Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Dávky státní sociální podpory - pohřebné Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Leden 2013 Anotace Materiál představuje žákům dávku pohřebného – možnosti jejího uplatnění, vysvětluje pojmy nezaopatřené dítě a soustavnou přípravu na povolání Metodický pokyn Presentace + otázky k procvičení

2 Dávky státní sociální podpory Dávky poskytované v závislosti na výši příjmů: Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Ostatní dávky : Rodičovský příspěvek Pohřebné

3 Kdo má nárok na výplatu dávky, tj. okruh oprávněných osob? Nárok na výplatu dávky má osoba, která vypravila pohřeb: dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte Další podmínkou je, že dítě nebo osoba měly trvalý pobyt v České republice Podmínka trvalého pobytu se neuplatňuje, jestliže se dítě narodilo mrtvé Co znamená podmínka trvalého pobytu? Tato podmínka znamená, že fyzická osoba (státní občan České republiky nebo cizinec) je hlášena k trvalému pobytu na území České republiky – má zde bydliště. Pojem bydliště vysvětluje zákon o hmotné nouzi

4 Kdo je nezaopatřené dítě? Nezaopatřené dítě: dítě do skončení povinné školní docházky dítě do 26 let věku, které: se dále soustavně připravuje na budoucí povolání nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost dítě po skončení povinné školní docházky do 18 let věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti Nezaopatřeným dítětem není poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

5 Soustavná příprava na povolání Soustavnou přípravou na budoucí povolání se rozumí: studium na středních školách v České republice vysokých školách v České republice příprava na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je jejich studijní program dán rozhodnutím Ministerstva školství na úroveň střední či vysoké školy v České republice Za soustavnou přípravu se nepovažuje studium formou dálkového, distančního nebo kombinovaného studia a studium za trvání služebního poměru střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu

6 Výše dávky a další podmínky: dávka je vyplácena jednorázově její výše je 5 000 Kč nárok na dávku vzniká splněním všech podmínek a podáním žádosti o dávku: žádost může být podána v papírové podobě nebo elektronicky v případě elektronického podání je třeba připojit elektronický podpis tiskopis v elektronické podobě je možné získat na stránkách www.mpsv.czwww.mpsv.cz žádost je podávána na krajskou pobočku Úřadu práce

7 Otázky k opakování: 1. Má právo na výplatu dávky fyzická osoba? 2. Je nezaopatřeným dítětem osoba, která v červnu odmaturovala a k úmrtí došlo v září téhož roku? 3. Je nezaopatřeným dítětem student dálkového studia vysoké školy, který pracuje? 4. Posuzuje se u této dávky příjem žadatele? 5. V jakých intervalech je dávka vyplácena? Odpovědi: 1. Pouze fyzická osoba a to osoba, která vypravila pohřeb: dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte

8 2. Tato osoba není nezaopatřeným dítětem v případě, že ukončila vzdělávání a nepokračuje v dalším studiu od nového školního roku. V případě pokračování ve studiu je i po celou dobu prázdnin považována za nezaopatřené dítě. 3. Student dálkového studia se soustavně nepřipravuje na povolání a proto mu dávka nenáleží. 4. Ne neposuzuje. Tato dávka náleží žadateli v případě splnění zákonem stanovených okolností. 5. Dávka je vyplácena jednorázově a to ve výši 5 000 Kč.

9 Zdroje informací Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni- podpore.html Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62555&fulltext=187~2 F2006&nr=&part=&name=&rpp=100#local-content Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google