Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s oběžným majetkem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s oběžným majetkem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz,"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s oběžným majetkem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Majetek podniku Majetek podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Oběžný majetek Přechodná aktiva Přechodná aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek věcný peněžní Zásoby Pohledávky Finanční majetek Finanční majetek náklady příštích období příjmy příštích období dohadné položky aktivní nemovitý movitý pozemkybudovystroje strojezařízení dopravní prostředky inventář patentylicencesoftware finanční účasti cenné investiční papíry výrobnínedokončenávýroby hotové výrobky zboží peníze - na účtech - v hotovosti krátkodobé cenné papíry

3 Hospodaření s oběžným majetkem 1.Struktura oběžného majetku 2.Struktura zásob 3.Struktura peněžních prostředků 4.Způsoby pořízení oběžného majetku 3

4 Oběžný majetek je svou povahou krátkodobým majetkem. Je součástí aktiv podniku a je evidován v účetním výkazu rozvaha na levé straně. 4

5 Struktura oběžného majetku Oběžný majetek Zásoby Peněžní prostředky pohledávky 5

6 Zásoby Materiál Nedokončená výroba Polotovary Hotové výrobky Zboží Zvířata 6

7 Materiál Základní suroviny Např. stavební hmoty, kov, dřevo, kůže Pomocné materiály Např. barvy, maziva Náhradní díly Obaly, obalové materiály Např. plechovky, kartony Pohonné hmoty Např. nafta, benzín Ostatní Např. kancelářské potřeby, čisticí prostředky 7

8 Nedokončená výroba Nedokončenou výrobu představují takové produkty, které již prošly jedním nebo několika stupni výrobního procesu, nejsou již materiálem, ale rovněž nejsou ještě finálním produktem, tj. hotovým výrobkem. 8

9 Polotovary Nedokončený výrobek, určený k prodeji Hotové výrobky Vyrábí podnik za účelem prodeje Zboží Nakoupené veškeré statky za účelem dalšího prodeje Zvířata Ve výkrmu 9

10 Peněžní forma Peníze Ceniny Krátkodobé cenné papíry Pohledávky 10

11 Peníze Peněžní forma v hotovosti v pokladně na účtech peněžních ústavů Ceniny kolky, stravenky, poukázky apod. krátkodobé cenné papíry směnky, depozitní certifikáty apod. 11 pokladna kolky směnka

12 Pohledávka Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Pohledávky za odběrateli Vznikají odesláním faktury a zanikají úhradou faktury. Pohledávky za zaměstnanci a společníky Vznikají např. výplatou zálohy na pracovní cestu, poskytnutím půjčky apod. Finanční a jiné pohledávky Např. pohledávka na náhradu škody 12 Vydaná faktura

13 1. Peníze 2. Materiál 3. Nedokončená výroba,polotovary 4. Hotové výrobky, zboží 5. Pohledávky Oběžný majetek v průběhu svého procesu mění svou podobu. 13 1.1. 2. 3. 4. 5.

14 Pořízení oběžného majetku Nákupem Pořízení vlastní výrobou 14 Peníze vlastní Peníze vlastní Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry výroba

15 Financování oběžného majetku Využívají se jak vlastní zdroje, tak i cizí zdroje financování. Vlastní zdroje Zajišťuje se z peněz určených na běžný provoz podniku. 15 Pokladna Běžný účet

16 Hlavní cizí zdroje financování jsou: Nevyplacené mzdy Dluhy u dodavatelů Krátkodobé bankovní půjčky Ostatní finanční zdroje 16 Kontokorent Závazky vůči dodavatelům Závazky vůči dodavatelům Závazky vůči zaměstnancům Půjčky od společníků Půjčky od společníků

17 1.Struktura oběžného majetku 2.Zásoby tvoří 3.Peněžní prostředky se skládají 4.Pohledávka znamená 5.Koloběh oběžného majetku představuje 6.Způsoby pořízení oběžného majetku 7.Způsoby financování oběžného majetku 17

18 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009 Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet: http://cs.wikipedia.org/ http://www.jakpodnikat.cz http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek http://www.i-poradce.cz/SubPages/ 18


Stáhnout ppt "Hospodaření s oběžným majetkem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google