Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Liberec 15. prosince 2011 JUDr. Helena VAŠKOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Liberec 15. prosince 2011 JUDr. Helena VAŠKOVÁ."— Transkript prezentace:

1 NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Liberec 15. prosince 2011 JUDr. Helena VAŠKOVÁ

2  zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a další související zákony  ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 6. 12. 2011  323 změn  účinnost od 1. 1. 2012

3 ZÁVISLÁ PRÁCE  znaky v § 2 odst. 1 (vztah nadřízenosti a podřízenosti, jménem a podle pokynů zaměstnavatele, zaměstnanec koná osobně)  důsledky v § 2 odst. 2  musí být vykonávána v základním pracovněprávním vztahu - pracovní poměr - dohoda o pracovní činnosti - dohoda o provedení práce

4 NELEGÁLNÍ PRÁCE  zásadní význam má propojení definice závislé práce dle ZP s novým vymezením nelegální práce v § 5 zákona o zaměstnanosti (práce „na černo“, skrytá závislá práce – „švarcsystém“)  výrazné zvýšení sankcí (250 tis. Kč až 10 mil. Kč)

5 PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU  možnost sjednat až na tři roky + 2x opakovat (tedy celkem devět let)  znovu možno sjednat mezi týmiž účastníky až po třech letech  zrušena většina výjimek  výjimky pouze cizinci (s povolením k zaměstnání), veřejně prospěšné práce a agenturní zaměstnanci

6 ZKUŠEBNÍ DOBA  prodloužení délky zkušební doby u vedoucích zaměstnanců až na 6 měsíců  prodlužuje se nově o dny dovolené (dosud jen o dny překážek v práci na straně zaměstnance)  max. polovina doby trvání pracovního poměru  zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně pod sankcí neplatnosti

7 NOVÝ VÝPOVĚDNÍ DŮVOD  § 52 písm. h) – porušení povinnosti dodržovat stanovený režim práce neschopného pojištěnce (§ 301a), a to zvlášť hrubým způsobem  povinnost zdržovat se v místě nahlášeném lékaři a dodržovat dobu vycházek, byly-li stanoveny  směřuje proti zneužívání pracovní neschopnosti k jiným účelům

8 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  zvýšení max. rozsahu ze 150 na 300 hodin  přesáhne-li odměna zúčtovaná v kalendářním měsíci 10 tis. Kč, odvádí se z ní pojistné na sociální a zdravotní pojištění  pozor na související administrativní povinnosti zaměstnavatele vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám i zaměstnancům (potvrzení o zaměstnání)

9 MODERAČNÍ PRÁVO SOUDU  do ZP se vrací právo soudu na návrh zaměstnavatele snížit náhradu mzdy za období přesahující 6 měsíců v případě, že zaměstnanec uspěl s žalobou na neplatnost rozvázání pracovního poměru a oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání

10 DOVOLENÁ  zaměstnavatel určí čerpání dovolené tak, aby byla celá vyčerpána v kalendářním roce, v němž vznikla, pokud tomu nebrání překážky na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody  neurčí-li čerpání „staré“ dovolené zaměstnavatel do 30.6. následujícího roku, VZNIKNE ZAMĚSTNANCI PRÁVO URČIT SI ČERPÁNÍ DOVOLENÉ SÁM a oznámit to zaměstnavateli min. 14 dnů předem

11 DOVOLENÁ  nárok na dovolenou NEZANIKÁ  proplatit dovolenou lze POUZE při skončení pracovního poměru  při využití možnosti odchýlit se od zákona (§ 4b) si bude zaměstnanec moci se souhlasem zaměstnavatele „nastřádat“ dovolenou za několik let  nezajistí-li zaměstnavatel čerpání dovolené, může mu příslušný inspektorát práce uložit pokutu až 200 tis. Kč

12 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Liberec 15. prosince 2011 JUDr. Helena VAŠKOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google