Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu Vyřazování dlouhodobého majetku – VY_32_INOVACE_ Autor Ing. Jana Kulhavá Tematická oblast Účetnictví pro OA Ročník Třetí Datum tvorby Říjen 2013 – únor 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku základy účetnictví pro podnikatele a podniky… Metodický pokyn Materiál obsahuje výklad, příklady k procvičení, písemné práce.

2 Anotace: Vysvětlit zásady účtování vyřazení dlouhodobého majetku. Procvičit účtování na konkrétních příkladech.

3

4 Osnova: 1) Vyřazení DM – po uplynutí doby životnosti 2) Vyřazení DM – v průběhu doby životnosti 3) Příklady k zaúčtování

5 Ad1) Vyřazení DM – po uplynutí doby životnosti: ÚČTOVÁNÍ: VÚD – vyřazení plně odepsaného DM z evidence…….

6 Ad2) Vyřazení DM - v průběhu doby životnosti: Zásady účtování ke dni vyřazení: 1) VÚD – řádný měsíční odpis……. 2) VÚD – zůstatková cena, důvod vyřazení……. 3) VÚD – vyřazení z evidence v pořizovací ceně ) zaúčtování dalších operací, které souvisí s danou situací

7 Důvody vyřazení DM: (doplnit účty na MD) 1) velké opotřebení (likvidace) 2) prodej 3) z důvodu manka 4) z důvodu škody 5) darování (bezúplatný převod) 6) převod do osobního vlastnictví podnikatele…

8 Velké opotřebení DM 1. Příklad: Podnik, plátce DPH dal do užívání stroj za pořizovací cenu Kč. Z odpisového plánu vychází, že ÚČETNÍ odpisy se počítají z pořizovací ceny a doby životnosti, která je stanovena na 5 let. Stroj byl vyřazen z důvodů velké poruchovosti Poruchový stroj byl demontován cizím podnikem na základě faktury (cena bez … % DPH byla Kč). Demontáží byly získány součástky, které byly převzaty do vlastního skladu v hodnotě ,- Kč.

9 Prodej DM 2. příklad Podnik, plátce DPH dal do užívání dodávkový automobil za pořizovací cenu Kč. Účetní odpisy vychází z doby životnosti, která je 5 let. 1. rok se odepíše 30 % - 20 % - 20% - 15% - 15% z pořizovací ceny. Byl prodán k na základě faktury za smluvní cenu Kč + … % DPH.

10 Prodej pozemku (neodpisovaného majetku) 3. příklad Podnikatel, neplátce DPH, má pozemek – jeho pořizovací cena byla Kč, byl prodán za smluvní cenu Kč.

11 Manko na DM 4. příklad Podnik má majetek pojištěn. Osobní automobil byl dán do užívání v pořizovací ceně Kč. Účetní odpisy se rovnají daňovým zrychleným (2. odpisová skupina, doba životnosti 5 let, koef. 5, pro další roky 6). Dne byl zcizen. Na základě potvrzení od policie bylo vyloučeno zavinění vlastním zaměstnancem. Byl dán předpis pojišťovně v jeho zůstatkové hodnotě, pojišťovna pojistnou událost v plné výši převedla na BÚ.

12 Škoda na DM 5. příklad Podnikatel, který vede účetnictví, má veškerý majetek pojištěn. Živelnou katastrofou dne (povodněmi) byl zničen tento majetek: A) budova skladu PC Kč, doba životnosti 20 let, účetní odpisy se počítají z pořizovací ceny a doby životnosti, do užívání B) pracovní stroj PC Kč, doba životnosti 5 let, účetní odpisy se počítají z PC a doby životnosti, dán do užívání Veškerou náhradu pojišťovna uhradila a převedla na BÚ.

13 Darování DM 6. příklad V učebnici (samostatná práce)

14 Procvičování vyřazení DM 1)soustruh do užívání za pořizovací cenu ,- Kč. Účetní odpisy vychází z doby životnosti, (10 let) a pořizovací cena. Dne byl vyřazen z důvodů povodní. Předpis škody byl dán pojišťovně. 2) Dodávkový automobil má pořizovací cenu ,- Kč. Do užívání byl dán Účetní odpisy jsou stanoveny z doby životnosti (5 let) a pořizovací ceny. Dne byl prodán za smluvní cenu Kč + … % DPH.

15 3) dán do používání pracovní stroj za ,- Kč. Účetní odpisy vychází z pořizovací ceny a doby životnosti, která je 5 let. Dne byl vyřazen z důvodů velké poruchovosti. Byl rozmontován vlastními zaměstnanci na součástky ve výši ,- Kč (byly převzaty na sklad). Zbylé části odvezl cizí autodopravce do sběrného dvora. V hotovosti za odvoz bylo zaplaceno 560 Kč. Ve sběrném dvoru podnik dostal hotovost ,- Kč.

16 Použité zdroje: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., novela č. 503/2012 Sb. Vzorový účtový rozvrh 2013 Rozvaha a výsledovka 2013 Pavel Štohl,Učebnice účetnictví 2013 pro střední školy a veřejnost, 1. díl. Znojmo, 2013 Obrázek –


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google