Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ."— Transkript prezentace:

1 Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastEkonomická Vzdělávací oborEkonomika Vzdělávací okruhZdroje financování majetku Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupinaŽák, 16 - 19 let Anotace Zdroje financování majetku slouží ke zjištění kapitálové struktury podniku. Základním kritériem je členění na zdroje vlastní a cizí Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slovaVlastní kapitál, základní kapitál., cizí zdroje,závazky, úvěry Datum20.12. 2012 Účetnictví – zdroje financování majetku

2 Zdroje financování Zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem (tj. z jakých finančních zdrojů) si účetní jednotka opatřila svůj majetek. účetní jednotka

3 Rozdělení podle hlediska vlastnictví 1.Vlastní zdroje ( vlastní kapitál ) 2.Cizí zdroje (závazky) 1.Vlastní zdroje ( vlastní kapitál ) 2.Cizí zdroje (závazky)

4 Vlastní kapitál Vlastní kapitál je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob a pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky). Vlastní kapitál = Majetek - Závazky

5 Vlastní kapitál tvoří Vklady podnikatele z osobního majetku do firmy Zisk z podnikání Vklady podnikatele z osobního majetku do firmy Zisk z podnikání

6 Cizí zdroje Dlouhodobé – nad 1 rok (př. úvěr) Krátkodobé – do 1 roku (př. krátkodobé bankovní úvěry, závazky)

7 Úvěry Peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost od určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr (tj. úrok). Úvěry mohou být krátkodobé i dlouhodobé.

8 Závazky Závazek = dluh, tzn. závazek má podnikatel tehdy, když jinému něco dluží.

9 Druhy závazků Závazky vůči dodavatelům - tj. závazek vznikne podnikateli tehdy, pokud od jiného subjektu něco odebere (zboží, výrobky, službu) a ještě za tuto dodávku nezaplatil. Závazek vůči zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení - tj. podnikatel má závazek vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd, správě sociálního zabezpečení z titulu neuhrazeného sociálního pojištění apod. Závazek vůči finančnímu úřadu - tj. závazek vzniká z titulu nezaplacených daní. Závazek vůči peněžním ústavům (úvěry) – jedná se o dluh podnikatele z titulu, že si od peněžního ústavu půjčil peníze. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a platit úroky.

10 Inventura majetku a závazků Inventura = zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenání.

11 Inventura se člení fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy (DHM, zásoby zboží, materiálu, výrobků, peněz v pokladně) a to přepočítáním, přeměřením, zvážením. dokladová – provádí se zejména u takových položek, které svojí povahou vylučují provedení fyzické inventury, tj. zejména u pohledávek, závazků, vkladových účtů podniku apod. Její podstata spočívá v tom, že skutečný stav je ověřen písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů, od peněžních ústavů aj., tzn. na základě dokumentace vedené jinými subjekty.

12 Inventarizace Inventura je úvodní částí inventarizace Skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se porovnává se stavem účetním Zjišťují se inventarizační rozdíly a tyto rozdíly se vypořádávají.

13 Otázky k opakování ! 1. Jak se rozdělují zdroje pořízení majetku 2. Popiš vznik a vypořádání úvěrů 3. Popiš vznik a vypořádání ostatních závazků 4. Charakterizuj inventuru a inventarizaci majetku a závazků

14 Použité zdroje Louša, F. Zákon o účetnictví v praxi. 5. vyd. Praha : Grada, 2011. 144 s. ISBN:978-80-247-3848-2. RUBÁKOVÁ, V.; ŠLEZÁROVÁ, D. Praktické účetnictví pro střední školy I. Kralice na Hané : Computer Media, 2010. ISBN 9788074020186 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011 pro střední školy a veřejnost – I.díl. Znojmo : Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, 2011, 155 s. ISBN 978-80-87237-35-9 www.ekonomikon.cz/ekonomika

15 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 13 - [cit. 2012-12-20]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip www:http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79 Snímek 13 - [cit. 2012-12-20]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=432


Stáhnout ppt "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ."

Podobné prezentace


Reklamy Google