Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: Základy ekonomiky Ověření ve výuce Třída:OktávaDatum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Romová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA:Vztahy podniku k okolí PŘEDMĚT:Základy ekonomiky KLÍČOVÁ SLOVA:Nový občanský zákoník, banka, dodavatelé JMÉNO AUTORA:Mgr. Jana Romová

3 Metodický pokyn: výklad; prostudovat si obecná ustanovení nového občanského zákoníku na adrese:.www.business.center.cz

4 Vztahy podniku k okolí

5 VZTAHY PODNIKU K OKOLÍ Vztahy podniku k jiným podnikům (dodavatelé, odběratelé, banka, konkurenti); Vztahy podniku k obyvatelstvu (zaměstnanci, odbory, odběratelé, majitelé); Vztahy podniku ke státu (státní správa, státní rozpočet, obec). V úrovni těchto vztahů se projevují otázky technické, ekonomické, sociální a ekologické.

6 VZTAHY PODNIKU K OKOLÍ Tři stránky vztahů podniku k okolí –stránka hmotná (materiál); –stránka finanční (výplata mezd); –stránka informační (kupní smlouva, dodací list, faktura, výplatní páska).

7 VZTAHY PODNIKU K JINÝM PODNIKŮM Vztahy podniku k dodavatelům a odběratelům: - stránka hmotná (dodávka věcí a poskytování služeb); - stránka finanční (zpravidla bezhotovostní způsob platby); - stránka informační (kupní smlouva, dodací list, faktura). Tyto vztahy upravuje především OBCHODNÍ ZÁKONÍK.

8 VZTAHY PODNIKU K JINÝM PODNIKŮM Vztahy podniku k bance: - důležitý partner podniku (vklady, úvěry); - služby: zprostředkování platebního styku; - informační dokumenty: smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru, příkazy k úhradě, výpisy z bankovních účtů.

9 VZTAHY PODNIKU K JINÝM PODNIKŮM Vztahy podniku ke konkurenčním podnikům: - vztah ke konkurenci je v podstatě informační; - podnik by si měl zajišťovat stálý zdroj informací o chování konkurence a jejích záměrech do budoucnosti; - podnik by se neměl dopouštět tzv. nekalé soutěže: označovat své výrobky značkou konkurenčního podniku, neměl by používat cizích myšlenek, které jsou právně chráněny a neměl by s těmito podniky uzavírat dohody, které by konkurenci vylučovaly (porušil by tak zákon o hospodářské soutěži).

10 VZTAHY PODNIKU K OBYVATELSTVU Vztahy podniku k zaměstnancům: - hmotná stránka (práce zaměstnanců); - finanční stránka (výplata odměny za práci); - informační stránka (pracovní smlouva, kolektivní smlouva, zúčtovací mzdová listina, výpověď, dohoda o ukončení pracovního poměru). Tyto vztahy upravuje zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o zaměstnanosti, zákony o nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.

11 VZTAHY PODNIKU K OBYVATELSTVU Vztahy podniku k odborovým orgánům: Vztahy podniku k zaměstnancům se týkají jak jednotlivců, tak i pracovního kolektivu jako celku. Představitelem kolektivu zaměstnanců ve vztahu k vedení podniku bývají odborové orgány – vedení podniku s nimi projednává zásadní otázky péče o pracovníky a opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. Základním informačním dokumentem je kolektivní smlouva. Zpravidla se uzavírá na 1 rok. Týká se otázek mzdových, otázek péče o pracovníky a otázek zaměstnanosti. Pokud při jejím projednávání nedojde k dohodě, může být jako krajní prostředek k řešení vyhlášena stávka.

12 VZTAHY PODNIKU K OBYVATELSTVU Vztahy podniku k zákazníkům: - hmotná stránka (prodej zboží, provedení služby); - finanční stránka (hotovostní peněžní styk); - informační stránka (doklady o prodeji zboží, doklady o zaplacení zboží/služby včetně poskytnutí záruky za jakost). Vztahy podniků a občanů jsou upraveny NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.

13 VZTAHY PODNIKU KE STÁTU A OBCI Vztahy podniku k orgánům státní správy: Nejvyššími orgány státní správy jsou parlament, prezident republiky a vláda. - stránka informační: právní předpisy (nový obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákoník práce, zákon o daních z příjmů); - stránka finanční: poplatky za služby, sankce za porušení pravidel.

14 VZTAHY PODNIKU KE STÁTU A OBCI Vztahy podniku k ostatním státním organizacím: Státní rozpočtové a příspěvkové organizace - podnik organizacím dodává statky a služby, za které dostane zaplaceno; - organizace poskytují veřejné statky a služby, podnik pak odvádí daně do státního rozpočtu.

15 VZTAHY PODNIKU KE STÁTU A OBCI Vztahy podniku ke státnímu rozpočtu: Státní rozpočet = peněžní fond státu; - finanční stránka: odvody daní, poplatků a příspěvků na sociální pojištění; dotace; - informační stránka: daňové přiznání.

16 VZTAHY PODNIKU KE STÁTU A OBCI Vztahy podniku k obci: Obec = základní územní samosprávný celek; - stránka hmotná: některé podniky jsou zřizovány obcí, obec má majetkový podíl, poskytování pozemků; - stránka finanční: odvody do rozpočtu obce ze zisku podniků, které obec zřídila; dotace; pronájem pozemků, místní daně; - stránka informační: podniky informují obec o své činnosti a jejich plánech do budoucna.

17 ZDROJE: Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-989-8. s. 70–78.


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google