Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ."— Transkript prezentace:

1 Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE S Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastEkonomická Vzdělávací oborEkonomika Vzdělávací okruhZdroje financování majetku Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupinaŽák, let Anotace Zdroje financování majetku slouží ke zjištění kapitálové struktury podniku. Základním kritériem je členění na zdroje vlastní a cizí Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slovaVlastní kapitál, základní kapitál., cizí zdroje,závazky, úvěry Datum Účetnictví – zdroje financování majetku

2 Zdroje financování Zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem (tj. z jakých finančních zdrojů) si účetní jednotka opatřila svůj majetek. účetní jednotka

3 Rozdělení podle hlediska vlastnictví 1.Vlastní zdroje ( vlastní kapitál ) 2.Cizí zdroje (závazky) 1.Vlastní zdroje ( vlastní kapitál ) 2.Cizí zdroje (závazky)

4 Vlastní kapitál Vlastní kapitál je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob a pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky). Vlastní kapitál = Majetek - Závazky

5 Vlastní kapitál tvoří Vklady podnikatele z osobního majetku do firmy Zisk z podnikání Vklady podnikatele z osobního majetku do firmy Zisk z podnikání

6 Cizí zdroje Dlouhodobé – nad 1 rok (př. úvěr) Krátkodobé – do 1 roku (př. krátkodobé bankovní úvěry, závazky)

7 Úvěry Peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost od určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr (tj. úrok). Úvěry mohou být krátkodobé i dlouhodobé.

8 Závazky Závazek = dluh, tzn. závazek má podnikatel tehdy, když jinému něco dluží.

9 Druhy závazků Závazky vůči dodavatelům - tj. závazek vznikne podnikateli tehdy, pokud od jiného subjektu něco odebere (zboží, výrobky, službu) a ještě za tuto dodávku nezaplatil. Závazek vůči zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení - tj. podnikatel má závazek vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd, správě sociálního zabezpečení z titulu neuhrazeného sociálního pojištění apod. Závazek vůči finančnímu úřadu - tj. závazek vzniká z titulu nezaplacených daní. Závazek vůči peněžním ústavům (úvěry) – jedná se o dluh podnikatele z titulu, že si od peněžního ústavu půjčil peníze. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a platit úroky.

10 Inventura majetku a závazků Inventura = zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenání.

11 Inventura se člení fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy (DHM, zásoby zboží, materiálu, výrobků, peněz v pokladně) a to přepočítáním, přeměřením, zvážením. dokladová – provádí se zejména u takových položek, které svojí povahou vylučují provedení fyzické inventury, tj. zejména u pohledávek, závazků, vkladových účtů podniku apod. Její podstata spočívá v tom, že skutečný stav je ověřen písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů, od peněžních ústavů aj., tzn. na základě dokumentace vedené jinými subjekty.

12 Inventarizace Inventura je úvodní částí inventarizace Skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se porovnává se stavem účetním Zjišťují se inventarizační rozdíly a tyto rozdíly se vypořádávají.

13 Otázky k opakování ! 1. Jak se rozdělují zdroje pořízení majetku 2. Popiš vznik a vypořádání úvěrů 3. Popiš vznik a vypořádání ostatních závazků 4. Charakterizuj inventuru a inventarizaci majetku a závazků

14 Použité zdroje Louša, F. Zákon o účetnictví v praxi. 5. vyd. Praha : Grada, s. ISBN: RUBÁKOVÁ, V.; ŠLEZÁROVÁ, D. Praktické účetnictví pro střední školy I. Kralice na Hané : Computer Media, ISBN ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011 pro střední školy a veřejnost – I.díl. Znojmo : Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, 2011, 155 s. ISBN

15 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 13 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip www:http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79 Snímek 13 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www


Stáhnout ppt "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2812.3S Stupeň a typ."

Podobné prezentace


Reklamy Google