Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případové studie Úvodní informace Zpracovávaná témata Ukázka zpracovaného tématu CZ.1.07/1.1.00/54.0069 - My to umíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případové studie Úvodní informace Zpracovávaná témata Ukázka zpracovaného tématu CZ.1.07/1.1.00/54.0069 - My to umíme."— Transkript prezentace:

1 Případové studie Úvodní informace Zpracovávaná témata Ukázka zpracovaného tématu CZ.1.07/1.1.00/54.0069 - My to umíme

2 Úvodní informace V rámci této činnosti žáci zpracovávají práce na základě zadaných témat jednotlivých případových studií. Tato aktivita se zaměřuje na řešení situací, se kterými se můžeme setkat v běžném životě, např. získání živnostenského oprávnění, registrace na úřadu práce, dědictví a darovaní … Na každé případové studii pracují 2–4 žáci. Doposud bylo v tomto projektu dokončeno 18 případových studií. Zde můžete jednotlivé případové studie najít a nahlédnout do nich: http://strediskopraxe.cz/cze/pripadove- studie/vystupy/

3 Říjen - listopad 2014 Živnosti a dotace ◦ Je řešena situace, kdy člověk je dlouhodobě na úřadu práce a z tohoto důvodu se rozhodne začít podnikat. Studie řeší možnost financování podnikání z hlediska dotací úřadu či města, v krajních možnostech užití financí z úvěru od banky. Živnostenské oprávnění ◦ Je zde zpracován návod, jak postupovat při získání živnostenského oprávnění, co je třeba udělat, jaké úřady navštívit, jaké povinnosti z podnikání vyplývají. Svéprávnost ◦ Nový pojem zavedený novým občanským zákoníkem, řeší otázku omezení svéprávnosti, zastupování této osoby, doba, na kterou je svéprávnost omezena, nahlédnutí do praxe soudu.

4 Spolek dle nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) ◦ S účinností NOZ došlo ke změnám v souvislosti s nahrazením pojmu občanská sdružení za pojem spolek a povinnosti, které z této změny vycházejí. Příležitostné příjmy ◦ Charakteristika daného pojmu, které příjmy sem patří, které nikoliv a skupiny osob, kterých se příležitostné příjmy týkají.

5 Prosinec 2014 Zaměstnání osob z ÚP a osob se zdravotním postižením ◦ Studie se zabývá zaměstnáváním osob registrovaných na úřadu práce. Jaké podmínky je nutno splnit, abychom mohli získat finanční podporu pro vytvoření nového pracovního místa a povinnosti spojené se zaměstnáváním osob zdravotně postižených. Zaměstnávání studentů a osob mladších 18 let ◦ Studenti se soustředili na otázky, týkající se zaměstnávání studentů na příležitostnou výpomoc a způsoby, jakými je možné tyto studenty zaměstnat. Odborný referent dle služebního zákona ◦ Požadavky na práci státního zaměstnance, dle nově účinného služebního zákona, práva a povinnosti, které z nového zákona vyplývají.

6 Registrace na ÚP (Úřad práce) ◦ Žáci se zaměřili na to, jaké podmínky musíme splnit a jaké doklady musíme vzít s sebou, když jsme nezaměstnaní a chtěli bychom se zaregistrovat na ÚP. Náplň práce ÚP ◦ Případová studie hledá odpovědi na otázky, jakou náplň práce mají úředníci na úřadu práce.

7 Leden 2015 Založení s. r. o. ◦ Zabývali jsme založením společnosti s ručením omezeným. Jaké kroky je třeba uskutečnit před podáním návrhu do obchodního rejstříku. Jestli je třeba mít základní kapitál a kam je třeba návrh na registraci společnosti doručit. Dohoda o hmotné odpovědnosti ◦ Jaká jsou práva a povinnosti vyplývající z dohody o hmotné odpovědnosti, otázka platnosti této dohody v případě, že jedním ze stran je nezletilá osoba, to vše bylo řešeno v této případové studii.

8 Určování rodičovství ◦ Co vše je třeba učinit, když jeden či oba rodiče nejsou známi? V práci nalezneme stručnou charakteristiku jednotlivých právních domněnek, které se pro určování rodičovství používají.

9 Únor 2015 Půjčka hotovosti ◦ Návrh řešení půjčky peněz. Jakými způsoby lze peníze půjčit, jak je zajistit proti nesplacení, a jak postupovat, pokud je nelze vymoci zpátky. Nemoc z povolání ◦ Mám nemoc z povolání, jaká práva a povinnosti mám, jaké povinnosti má zaměstnavatel. Kdy mohu požádat o invalidní důchod?

10 Březen 2015 Darování ◦ Je řešena situace daru nemovitosti mezi příbuznými s podmínkou dožití babičky v domě. Jaký je postup při změně vlastnictví, co vše musíme udělat. Svěření dítěte do péče po rozvodu ◦ Žáci se zabývali otázkou, komu může být dítě svěřeno do péče po rozvodu rodičů. Jaká jsou stanovena pravidla, dle kterých se určuje výše výživného na dítě. Kdo zastupuje zájmy dítěte, když se rodiče nemohou dohodnout.

11 Diskriminace v pracovním právu ◦ Jaká právní úprava řeší pojem diskriminace, jakou diskriminaci máme, jaké jsou postupy soudu v ČR.

12

13

14

15 Děkujeme za pozornost My to umíme – případové studie


Stáhnout ppt "Případové studie Úvodní informace Zpracovávaná témata Ukázka zpracovaného tématu CZ.1.07/1.1.00/54.0069 - My to umíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google