Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_18. Obsah Charakteristika dlouhodobého majetku Členění dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_18. Obsah Charakteristika dlouhodobého majetku Členění dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_18

2 Obsah Charakteristika dlouhodobého majetku Členění dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku Odepisování dlouhodobého majetku Evidence dlouhodobého majetku

3 Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek tvoří podstatu majetkové struktury podniku. Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět. Dlouhodobý majetek slouží k podnikání déle než jeden rok. Při jeho používání nedochází ke změně jeho formy, ale dochází k jeho opotřebení. Pro firmu má dlouhodobý majetek zásadní význam, protože velkou měrou ovlivňuje výši daní.

4 Členění dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

5 Členění dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč doba používání je delší než 1 rok odepisuje se dělí se na movitý a nemovitý

6 Členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč doba použitelnosti je delší než 1 rok odepisuje se

7 Členění dlouhodobého majetku 3. Dlouhodobý finanční majetek minimální cena není stanovena doba použitelnosti je delší než 1 rok neodepisuje se

8 Pořizování dlouhodobého majetku nákupem nového nebo použitého majetku vlastní výrobou – stavební firma si postaví sklad darováním – hlavně u neziskových organizací převod z osobního majetku podnikatele – truhlář vloží do firmy garáž, ve které si zřídí dílnu novým zjištěním – jde o majetek, který v účetnictví dosud nebyl zachycen finanční leasing – leasingová společnost sepíše s firmou smlouvu o pronájmu s následným odkoupením věci

9 Oceňování dlouhodobého majetku pořizovací cenou – při nákupu od dodavatele (pořizovací cena je cena pořízení plus náklady související s pořízením např. doprava, montáž atd.) reprodukční pořizovací cenou – v případě, že nemá firma doklad o hodnotě majetku, cenu určí odhadce cenou ve vlastních nákladech – v případě, že si firma sama vyrobí dlouhodobý majetek např. si sama postaví budovu s kancelářemi. Firma sečte všechny náklady, ale nesmí započítat zisk.

10 Opotřebení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se při výrobě používá opakovaně, pomalu se opotřebovává, a proto se jeho hodnota přenáší do nákladů firmy postupně. U dlouhodobého majetku rozlišujeme opotřebení: Fyzické – vzniká v důsledku užívání a projevuje se postupným snižováním užitných vlastností Morální – vzniká v důsledku technického zastarání

11 Odpisy dlouhodobého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku se v praxi vyjadřuje pomocí odpisů. Odpis je peněžní částka vyjadřující opotřebení dlouhodobého majetku za kalendářní rok (nebo hospodářský rok). Odpisy jsou nákladem podniku.

12 Druhy odpisů 1. účetní odpisy – vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku. Jsou upraveny zákonem o účetnictví, firma si je sama zvolí, podnik je využívat může, ale nemusí. 2. daňové odpisy – upraveny zákonem o dani z příjmů, slouží jako daňový náklad a ovlivňují výši daní z příjmu. Podnik je používat musí pro účely výpočtu daně z příjmů.

13 Daňové odpisy U daňových odpisů rozlišujeme dvě metody: rovnoměrné odepisování a zrychlené odepisování: zvolenou metodu musíme dodržet po celou dobu odepisování majetek je rozdělen do 6 odpisových skupin v případě technického zhodnocení se zvyšuje hodnota DM a odpisy se provádí ze zvýšené ceny.

14 Evidence dlouhodobého majetku Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Karta musí povinně obsahovat: inventární číslo název dlouhodobého majetku zvolený způsob odepisování vstupní cenu jednotlivé roční daňové odpisy způsob vyřazení majetku

15 Zdroje ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005-2007, 2 sv. (159, 160 s.). ISBN 978-80-7373-017-82. KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 3., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 179 s. ISBN 978-80-87204-65-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80- 87301-16-6. Box Web 2.0. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/leandrosciola@gmail.com/1275878108.svg http://openclipart.org/people/leandrosciola@gmail.com/1275878108.svg [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?http://www.google.cz/imgres MASAR, Radek. A house with black roof. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/Machovka/Machovka_House_1.svghttp://openclipart.org/people/Machovka/Machovka_House_1.svg ŠLIAŽAS, Kostas. Car, sport, automobilis. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/Keistutis/1355176397.svghttp://openclipart.org/people/Keistutis/1355176397.svg


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_18. Obsah Charakteristika dlouhodobého majetku Členění dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google