Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HMOTNÁ ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ HMOTNÁ ODPOVĚDNOST - jde o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - schodek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HMOTNÁ ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ HMOTNÁ ODPOVĚDNOST - jde o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - schodek."— Transkript prezentace:

1

2 HMOTNÁ ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ

3 HMOTNÁ ODPOVĚDNOST - jde o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - schodek = rozdíl mezi skutečným stavem svěřených hodnot a údaji účetního stavu - tento zpřísněný druh odpovědnosti předpokládá, že pracovník musí sám prokázat, že žádnou škodu nezavinil

4 HMOTNÁ ODPOVĚDNOST - je zvláštním případem odpovědnosti za škodu na straně zaměstnance, která vzniká na základě sjednané Dohody o hmotné odpovědnosti

5 DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI - tato Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná! - dohodu může uzavřít jen zaměstnanec, který dovršil plnoletosti (18. rok věku) - obsahem dohody je převzetí odpovědnosti za majetkové hodnoty svěřené zaměstnanci k obhospodařování (aby s nimi nakládal) jako jsou hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - jde o hodnoty určené k oběhu a obratu.

6 DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI - za hodnoty, které nejsou určeny do oběhu jako např. pracovní nástroje, pomůcky, ochranné pracovní prostředky apod., odpovídá zaměstnanec podle ustanovení o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů - zaměstnanec, který odpovídá za schodek, je povinen případný schodek nahradit v plné výši - zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popř. zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění ( např. živelní událost nebo protiprávní jednání třetí osoby - vykradení skladu apod.)

7 UKÁZKA DOHODY

8 UKÁZKY LITERATURY

9

10 ZÁNIK DOHODY O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI - Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody - pracovník může od dohody odstoupit, je-li převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště, překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do jednoho měsíce od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami ( např. nedostatečně zabezpečený sklad materiálu )

11 ZÁNIK DOHODY O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI Taková skutečnost by současně byla i důvodem ke zproštění odpovědnosti při zjištění schodku. Odstoupení od dohody je třeba zaměstnavateli oznámit písemně. V zájmu pracovníka se provádí inventarizace při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, při jejím zániku, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení nebo při ukončení pracovního poměru.

12

13 ČLENĚNÍ HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI A) INDIVIDUÁLNÍ – pracovník má odpovědnost za majetek sám B) KOLEKTIVNÍ – jde o společnou hmotnou odpovědnost, kterou uzavírá více pracovníků současně a všichni odpovídají společně - pracovník od ní může odstoupit, pokud přijde na pracoviště nový pracovník nebo jiný vedoucí

14

15 Odkazy : M.Novotný : Obchodní provoz

16 Odkazy : …


Stáhnout ppt "HMOTNÁ ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ HMOTNÁ ODPOVĚDNOST - jde o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - schodek."

Podobné prezentace


Reklamy Google