Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

3 V účtové třídě 3 je zobrazena převážná část zúčtovacích vztahů účetní jednotky s vnějšími institucemi, které se projevují jako pohledávky a závazky. Účtová třída 3 umožňuje účetní jednotce sledovat:  pohledávky z obchodních vztahů  závazky z obchodních vztahů  zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění  zúčtování s finančním úřadem

4 Pohledávky za odběrateli – účet 311  vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběratelům  podnik vystaví fakturu, která představuje výnos účetní jednotky  vzniká pohledávka za odběrateli  plátci DPH musí k prodejní ceně započítat DPH a zaúčtovat ji jako závazek vůči finančnímu úřadu  účet 311 – aktivní účet, každá nově vniklá pohledávka se účtuje na stranu MD

5 Příklad na prodej zboží: Podnik vystavil fakturu za prodej zboží s těmito údaji: Cena zboží Kč, 21% DPH Kč, částka celkem Kč. Odběratel fakturu již zaplatil. Řešení: Odběratelé Tržby za zboží Bankovní účty vydaná faktura – DPH úhrada od odběratele

6 Závazky vůči dodavatelům – účet 321  představují povinnost účetní jednotky uhradit za dodané služby, zboží, materiál dodavatelům  dokladem je přijatá faktura  účet 321 – je pasivní účet, každý nový vzniklý závazek je účtován na stranu D  úhrady závazků jsou účtovány podle povahy platby (hotově – z účtu 211 – Pokladna, bankovním převodem – u účtu 221 – Bankovní účty na stranu Dal a souvztažně na účet, 321 – Dodavatelé na stranu Má dáti)

7 Schéma účtování závazků v obchodním styku: 211 – Pokladna , – Bankovní účty Dodavatelé Pořízení zásob úhrada závazku přijatá faktura (nákup zásob) 518 – Náklady přijatá faktura za služby 343 – DPH nárok na odpočet DPH Poř. DHM, … nákup dl. majetku

8 Závazky vůči zaměstnancům a institucím zdravotního, sociálního pojištění a finančnímu úřadu Základní pojmy při účtování:  Hrubá mzda – mzda za vykonanou práci, představuje mzdový náklad zaměstnavateli.  Sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy představuje zákonnou srážku zaměstnanci  Sazba sociálního pojištění 6,5 % z hrubé mzdy představuje zákonnou srážku zaměstnanci.  Daň ze mzdy – zákonná srážka daně z příjmů ze závislé činnosti (výpočet daně závisí na výši super hrubé mzdy a nárok na uplatnění slev (poplatník, děti).

9  Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje povinnost zaměstnavatele uhradit 9 % z hrubé mzdy příslušné instituci, jedná se o náklad zaměstnavatele na hrubou mzdu.  Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje povinnost zaměstnavatele uhradit 25 % z hrubé mzdy příslušné instituci, jedná se o náklad na hrubou mzdu.

10 Při účtování mezd používáme tyto účty: 331 – Zaměstnanci 336 – Zúčtování s institucemi ZP a SP (lze členit analyticky) 342 – Daň z příjmů ze závislé činnosti 521 – Mzdové náklady 524 – Zákonné sociální pojištění (lze členit analyticky) 221 – Bankovní účet – platba odvodu ZP a SP, daně, převod výplat zaměstnanců při bezhotovostních platbách 211 – Pokladna – výplata čisté mzdy hotově

11 Příklad – základní účtování mezd Hrubá mzda za zaměstnance za březen 2013 činila Kč, vypočtená daň z příjmů činí Kč. Úkol: 1. Vypočítejte zdravotní a sociální pojištění, které jsou zákonnou srážkou ze mzdy zaměstnance. 2. Vypočítejte zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. 3. Vypočítejte čistou mzdu. 4. Zaúčtujte: a) hrubou mzdu; b) srážky ZP a SP; c) srážku daně z příjmů; d) ZP a SP hrazené zaměstnavatelem; e) výplatu čisté mzdy v hotovosti.

12 Řešení: Výpočty: 1. Zdravotní pojištění ( x 4,5 %) Kč Sociální pojištění ( x 6,5 %) Kč 2. Zdravotní pojištění zaměstnavatel ( x 9 %) Kč Sociální pojištění zaměstnavatel ( x 25 %) Kč 3. Čistá mzda ( – – – ) Kč hrubá mzda – ZP – SP – daň

13 Účtování: Zúčtování ZP Zaměstnanci Mzdové náklady Zúčtování SP Zákonné ZP – Ost. přímé daně Zákonné SP – Pokladna


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google