Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz: ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 – Dlouhodobý majetek

3 Účtová třída 0 je vyčleněna v účetnictví pro dlouhodobý majetek, který se člení na: dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek; dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tvoří nejvýznamnější složku všech podnikatelských subjektů. Podstatným rysem tohoto majetku je, že je určen k dlouhodobému užívání a rozšiřování existující podnikatelské činnosti, a není určen k prodeji. Dlouhodobý finanční majetek je určen ke kapitálovému zhodnocení (přijaté dividendy).

4 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nejčastěji pořizujeme těmito způsoby: a) dodavatelským způsobem (koupí); b) vytvořením vlastní činností (aktivací); c) darováním (bezúplatné nabytí); d) přeřazení z osobního vlastnictví do podnikání.

5 Při účtování pořízení dlouhodobého majetku v podnikatelské sféře používáme tyto účty: 041 – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Jsou to účty aktivní a přírůstek majetku účtujeme na stranu Má dáti a podvojně na stranu Dal účtu podle způsobu pořízení (321 – Dodavatelé, 624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku, 413 – Ostatní kapitálové fondy, 491 – Účet individuálního podnikatele).

6 Schéma účtování pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku: 321 041, 042 dodavatelským způsobem 624 vlastní činností (aktivací) 413 darem 491 převodem z osobního vlastnictví

7 Oceňování dlouhodobého majetku Majetek při pořízení je oceňován čtyřmi různými cenami: 1. Pořizovací cenou (cena i s vedlejšími náklady při nákupu – doprava, montáž, pojištění). 2. Vlastní náklady – při vlastní výrobě. 3. Reprodukční cena – při pořízení darováním. 4. Cena pořízení – nezahrnuje vedlejší náklady spojené s pořízením majetku a používá se nejčastěji u finančního majetku. Rozlišujeme pořizovací cenu u plátců a neplátců DPH.

8 Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem (koupí), převod do užívání – základní účtování – neplátce DPH. Příklad: 1. Dodavatelská faktura za stroj v hodnotě 55.000 Kč; 2. Přeprava stroje zaplacena hotově 3.000 Kč; 3. Pojištění stroje zaplaceno hotově 2.000 Kč; Pro účtování použijeme účty: 321 – Dodavatelé; 211 – Pokladna; 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku; 022 – Samostatné movité.

9 1. krokem při účtování pořízení je správné stanovení pořizovací ceny. 321 042 Dodavatelé Pořízení DHM 55.000 55.000 3.000 2.000 211 Pokladna 3.000 2.000

10 2. krokem po zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku je jeho převod do užívání v pořizovací ceně, účtujeme: 042 022 pořízení DLHM Sam. movité věci 55.000 3.000 2.000 60.000 60.000

11 Majetek odepisovaný, odpisy, oprávky a jejich účtování Jedná se o majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, který převýší pořizovací cenu 40.000 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek, který převýší pořizovací cenu 60.000 Kč. Tento majetek přechází do nákladů podniku postupně po dobu několika let formou odpisů.

12 Odpisy, oprávky - odpisy vyjadřují míru opotřebení dl. majetku v jednotlivých letech; - oprávky vyjadřují úhrn odpisů za celou dobu užívání. Výpočet odpisů: - výpočtu odpisů je třeba věnovat velkou pozornost, protože částka odpisů ovlivňuje ocenění majetku, hospodářský výsledek podniku a daňový základ; - rozlišujeme odpisy účetní a daňové.

13 Daňové odpisy a jejich účtování Při výpočtu daňových odpisů postupujeme: 1. Stanovením správné pořizovací ceny; 2. Zařazením majetku do příslušné odpisové skupiny (zjistíme, kolik let bude majetek odpisován) – příloha č. 1 ZDP; 3. Výběr způsobu odpisování (zrychleně, rovnoměrně); 4. Odpisy vypočítáme a zaúčtujeme. Pro účtování odpisů používáme podle směrné účtové osnovy účty: 082, 081 – Oprávky k DHM a DNHM; 551 – Odpisy (nákladový účet).

14 Schéma účtování odpisů: 081, 082 551 Oprávky k DLHM, DLNM Odpisy daňový odpis v daném účetním období V každém dalším roce odpisování bude účet 081, 082 narůstat až do výše pořizovací ceny, účet 551 se uzávěrkou ruší a pro každé další roky bude pro zápis odpisů nově otevřen. Pokud je majetek zcela odepsán (pořizovací cena = součtu oprávek), může podnik majetek bez problémů vyřadit, pokud se tak rozhodne.

15 Příklad účtování vyřazení odepsaného majetku: Pořizovací cena kancelářského stroje činila v roce 2010 60.000,– Kč. Stroj byl v roce 2010 zařazen do 1. odpisové skupiny a zároveň zařazen do užívání, doba odepisování 3 roky, způsob odpisování zrychleně. Vypočítané daňové odpisy v letech 2010, 2011, 2012 20.000 Kč, 20.600 Kč, 19.400 Kč. Stroj vyřazen z užívání v roce 2013. 022 082 Soubor movitých věcí Oprávky k DLHM 60.000 1.r. 20.000 2.r. 20.600 vyřazení 3.r. 19.400 60.000 60.000


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google