Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.17 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.17 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.17 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluHospodářský výsledek AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření26. 1. 2014 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účet- nictví u nástavbového studia podnikání. Žákům objasňuje strukturu a výpočet hospodářského výsledku a rovněž nazna- čuje výpočet daně z příjmu PO. Prezentace obsahuje 12 sním- ků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Hospodářský výsledek Obsah 1.Hospodářský výsledek a jeho struktura 2.Náklady a výnosy daňově neuznatelné 3.Odčitatelné položky a slevy na dani 4.Výpočet daňového základu a daně z příjmu 5.Účtování disponibilního hospodářského výsledku a daně z příjmu 6.Úkoly 7.Zdroje

3 1. Hospodářský výsledek a jeho struktura  Ukazatel hospodaření účetní jednotky. HV = V – N ZISK ZTRÁTA Provozní HV = provozní V (sk. 60–65) – provozní N (sk. 50–55) Finanční HV = finanční V (sk. 66–67) – finanční N (sk. 56–57) Mimořádný HV = mimořádné V (sk. 68) – mimořádné N (sk. 58) HV z běžné činnosti = Provozní HV + Finanční HV HV za účetní období = HV z běžné činnosti + Mimořádný HV

4 2. Náklady a výnosy daňově neuznatelné  Možnost uplatnění N a V pro výpočet daně stanovuje zákon o dani z příjmu. Náklady daňově neuznatelné (k účetnímu HV se přičítají). 513 – Náklady na reprezentaci 526 – Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 528 – Ostatní sociální náklady (např. stravenky nad 55 %) 538 – Ostatní daně a poplatky (neuhrazená daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací ) 543 – Dary 545 – Ostatní pokuty a penále (nesmluvní) 549 (569, 582) – Manka a škody přesahující náhrady za ně 554, 574, 584 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 559, 579, 589 – Tvorba a zúčtování opravných položek

5 Výnosy daňově neuznatelné (od účetního HV se odečítají). 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek (Jen tehdy, jestliže odepsaná pohledávka nebyla daňově uznána jako nákladová položka.) 665, 666 – Výnosy z finančního majetku

6 3. Odčitatelné položky a slevy na dani Odčitatelné položky (§ 20 a § 34 ZDP)  Snižují základ daně. Ztráta minulých let Dary Lze uplatnit najednou. Lze uplatnit postupně v následu- jících 5 letech od jejího vzniku. PO – hodnota daru alespoň 2 000,- Kč; v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze ZD. FO – hodnota daru alespoň 1 000,- Kč; v úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně, max. je 10 % ze ZD.

7 Slevy na dani  Snižují vypočtenou daňovou povinnost.  PO – slevy na osoby se zdravotním postižením.  FO – poplatník, student, FO se zdravotním postižením, manželka (manžel), dítě.

8 4. Výpočet daňového základu a daně z příjmu Účetnictví 1. Účetní HV = V – N 2. Disponibilní HV = účetní HV – daň z příjmu splatná Daňové přiznání 1.Účetní HV + náklady daňově neuznatelné – nezahrnované výnosy + (–) rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy* = základ daně *Účetní ˂ daňové odpisy – rozdíl se odečítá. Účetní ˃ daňové odpisy – rozdíl se přičítá.

9 Daňové přiznání – pokračování 2. Základ daně – odčitatelné položky (ztráta, dary) = základ daně snížený o odčitatelné položky 3. Daň z příjmu splatná = snížený základ daně zaokrouhlený na tisíce dolů (PO) x sazba daně (pro r. 2013 i 2014 – PO – 19 %) 4. Daň z příjmu splatná po slevách = daň z příjmu splatná – slevy na dani 5. Disponibilní HV = účetní HV – daň z příjmu splatná po slevách

10 5. Účtování disponibilního hospodářského výsledku a daně z příjmu MD DD 591 341 Předpis daně z příjmu PO VUD MD DD 710 702 Ztráta VUD Zisk VUD

11 Odečitatelné položky snižují základ daně, slevy snižují vypočítanou daňovou povinnost. 1. Jaký je rozdíl mezi odčitatelnými položkami a slevami na dani? 701/431710/702 Zaokrouhluje se na tisíce dolů. 513, 526, 528, 538, 545, 549, 569, 582, 554, 574, 584, 559, 579, 589. 702/710 Ztráta minulých let, dary. 19 %.591/341 9. VUD – převod zisku na začátku nového účetního období. 8. VUD – zisk. 7. Jak se zaokrouhluje upravený základ daně pro výpočet daně z příjmu PO? 6. Vyjmenujte daňově neuznatelné náklady. 5. VUD – ztráta za dané účetní období. 4. Co patří mezi odčitatelné položky? 3. VUD – daň z příjmu PO splatná. 2. Sazba daně z příjmu PO pro rok 2013 a 2014? 6. Úkoly

12 7. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.17 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google