Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Účty - třídění – VY_32_INOVACE_01.01.07 Autor Ing. Jana Kulhavá Tematická oblast Účetnictví pro OA Ročník Druhý Datum tvorby Leden – září 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku základy účetnictví pro podnikatele a podniky… Metodický pokyn Materiál obsahuje výklad, příklady k procvičení, písemné práce.

2 Anotace Vysv ě tlit a procvi č it základní t ř íd ě ní ú č t ů, procvi č it ú č ty podrozvahové a záv ě rkové.

3 7. ÚČTY - třídění

4 Druhy účtů : 1) rozvahové 2) výsledkové 3) závěrkové 4) podrozvahové 1) rozvahové 2) výsledkové 3) závěrkové 4) podrozvahové

5 PODROZVAHOVÉ ÚČTY: jsou ú č ty, které se NEOBJEVÍ V ROZVAZE!!!! jedná se o majetek, který podnik, podnikatel NEVLASTNÍ jedná se o majetek vyp ů j č ený, finan č ní leasing….. tento majetek se objeví POD ROZVAHOU na t ě chto ú č tech ú č tujeme JEDNODUCHÝM Ú Č ETNÍM zápisem.

6 ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY: 1) 701 – Po č áte č ní ú č et rozvážný (PÚR) sestavujeme na po č átku nového ú č etního období. Zásady: 1) rozvaha (A/P) 2) PÚR (P/A), aby byla zachována podvojnost 3) otev ř ení ú č t ů z rozvahy 2) 702 – Kone č ný ú č et rozvážný (KÚR) sestavujeme na konci ú č etního období, p ř evádíme sem kone č né z ů statky A a P 3) 710 – Ú č et zisk ů a ztrát (ÚZ/z) sestavujeme na konci ú č. období, p ř evádíme sem kone č né z ů statky N a V

7 710 – Účet zisků a ztrát MD 710 – Ú č et Z /z DAL P ř evod kone č ných z ů statk ů P ř evod kone č ných z ů statk ů NÁKLAD Ů VÝNOS Ů

8 702 – Konečný účet rozvážný MD702 – KÚR DAL P ř evod kone č ných z ů statk ů P ř evod kone č ných z ů statk ů AKTIV PASIV

9 Vazba mezi ú č tem 710 a 702 Oba dva ú č ty sestavujeme na konci ú č etního období Oba dva ú č ty jsou podkladem pro tvorbu závazných výkaz ů, kterých??? Který ú č et budeme sestavovat jako první, pro č ????

10 Vysvětlení pojmů: PS = …….. Obrat MD = ……….. Obrat DAL = ……….. KZ= …………… PKZ = ………….

11 Procvi č ení 1. p ř íklad Podnik ATOL, s. r. o. vykazuje na po č átku podnikání tato A,P: pen ě žní prost ř edky na bankovním ú č tu 700 000 K č, osobní automobil 400 000 K č, úv ě r ve výši 500 000 K č. Úkoly:a) sestavte zahajovací rozvahu b) sestavte 701 – Po č áte č ní ú č et rozvažný c) otev ř ete ú č ty ze zahajovací rozvahy

12 Procvi č ení 1) jmenujte 4 skupiny ú č t ů 2) charakterizujte podrozvahové ú č ty 3) jmenujte záv ě rkové ú č ty 4) charakterizujte jednotlivé záv ě rkové ú č ty, kdy je sestavujeme, co na n ě p ř evádíme, jaký mají význam 5) vysv ě tlete vztah mezi ú č ty 702 a 710 6) vysv ě tlete význam ú č tu 701 7) které záv ě rkové ú č ty jsou podkladem pro tvorbu dvou výkaz ů, jak se nazývají tyto výkazy

13 Použité zdroje: Zákon o ú č etnictví č. 563/1991 Sb., novela č. 503/2012 Sb. Vzorový ú č tový rozvrh 2013 Rozvaha a výsledovka 2013 Pavel Štohl,U č ebnice ú č etnictví 2012 pro st ř ední školy a ve ř ejnost, 1. díl. Znojmo, 2012 Obrázek – klipart - www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google