno) 3.Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP - dokončeno ) 4.Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR – dokončeno) 5.Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů - dokončeno ) 6.Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit (v přípravě) 7.Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy – zpracovává se) 8.Pro oblast vodní dopravy (Koncepce vodní dopravy – zpracovává se) 9.Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy - dokončeno) 10.Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení (v přípravě) 11.Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán - dokončeno) 12.Pro oblast energií v dopravě (Národní akční plán čisté mobility (společné pro ASEK a DP) – bude předloženo ke schválení vládě v září 2015)

4 4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020) Cíl - určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2050 mimo jiné s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k TEN-T -určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014- 2020 -hlavní zásady pro zajištění udržitelného fungování DI v ČR (údržba, opravy) a sekundárně příprava a další rozvoj (priority pro období 2014-2020) -zvýšení efektivity financování a realizace staveb Schváleno UV č. 850 z 13.11.2013 Průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč

5 5 Projekty do roku 2030 – železniční síť

6 6 Projekty do roku 2030 – silniční síť

7 Operační program Doprava 2014-2020 Prioritní osy  Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (železnice, VVC TEN-T, multimod. nákl. doprava, infrastruktura městské drážní dopravy, dopravní park os. žel. dopravy a vod. nákl. dopravy)  Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T  Prioritní osa 4: Technická pomoc

8 OPD 2014 – 2020: Harmonogram výzev + alokace Název výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Celková alokace (Kč) Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD08/201546 088 027 884 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 08/201532 777 098 114 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 08/201514 047 327 763 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD08/201519 561 948 049 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD08/20152 195 962 780 Prioritní osaZdrojový fondAlokace (EUR)Alokace (%) 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravuFS2 395 964 68051,02% 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu FS1 327 051 07428,26% 3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-TEFRR902 317 13919,22% 4 – Technická asistenceFS70 436 5421,50% 8

9 9 Návazné strategické dokumenty Koncepce letecké dopravy (+ SEA)  letecká doprava neměla nikdy vlastní koncepci rozvoje.  Infrastruktura letišť je (s výjimkou letiště Praha) ve vlastnictví krajů nebo soukromých subjektů.  Koncepce letecké dopravy bude rovněž důležitým podkladem pro oblast územního plánování.  Rozvojové záměry rozdělují hlavní letiště do tří kategorií. Letiště Pardubice je zařazeno do 2. kategorie (letiště s pravidelnými linkami)

10 10 Návazné strategické dokumenty Koncepce vodní dopravy (+ SEA)  Pro oblast vodní dopravy je zpracovávána samostatná koncepce z důvodů jejích specifik - vodní cesty plní vedle funkcí dopravních rovněž řadu jiných funkcí a jedná se proto o oblast mezisektorovou.

11 Děkuji za pozornost www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "Strategická východiska rozvoje dopravních sítí Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník Ministerstvo dopravy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google