Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_07."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_07 Popis výukového materiálu Název:Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR III. Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Bc. Pavel Lang Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR III.

3 Zdravotní pojišťovny 1/2 Zákon č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění, v plném znění) oprávnění: kontrolovat, zda zaměstnavatel do 8 dnů oznámil zahájení/ukončení zaměstnání, změnu zdrav. pojišťovny, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, zaslal kopii záznamu o pracovním úrazu

4 Zdravotní pojišťovny 2/2 sankce: pro pojištěnce do výše 10 tis. Kč, pro zaměstnavatele do výše 200 tis. Kč; při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti až do výše dvojnásobku; přirážka do výše 5 % pojistného za všechny zaměstnance v případě opakovaných úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin v kalendářním roce

5 Krajská správa sociálního zabezpečení Zákon č. 589/1992 Sb. (o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v plném znění) předmět kontroly: placení pojistného organizacemi, zaměstnanci a OSVČ sankce: penále (0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den), pokuty do výše 20 tis. Kč (do výše 100 tis. Kč při opakovaném porušení stejné povinnosti)

6 Správní úřady a obce – nakládání s odpady 1/2 Zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech, v pl. znění) působnost: ministerstvo zdravotnictví, m. zemědělství, inspekce, celní úřady, orgány ochrany veř. zdraví, krajské úřady, obce předmět kontroly: nakládání s nebezpečnými odpady, využití a zneškodňování odpadů, vedení evidence odpadů, atd.

7 Správní úřady a obce – nakládání s odpady 2/2 sankce: pokuta do výše 300 tis. Kč (např. využití systému nakládání s odpadem bez písemné smlouvy), do výše 1 mil. Kč (např. předání odpadu osobě, která není k převzetí oprávněna), do výše 10 mil. Kč (např. zařazení nebezpečného odpadu jako odpadu ostatního)

8 Správní úřady a orgány při výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly Zákon č. 477/2001 Sb. (o obalech, v plném znění) předmět kontroly: plnění povinností stanovených pro nakládání s obaly a odpady z obalů sankce: pokuta 500 tis. Kč např. za použití vratných obalů a nezajištění opakované použitelnosti, do 1 mil. Kč při porušení povinné evidence o obalech, do 10 mil. např. při porušení zdravotní nezávadnosti a od 10 do 50 mil. může uložit ČOI pokud společnost např. neplní povinnosti nebo rozhodnutí o autorizaci.

9 Ministerstvo zdravotnictví Zákon č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon, v plném znění) předmět kontroly: dodržování opatření při využívání zdrojů v ochranných pásmech a na území lázeňských míst prokazování: pověření sankce: pokuta do výše 5 mil. Kč (např. využívání zdroje bez povolení ministerstva, vykonávání činnosti zakázané v lázeňském městě)

10 Výstupy - TEST 1. Jaká oprávnění ke kontrolní činnosti mají zdravotní pojišťovny? 2. Jakou kontrolní činnost provádí Krajská správa sociálního zabezpečení ? 3. Jaká kontrolní činnost je spojena s nakládáním s odpady a kdo ji provádí? 4. Který orgán státní správy provádí kontrolu dodržování opatření při využívání zdrojů v ochranných pásmech a na území lázeňských míst Děkuji za pozornost – Bc. Pavel Lang


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_07."

Podobné prezentace


Reklamy Google