Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpoklady poskytnutí dotace Společný technický sekretariát Drážďany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpoklady poskytnutí dotace Společný technický sekretariát Drážďany."— Transkript prezentace:

1 Předpoklady poskytnutí dotace Společný technický sekretariát Drážďany

2 Obsah 1.Všeobecně 1.1 Od Interregu III A k Cíli 3 1.2 Legislativní rámec 2. Předpoklady pro dotaci 3. Způsob a výše dotace 4.Předmět podpory 5.Příjemci dotace a dotační území

3 1.1 Od Interregu III A k Cíli 3 Tři nové hlavní cíle strukturální politiky: Cíl 1: Konvergence Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3: Evropská územní spolupráce Cíl 3 „Evropská územní spolupráce“ podporuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci regionů v EU. Interreg III A má pokračování v Cíli 3 – Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a ekologických činností pro udržitelný územní rozvoj (krátce: přeshraniční spolupráce).

4 1.2 Legislativní rámec evropské právní předpisy nařízení (ES) zejména č.1083/2006,1880/2006 a 1828/2006 společný Programový dokument Ziel 3/Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Saskem a Českem (schválen EK dne 20.12.2007) společný Realizační dokument předpisy k veřejné podpoře národní předpisy

5 2. Předpoklady pro dotaci Přeshraniční projektový záměr, který zapadá tématicky (předmět podpory) a územně (dotační území), je podán vhodnými partnery z obou stran hranice (příjemci dotace) a splňuje předpoklady pro dotaci má předpoklad pro zařazení do Programu Cíle 3

6 2. Předpoklady pro dotaci vyšší nároky na kvalitu přeshraniční spolupráce odborné požadavky, dotační území, vhodní příjemci spolupráce německých a českých kooperačních partnerů minimálně 1 kooperační partner za každou zemi finanční přiměřenost s ohledem na přeshraniční hledisko

7 2. Předpoklady pro dotaci Kooperační partneři splní minimálně dvě z následujících kritérií: –společné plánování –společná realizace –společný personál –společné financování projektu

8 2. Předpoklady pro dotaci Kooperační partneři pro přeshraniční projekt sledují společné cíle mají z projektu užitek podílejí se na projektu určitým příspěvkem jsou důvěryhodní a spolehliví zkušenosti partneru (odborná kompetence, znalosti regionu, zkušenosti s dotacemi atd.) disponibilní zdroje partnerů

9 2. Předpoklady pro dotaci Kooperační partneři jmenují/zvolí Lead partnera, který: přebírá celkovou organizační, obsahovou a finanční odpovědnost za projekt je kontaktní a smluvní osobou dohodne podmínky pro spolupráci s projektovými partnery (Smlouva o spolupráci)

10 3. Způsob a výše dotace Rozpočet prostředků EU pro Program Cíl 3 Sasko-Česko 2007-2013 celkem 207 milionů € z toho  společenské rámcové podmínky96 mil. €  hospodářství a cestovní ruch62 mil. €  příroda a životní prostředí36 mil. €

11 3. Způsob a výše dotace Způsob dotace probíhá způsobem podílového financování a na principu zpětné náhrady požadovaný příspěvek vyšší než 22.500 €; pokud je nižší, pak Fond malých projektů / euroregiony výdaje projektu musí být v přiměřeném poměru k finančnímu vybavení programu způsobilé výdaje dle nařízení EU (ES) č. 1828/2006 a Realizačního dokumentu po oficiální registraci projektové žádosti na JTS

12 3. Způsob a výše dotace Výše dotace dotační sazba v zásadě maximálně 85% (u MSP a zemědělských a lesnických podniků maximálně 50%) vlastní podíl představuje v zásadě minimálně 10% ze způsobilých výdajů odlišná ustanovení pro německé a české kooperační partnery v Sasku a v Česku je možné požádat o zemské prostředky/ prostředky státního rozpočtu do 5 %

13 4. Předmět podpory Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí

14 4. Předmět podpory Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí 1. Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje 2. Kooperace v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce 3. Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně před katastrofami a protipožární ochraně 4. Společný fond malých projektů 1. Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur 2. Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu 1. Ochrana klimatu, lesa a přírody, péče o krajinu a odpadové hospodářství Prioritní osy Předměty podpory 2. Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavby

15 5. Příjemci dotace a dotační území

16 Příjemci dotace musejí: mít sídlo v SRN a v České republice dopad projektu v dotačním území vhodní žadatelé jsou pouze určité právní formy (stanovené v Realizačním dokumentu) MSP dle příslušné definice jsou vhodnými žadateli pouze v Sasku

17 Informace Další informace k programu najdete na: www.ziel3-cil3.eu Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko


Stáhnout ppt "Předpoklady poskytnutí dotace Společný technický sekretariát Drážďany."

Podobné prezentace


Reklamy Google