Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Vyřazování dlouhodobého majetku – VY_32_INOVACE_01.02.18 Autor Ing. Jana Kulhavá Tematická oblast Účetnictví pro OA Ročník Třetí Datum tvorby Říjen 2013 – únor 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku základy účetnictví pro podnikatele a podniky… Metodický pokyn Materiál obsahuje výklad, příklady k procvičení, písemné práce.

2 Anotace: Vysvětlit zásady účtování vyřazení dlouhodobého majetku. Procvičit účtování na konkrétních příkladech.

3

4 Osnova: 1) Vyřazení DM – po uplynutí doby životnosti 2) Vyřazení DM – v průběhu doby životnosti 3) Příklady k zaúčtování

5 Ad1) Vyřazení DM – po uplynutí doby životnosti: ÚČTOVÁNÍ: VÚD – vyřazení plně odepsaného DM z evidence…….

6 Ad2) Vyřazení DM - v průběhu doby životnosti: Zásady účtování ke dni vyřazení: 1) VÚD – řádný měsíční odpis……. 2) VÚD – zůstatková cena, důvod vyřazení……. 3) VÚD – vyřazení z evidence v pořizovací ceně...... ----------------------------------------------------------------- 4) zaúčtování dalších operací, které souvisí s danou situací

7 Důvody vyřazení DM: (doplnit účty na MD) 1) velké opotřebení (likvidace) 2) prodej 3) z důvodu manka 4) z důvodu škody 5) darování (bezúplatný převod) 6) převod do osobního vlastnictví podnikatele…

8 Velké opotřebení DM 1. Příklad: Podnik, plátce DPH dal do užívání 1. 1. 2014 stroj za pořizovací cenu 150 000 Kč. Z odpisového plánu vychází, že ÚČETNÍ odpisy se počítají z pořizovací ceny a doby životnosti, která je stanovena na 5 let. Stroj byl vyřazen z důvodů velké poruchovosti 1. 3. 2017. Poruchový stroj byl demontován cizím podnikem na základě faktury (cena bez … % DPH byla 20 000 Kč). Demontáží byly získány součástky, které byly převzaty do vlastního skladu v hodnotě 23 000,- Kč.

9 Prodej DM 2. příklad Podnik, plátce DPH dal do užívání 1. 1. 2014 dodávkový automobil za pořizovací cenu 600 000 Kč. Účetní odpisy vychází z doby životnosti, která je 5 let. 1. rok se odepíše 30 % - 20 % - 20% - 15% - 15% z pořizovací ceny. Byl prodán k 1.12. 2015 na základě faktury za smluvní cenu 400 000 Kč + … % DPH.

10 Prodej pozemku (neodpisovaného majetku) 3. příklad Podnikatel, neplátce DPH, má pozemek – jeho pořizovací cena byla 1 500 000Kč, byl prodán za smluvní cenu 1 300 000 Kč.

11 Manko na DM 4. příklad Podnik má majetek pojištěn. Osobní automobil byl dán do užívání 1.1. 2014 v pořizovací ceně 420 000 Kč. Účetní odpisy se rovnají daňovým zrychleným (2. odpisová skupina, doba životnosti 5 let, koef. 5, pro další roky 6). Dne 1. 9. 2014 byl zcizen. Na základě potvrzení od policie bylo vyloučeno zavinění vlastním zaměstnancem. Byl dán předpis pojišťovně v jeho zůstatkové hodnotě, pojišťovna pojistnou událost v plné výši převedla na BÚ.

12 Škoda na DM 5. příklad Podnikatel, který vede účetnictví, má veškerý majetek pojištěn. Živelnou katastrofou dne 1.4. 2014(povodněmi) byl zničen tento majetek: A) budova skladu PC 2 600 000 Kč, doba životnosti 20 let, účetní odpisy se počítají z pořizovací ceny a doby životnosti, do užívání 1.1. 2010. B) pracovní stroj PC 540 000 Kč, doba životnosti 5 let, účetní odpisy se počítají z PC a doby životnosti, dán do užívání 1.1. 2012. Veškerou náhradu pojišťovna uhradila a převedla na BÚ.

13 Darování DM 6. příklad V učebnici (samostatná práce)

14 Procvičování vyřazení DM 1)soustruh do užívání 1.1. 2014 za pořizovací cenu 780 000,- Kč. Účetní odpisy vychází z doby životnosti, (10 let) a pořizovací cena. Dne 1. 4. 2017 byl vyřazen z důvodů povodní. Předpis škody byl dán pojišťovně. 2) Dodávkový automobil má pořizovací cenu 648 000,- Kč. Do užívání byl dán 1.1. 2014. Účetní odpisy jsou stanoveny z doby životnosti (5 let) a pořizovací ceny. Dne 30. 9. 2016 byl prodán za smluvní cenu 400 000 Kč + … % DPH.

15 3) 1. 1. 2014 dán do používání pracovní stroj za 870 000,- Kč. Účetní odpisy vychází z pořizovací ceny a doby životnosti, která je 5 let. Dne 1. 12. 2017 byl vyřazen z důvodů velké poruchovosti. Byl rozmontován vlastními zaměstnanci na součástky ve výši 35 000,- Kč (byly převzaty na sklad). Zbylé části odvezl cizí autodopravce do sběrného dvora. V hotovosti za odvoz bylo zaplaceno 560 Kč. Ve sběrném dvoru podnik dostal hotovost 23 000,- Kč.

16 Použité zdroje: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., novela č. 503/2012 Sb. Vzorový účtový rozvrh 2013 Rozvaha a výsledovka 2013 Pavel Štohl,Učebnice účetnictví 2013 pro střední školy a veřejnost, 1. díl. Znojmo, 2013 Obrázek – www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google