Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.17 Ročník2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.17 Ročník2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.17 Ročník2. ročník učebního oboru kuchař-číšník Tematická oblast a předmět Činnosti a majetek podniku veřejného stravování Ekonomika Název učebního materiáluInventarizace majetku a závazků AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření26. 1. 2014 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař- číšník. Prezentace slouží k výkladu učiva o inventarizaci majetku a závazků. Zároveň obsahuje řešené úlohy k pro- věření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 12 snímků.

2 OBSAH: 1.Význam a úkol inventarizace 2.Členění inventarizace 3.Fáze inventarizace 4.Inventura 5.Inventarizační rozdíly 6.Zjištění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů 7.Řešené úlohy 8.Zdroje Inventarizace majetku a závazků

3 1. Význam a úkol inventarizace VÝZNAM INVENTARIZACE Inventarizace je činnost, kterou se prověřuje hospodaření s majetkem podniku veřejného stravování. VÝZNAM INVENTARIZACE Inventarizace je činnost, kterou se prověřuje hospodaření s majetkem podniku veřejného stravování. ÚKOL INVENTARIZACE Porovnat skutečný stav majetku a závazků se stavem účetním. ÚKOL INVENTARIZACE Porovnat skutečný stav majetku a závazků se stavem účetním.

4 2. Členění inventarizace Z hlediska rozsahu ÚPLNÁ Zahrnuje veškerý majetek podniku a závazky. ÚPLNÁ Zahrnuje veškerý majetek podniku a závazky. DÍLČÍ Provádí se jen u některého majetku a závazků. DÍLČÍ Provádí se jen u některého majetku a závazků.

5 Členění inventarizace Z hlediska času ŘÁDNÁ Provádí se ve stanovených termínech. ŘÁDNÁ Provádí se ve stanovených termínech. MIMOŘÁDNÁ Provádí se v mimořádných případech. MIMOŘÁDNÁ Provádí se v mimořádných případech. Periodická  za určité období (měsíc, rok) u všech složek majetku a závazků. Periodická  za určité období (měsíc, rok) u všech složek majetku a závazků. Průběžná  ke kterémukoliv dni v roce, u některých složek majetku. Průběžná  ke kterémukoliv dni v roce, u některých složek majetku.

6 3. Fáze inventarizace INVENTURA ZJIŠTĚNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ VYPOŘÁDÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

7 4. Inventura Fyzická Dokladová  Zjišťuje skutečný stav majetku vážením, mě- řením, počítáním, je časově náročná.  Zjišťuje, zda ocenění majetku odpovídá sku- tečnosti.  Zjišťuje skutečný stav majetku vážením, mě- řením, počítáním, je časově náročná.  Zjišťuje, zda ocenění majetku odpovídá sku- tečnosti.  Provádí se u majetku, kde nelze provést in- venturu fyzickou.  Skutečný stav majetku a závazků se zjišťuje pouze podle dokladů.  Provádí se u majetku, kde nelze provést in- venturu fyzickou.  Skutečný stav majetku a závazků se zjišťuje pouze podle dokladů.

8 5. Inventarizační rozdíly Přebytek Manko Skutečný stav majetku a závazků je vyšší než stav účetní. Skutečný stav majetku a závazků je nižší než stav účetní.

9 6. Zjištění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů Zjištění příčin rozdílů  Přirozené úbytky (nezaviněné manko).  Škody a ztráty (zaviněné manko). Zjištění příčin rozdílů  Přirozené úbytky (nezaviněné manko).  Škody a ztráty (zaviněné manko). Návrh na vypořádání rozdílů  Za rozdíly je odpovědná osoba, která podepsala hmotnou odpo- vědnost.  Za celý průběh inventarizace je odpovědný vedoucí. Návrh na vypořádání rozdílů  Za rozdíly je odpovědná osoba, která podepsala hmotnou odpo- vědnost.  Za celý průběh inventarizace je odpovědný vedoucí. O každé inventarizaci se vede zápis, který obsahuje:  průběh inventarizace,  zjištěné inventarizační rozdíly,  návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů,  podpisy všech členů inventarizační komise. O každé inventarizaci se vede zápis, který obsahuje:  průběh inventarizace,  zjištěné inventarizační rozdíly,  návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů,  podpisy všech členů inventarizační komise.

10 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Úkol inventarizace. Porovnat skutečný stav majetku a závazků se stavem účetním. 2.Členění inventarizace z hlediska rozsahu. Úplná – zahrnuje veškerý majetek a závazky, dílčí – provádí se jen u některé- ho majetku a závazků. 3.Členění inventarizace z hlediska času. Řádná – provádí se ve stanovených termínech (periodická, průběžná), mimo- řádná – provádí v mimořádných případech. 4.Fáze inventarizace. Inventura, zjištění inventarizačních rozdílů, vypořádání inventarizačních roz- dílů. 7. Řešené úlohy

11 5.Druhy inventury. Fyzická – skutečný stav majetku se zjišťuje vážením, měřením, přepočítáním, dokladová – skutečný stav majetku se zjišťuje dle dokladů. 6.Inventarizační rozdíly. Přebytek – skutečný stav majetku a závazků je vyšší než účetní, manko – sku- tečný stav majetku a závazků je nižší než stav účetní. 7.Zjištění příčin inventarizačních rozdílů. Přirozené úbytky – nezaviněné manko, škody a ztráty – zaviněné manko. 8.Vypořádání inventarizačních rozdílů. Za inventarizační rozdíly je zodpovědná osoba, která podepsala dohodu o hmotné odpovědnosti.

12 Hodnocení a odměňování pracovníků 8. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-671-9.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.17 Ročník2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google