Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL."— Transkript prezentace:

1 Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 info@bukaschool.cz www.bukaschool.cz DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0227 Název projektuBukaschool Název školy Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., Kmochova 1823, 434 01 Most Vyučovací předmětÚčetnictví Tématický okruhMajetek podniku a zdroje financování Ročník3. ročník Jméno autoraIng. Milada Harantová Období tvorby DUMprosinec 2012 Označení DUMVY_32_INOVACE_01MH01_ MAJETEK PODNIKU Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AnotacePrezentace je určená k výkladu nového učiva.

2 MAJETEK PODNIKU „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

3 MAJETEK PODNIKU Každý podnik potřebuje pro svou činnost řadu hospodářských prostředků (peníze, stroje, budovy, zásoby aj.). Souhrn všech těchto hospodářských prostředků označujeme jako OBCHODNÍ MAJETEK. Na tento majetek účetnictví pohlíží ze dvou hledisek:  z hlediska jeho konkrétní formy, tj. podle jeho složení - AKTIVA  z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován - PASIVA „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

4 MAJETEK PODNIKU - AKTIVA ČLENÍME NA: 1.DLOUHODOBÝ MAJETEK 2.OBĚŽNÝ MAJETEK „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

5 1. DLOUHODOBÝ MAJETEK  je majetek, který v podniku slouží déle než 1 rok a postupně se opotřebovává  člení se na: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

6 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  pozemky, stavby, budovy – bez ohledu na výši ocenění  samostatné movité věci – pořizovací cena musí být vyšší než 40 000,- Kč (pozn. závazná hranice stanovená zákonem, účetní jednotka si může stanovit vyšší) – doba použitelnosti delší než 1 rok - např. osobní automobil, stroje, zařízení aj. „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

7 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - pořizovací cena musí být vyšší než 60 000,- Kč (pozn. závazná hranice stanovená zákonem, účetní jednotka si může stanovit vyšší) - doba použitelnosti delší než 1 rok - patří sem například: patenty licence programové vybavení – software goodwil zřizovací výdaje ocenitelná práva „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

8 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK  nezávisí na pořizovací ceně  doba držení musí být delší než 1 rok  patří sem: dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace aj.) „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

9 2. OBĚŽNÝ MAJETEK  charakteristický tím, že mění své formy a že dochází k jeho jednorázové spotřebě  dělí se na: ZÁSOBY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

10 ZÁSOBY - členíme na:  MATERIÁL – předměty, které slouží ke zhotovení výrobku  ZBOŽÍ – předměty koupené za účelem dalšího prodeje  ZÁSOBY VYTVOŘENÉ VLASTNÍ ČINNOSTÍ VÝROBKY – předměty, které si podnik vyrábí sám NEDOKONČENÁ VÝROBA POLOTOVARY „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

11 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - patří sem:  peníze v hotovosti (pokladna)  peněžní prostředky na bankovním účtu  ceniny poštovní známky, telefonní karty kolky, dálniční známky stravenky  krátkodobé cenné papíry (splatnost do 1 roku) směnky, šeky aj. „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

12 POHLEDÁVKY  peněžní nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka  podnikatel je v roli VĚŘITELE  členíme je na: pohledávky z obchodního styku – faktura vystavená odběrateli pohledávky vůči státu – přeplatky na daních pohledávky vůči zaměstnancům – poskytnuté zálohy, manko „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

13 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE ŠTOHL, Ing. Pavel. Daňová evidence 2011 praktický průvodce. Znojmo: Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2011, ISBN 978-8087237-34-2. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví. Znojmo: Štohl Pavel Ing. - vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2. „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”


Stáhnout ppt "Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL."

Podobné prezentace


Reklamy Google