Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

3 V účtové třídě 3 je zobrazena převážná část zúčtovacích vztahů účetní jednotky s vnějšími institucemi, které se projevují jako pohledávky a závazky. Účtová třída 3 umožňuje účetní jednotce sledovat:  pohledávky z obchodních vztahů  závazky z obchodních vztahů  zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění  zúčtování s finančním úřadem

4 Pohledávky za odběrateli – účet 311  vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběratelům  podnik vystaví fakturu, která představuje výnos účetní jednotky  vzniká pohledávka za odběrateli  plátci DPH musí k prodejní ceně započítat DPH a zaúčtovat ji jako závazek vůči finančnímu úřadu  účet 311 – aktivní účet, každá nově vniklá pohledávka se účtuje na stranu MD

5 Příklad na prodej zboží: Podnik vystavil fakturu za prodej zboží s těmito údaji: Cena zboží 100 000 Kč, 21% DPH 21 000 Kč, částka celkem 121 000 Kč. Odběratel fakturu již zaplatil. Řešení: 311 604 221 Odběratelé Tržby za zboží Bankovní účty 121.000 vydaná faktura 100.000 343 – DPH 21.000 121.000 úhrada od odběratele 121.000

6 Závazky vůči dodavatelům – účet 321  představují povinnost účetní jednotky uhradit za dodané služby, zboží, materiál dodavatelům  dokladem je přijatá faktura  účet 321 – je pasivní účet, každý nový vzniklý závazek je účtován na stranu D  úhrady závazků jsou účtovány podle povahy platby (hotově – z účtu 211 – Pokladna, bankovním převodem – u účtu 221 – Bankovní účty na stranu Dal a souvztažně na účet, 321 – Dodavatelé na stranu Má dáti)

7 Schéma účtování závazků v obchodním styku: 211 – Pokladna 321 111, 131 221 – Bankovní účty Dodavatelé Pořízení zásob úhrada závazku přijatá faktura (nákup zásob) 518 – Náklady přijatá faktura za služby 343 – DPH nárok na odpočet DPH Poř. DHM, … nákup dl. majetku

8 Závazky vůči zaměstnancům a institucím zdravotního, sociálního pojištění a finančnímu úřadu Základní pojmy při účtování:  Hrubá mzda – mzda za vykonanou práci, představuje mzdový náklad zaměstnavateli.  Sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy představuje zákonnou srážku zaměstnanci  Sazba sociálního pojištění 6,5 % z hrubé mzdy představuje zákonnou srážku zaměstnanci.  Daň ze mzdy – zákonná srážka daně z příjmů ze závislé činnosti (výpočet daně závisí na výši super hrubé mzdy a nárok na uplatnění slev (poplatník, děti).

9  Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje povinnost zaměstnavatele uhradit 9 % z hrubé mzdy příslušné instituci, jedná se o náklad zaměstnavatele na hrubou mzdu.  Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje povinnost zaměstnavatele uhradit 25 % z hrubé mzdy příslušné instituci, jedná se o náklad na hrubou mzdu.

10 Při účtování mezd používáme tyto účty: 331 – Zaměstnanci 336 – Zúčtování s institucemi ZP a SP (lze členit analyticky) 342 – Daň z příjmů ze závislé činnosti 521 – Mzdové náklady 524 – Zákonné sociální pojištění (lze členit analyticky) 221 – Bankovní účet – platba odvodu ZP a SP, daně, převod výplat zaměstnanců při bezhotovostních platbách 211 – Pokladna – výplata čisté mzdy hotově

11 Příklad – základní účtování mezd Hrubá mzda za zaměstnance za březen 2013 činila 200 000 Kč, vypočtená daň z příjmů činí 22 000 Kč. Úkol: 1. Vypočítejte zdravotní a sociální pojištění, které jsou zákonnou srážkou ze mzdy zaměstnance. 2. Vypočítejte zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. 3. Vypočítejte čistou mzdu. 4. Zaúčtujte: a) hrubou mzdu; b) srážky ZP a SP; c) srážku daně z příjmů; d) ZP a SP hrazené zaměstnavatelem; e) výplatu čisté mzdy v hotovosti.

12 Řešení: Výpočty: 1. Zdravotní pojištění (200 000 x 4,5 %) 9 000 Kč Sociální pojištění (200 000 x 6,5 %) 13 000 Kč 2. Zdravotní pojištění zaměstnavatel (200 000 x 9 %) 18 000 Kč Sociální pojištění zaměstnavatel (200 000 x 25 %) 50 000 Kč 3. Čistá mzda (200 000 – 9 000 – 13 000 – 22 000) 156 000 Kč hrubá mzda – ZP – SP – daň

13 Účtování: 336 01 331 521 Zúčtování ZP Zaměstnanci Mzdové náklady 9 000 9 000 200 000 200 000 18 000 336 02 524 01 Zúčtování SP Zákonné ZP 13 000 13 000 18 000 50 000 342 – Ost. přímé daně 524 02 22 000 22 000 Zákonné SP 50 000 211 – Pokladna 156 000 156 000


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google