Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování pracovníků Minimální mzda. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování pracovníků Minimální mzda. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název."— Transkript prezentace:

1 Odměňování pracovníků Minimální mzda

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI _Odměňování pracovníků – Minimální mzda Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Odměňování pracovníků ? Klíčová slova Mzda, minimální mzda, nejnižší úroveň zaručené mzdy, platové tarify, platové třídy,

4 Minimální mzda Mzdou se rozumí peněžité, výjimečně naturální plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. Zákon definuje tři pojmy: minimální mzdu, nejnižší úroveň zaručené mzdy a platové tarify.

5 Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle:složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy. Platové tarify jsou uplatňovány v nepodnikatelské sféře tj. ve veřejných službách a správě.

6 Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům a zaměstnavatelům dvě základní funkce, jejichž úkolem je docílení její vyvážené výše a to jak z pohledu zaměstnance, tak také zaměstnavatele. a) Sociálně ochranná funkce b) Ekonomicko-kriteriální funkce

7 a) Sociálně-ochranná funkce minimální mzdy má zaměstnance ochránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má ochranná funkce minimální mzdy zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (má zabránit mzdovému podbízení domácích i zahraničních pracovních sil).

8 b) Ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti, tj. pro zvýhodnění zaměstnanců prostřednictvím pracovního příjmu vůči osobám se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje minimální mzda nejnižší úroveň nákladů na mzdy zaměstnanců.

9 Minimální mzda Mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci zaměstnanci. Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se od 1. srpna 2013 mění výše minimální mzdy.

10 Minimální mzda činí: 50,60 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo 8500 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin Minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí: 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo 8000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin Zdroj: 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy; Zákoník práce

11 Nejnižší úrovně zaručené mzdy Podle nařízení vlády č. 547/2006 Sb. jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a od činí:

12 Skupina pracíKč/hodKč/měsíc 1.50, , , , , , , ,

13 Nejnižší úroveň zaručené mzdy Nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (tj. poživatel invalidního důchodu) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a od činí:

14 Skupina pracíKč/hodKč/měsíc 1.48, , , , , , , ,

15 Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je a) stát, b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona.

16 Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci podle zákoníku práce, nařízení vlády o minimální mzdě a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení.

17 Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterého je zařazen. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské nebo civilní služby (započitatelná praxe). Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních.

18 Anotace: Mzda se zaměstnanci buď stanovuje, tzn. jednostranně oznamuje mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem, nebo se mzda sjednává, tzn. dvoustraně domlouvá v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě (např. smlouva o mzdě, manažerská smlouva). Mzda musí být stanovena či sjednána před začátkem výkonu práce. Použité zdroje: MACH, Josef. Ekonomika pro SOU 2. díl. Praha: Fortuna, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Odměňování pracovníků Minimální mzda. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google