Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Sdružení příjemců evropských dotací, z.s."— Transkript prezentace:

1 Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.

2 Sociálně odpovědné zadávání Proč zadávat zakázky sociálně odpovědným způsobem? Výhody Nevýhody Konkrétní možnosti sociálně odpovědného zadávání v rámci stávající legislativy a výhled do budoucnosti

3 Výhody sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek  Efektivní využívání veřejných prostředků  Vytváření přidané hodnoty v sociální oblasti - kromě samotné realizace zakázky rovněž dopad do oblasti ochrany životného prostředí, fair-trade, zaměstnanosti nebo rozvoje regionu.  Podpora zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných osob  dlouhodobě nezaměstnaní  osoby se zdravotním postižením  osoby ze sociálně vyloučených prostředí  jinak sociálně znevýhodněné osoby

4 Výhody sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek  Podpora malých a středných podniků  umožnění lepšího přístupu k veřejným zakázkám  Podpora rozvoje lokálních dodavatelů  zaměstnávání osob z regionu např. z místně příslušného úřadu práce  Snížení dopadů na životné prostředí  uplatnění environmentálních požadavků v rámci realizace veřejné zakázky  Podpora fair-trade obchodu

5 Nevýhody sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek  Zvýšené požadavky na zadavatele v rámci  přípravy zadávacích podmínek pro konkrétní zakázku  Nastavení požadavků na uchazeče nediskriminačním způsobem, ale s ohledem na sledování cílů sociálně odpovědného zadávání  Stanovení kvalifikačních předpokladů, kterých splnění uchazeči musejí prokázat  Kontroly dodržování požadavků a zásad sociálně odpovědného zadávání v nabídkách uchazečů  Kontroly realizace zakázky

6 Možnosti sociálně odpovědného zadávání v rámci stávající legislativy  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  §44 odst. 10 – možnost uplatnit v rámci zadávacích podmínek požadavky zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí  §101 odst. 4 - zvýhodnění pro dodavatele, kteří zaměstnávají více než 50% OZP

7 §101 odst. 4 ZVZ  Vyhrazení plnění veřejné zakázky dodavatelům, kteří zaměstnávají víc než 50% OZP  zadavatel musí zakázku vymezit v zadávacích podmínkách  zužuje okruh potenciálních uchazečů  Zvýhodnění dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% OZP v rámci hodnocení nabídek  uplatní se automaticky, ze zákona  pro účely hodnocení se nabídková cena sníží o 15%

8 §44 odst. 10 ZVZ pracovněprávní oblast  Zajištění minimální mzdy zaměstnanců dodavatele, podílejících se na realizaci veřejné zakázky  Možnost zadavatelů ovlivnit pracovněprávní podmínky zaměstnanců podílejících se na realizace veřejné zakázky  Ovlivněním pracovních podmínek je ovlivněna i samotná realizace veřejné zakázky  Příkladem můžou být minimální mzdy řidičů autobusů  Vysoce odpovědná práce, existuje zájem zadavatele, aby řidiči byli spokojeni a řádně zabezpečovali plnění veřejné zakázky -> stanovení minimální mzdy, jakou může řidič, podílející se na realizaci zakázky pobírat  Příklad dobré praxe: Zakázka Moravskoslezského kraje s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“

9 §44 odst. 10 ZVZ ochrana životního prostředí  V rámci technické specifikace poptávaného plnění má zadavatel možnost zohlednit dopad zakázky na životní prostředí.  nelze stanovit konkrétní výrobky, značky, výrobce  lze stanovit vlastnosti, materiály, požadavky na recyklovatelnost, splnění technických norem, množství emisí  Lze využít podrobných specifikací nebo jejich částí jak jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček (např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000, o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky).

10 §44 odst. 10 ZVZ oblast zaměstnanosti  V rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky  Požadavek na uchazeče, aby v případě získání VZ zaměstnali určitý počet např. dlouhodobě nezaměstnaných  Zaměstnané osoby se musejí podílet na realizaci zakázky  Nelze požadovat před získáním VZ  Uchazeč se zaváže požadavek splnit v případě získání VZ  Zajištěno sankci v rámci smluvních podmínek  Podpora zaměstnanosti v regionu – určení konkrétního úřadu práce, na kterém musejí být budoucí zaměstnaní vedeni před nástupem do zaměstnání

11 Zvýhodnění sociálních podniků  Sociální podnik není upraven zákonem  Neexistuje zákonná definice  Definiční znaky sociálních podniků lze nalézt např. v pravidlech evropských dotačních programů  Filozoficky vycházejí myšlenky sociálního podnikání z knih Muhammada Yunuse

12 Zvýhodnění sociálních podniků  Nelze zvýhodnit „sociální podnik“ jako institut  Lze zvýhodnit uchazeče, kteří splňují určité konkrétní znaky typické pro sociální podnikání  Principy sociálního podnikání jsou zakotveny již v zakládacích dokumentech společností  Typické znaky:  Zaměstnávání určitého počtu/podílu osob ze skupin znevýhodněných na trhu práce  Závazek reinvestice zisku (celého nebo podílu) zpátky do rozvoje společnosti  Spolurozhodování zaměstnanců o směřování společnosti  Závazek spolupráce s lokálními dodavateli  Ochrana životného prostředí  Zlepšování pracovních podmínek zaměstanců

13 Zvýhodnění sociálních podniků  Zvýhodnění pro sociální podniky lze provádět v rámci přípravy zadávacích podmínek, zejména v požadavcích na kvalifikační předpoklady, technické specifikace a další požadavky kladené na uchazeče  Vhodné začlenění požadavků do návrhu smlouvy a zajištění plnění povinností např. institutem smluvní pokuty  Kontrola plnění požadavků po celou dobu realizace zakázky  Existence „sociálního podniku“ neznamená automaticky dodržování principů sociálního podnikání

14 Překážky sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek  Strach zadavatelů z porušení zákona o veřejných zakázkách  Pokuty od ÚOHS  Krácení dotací  Vyšetřování netransparentního hospodaření a diskriminace  Složitější příprava zadávacích podmínek  Nutnost odborného vzdělávání veřejných zadavatelů  Nedostatečná podpora ze strany státu (chybějící legislativa)  Neznalost možností  nedostatek průběžného vzdělávání

15 Sdružení příjemců evropských dotací, z. s. třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín IČ: 03940845 Kontaktní osoba: Samuel Kohoutek info@prijemcidotaci.cz tel.: +420 604 760 851 prijemcidotaci.cz

16 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Sdružení příjemců evropských dotací, z.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google