Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová."— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová

2 Zadání příkladu Poplatník Novák ženatý, 2 děti: dementní syn Dalibor (30 let) Karel, student bez příjmů (17 let) společník Alfa s. r. o. - mzda ,-Kč / měsíc (dále „pracovní poměr“) - podepsal Prohlášení k dani - sleva na dani na poplatníka - daňové zvýhodnění na obě děti - zálohy na daň + povinné pojistné podnikatelská činnost (ŽL) (dále „podnikání“) - příjmy: ,-Kč - výdaje: ,-Kč ,- nástroje do dílny (5 ks, á 8.000,-Kč) ,- dar škole ,- školné syna Karla

3 DPP – přednášková činnost od (dále „DPP“) ,-Kč příjem výpomoc sousedovi – příjem 3.800,-Kč (dále „výpomoc“) dlouhodobý pronájem auta – příjem ,-Kč (dále „pronájem“) zděděná autorská práva – příjem ,- Kč (dále „práva“) úroky na vkladu na běžném podnikatelském účtu – příjem ,- Kč (dále „úroky“) podíl na zisku Alfa s. r. o. – příjem ,-Kč (dále „zisk“) vytvoření jednoho pracovního místa – příjem ,- Kč (dále „příspěvek“)

4 Předmět daně (§ 3 odst. 1 ZoDP) Příjmy ze závislé činnosti - pracovní poměr (§ 6 odst. 1 písm. a) ZoDP) - DPP (§ 6 odst. 1 písm. a) ZoDP) Příjmy z podnikání - podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZoDP) Příjmy z kapitálového majetku - zisk (§ 8 odst. 1 písm. a) ZoDP) - úroky (§ 8 odst. 1 písm. g) ZoDP) Příjmy z pronájmu - pronájem (§ 9 odst. 1 písm. b) ZoDP) Ostatní příjmy - výpomoc (§ 10 odst. 1 písm. a) ZoDP) - práva (§ 10 odst. 1 písm. d) ZoDP) - příspěvek (§ 10 ZoDP)

5 1) Příjmy osvobozené od daně (§ 4) Příspěvek od ÚP § 4 odst. 1 písm.h) ZoDP: „…příjem získaný jako plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti podle zvláštního zákona..“ zvl. zákon: zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 113: Společensky účelná pracovní místa - tj. pracovní místo zřízené po dohodě s úřadem práce - „na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek“ závěr: příspěvek od ÚP je osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. h) ZoDP.

6 Výpomoc § 10 odst. 3 písm. a) ZoDP: „Od daně jsou osvobozeny příjmy podle §10 odst.1 písm.a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období ,-Kč…“ závěr: Příjem z výpomoci sousedovi ve výši 3.800,-Kč je osvobozen od daně podle § 10 odst. 3 písm. a) ZoDP Příjmy osvobozené od daně celkem: ,- (příspěvek) ,- Kč (výpomoc) = ,-Kč

7 2) Samostatné základy daně pro zdanění zvláštní sazbou § 36 odst. 2 ZoDP – taxativní výčet příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně sazba daně: 15 % (§ 36 odst. 2 ZoDP) základ daně = příjem (nestanoví-li zákon jinak) (§ 36 odst. 3 ZoDP) - nesnižuje se o nezdanitelnou část základu daně podle § 15

8 Zisk (§ 8 odst. 1 písm. a) ZoDP) § 8 odst. 3 ZoDP: „příjmy uvedené v odst.1, písm.a) ….jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36).“ § 36 odst. 2 písm.b) ZoDP: „z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným“ základ daně: ,- Kč sazba daně: 15 % daň: 4.500,- Kč

9 DPP § 36 odst. 2 písm. p) ZoDP: „příjem uvedený v § 6 odst. 4 ZoDP“ § 6 odst. 4 ZoDP: „příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem jsou po zvýšení podle odst.13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkovou sazbou daně podle § 36 odst.2, jedná-li se o příjmy podle § 6 odst.1 písm.a)… jejichž úhrnná výše u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5.000,-Kč…zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst.4…“ podm.: 1) příjem z pracovního poměru 2) max ,-Kč / měsíčně - úhrnně 3) nepodepsáno Prohlášení k dani zvýšení základu o povinné pojištění (§ 6 odst. 13 ZoDP) → zde se neplatí (odměna pod 5.000,-Kč) → základ: 4.900,-Kč sazba daně: 15 % daň: 735,-Kč

10 3) Pracovní poměr – záloha, pojistné Krok 1: Základ pro výpočet zálohy (§ 38h odst. 1 ZoDP) příjmy ze závislé činnosti (§ 6) – příjem zdaněný srážkou + pojistné Pojistné: zdravotní: 9 % zaměstnavatel = 2.250,-Kč 4,5 % zaměstnanec = 1.125,- Kč sociální: 25 % zaměstnavatel = 6.250,- Kč 6,5 % zaměstnanec = 1.625,- Kč základ: (PP) (DPP) – (DPP) (zdravotní) (sociální) = ,- Kč záloha: 15 % (§ 38h odst. 2) x 0,15 = 5.025,-Kč

11 Krok 2: snížení zálohy o měsíční slevy na dani podm.: podepsané Prohlášení podle § 38k odst. 4 § 38h odst. 4 ZoDP: snížení zálohy o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba ZoDP Slevy na dani: sleva na poplatníka: ,- Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) ,- Kč / měsíc (§ 35d odst. 1, odst. 2) sleva na manželku: ,- Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) - neuplatní se při výpočtu zálohy (§ 35d odst. 1) - ze zadání nevyplývá splnění podmínek pro uplatnění Záloha na daň po uplatnění slevy na poplatníka: – = 2.955,- Kč

12 Krok 3: snížení zálohy o měsíční daňové zvýhodnění podm.: podepsané Prohlášení k dani (§ 38k odst. 4) § 38h odst. 4: „snížení zálohy o prokázanou částku daňového zvýhodnění“ Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) zvýhodnění na dítě: ,- Kč (§ 35c odst. 1) ,- Kč / měsíc (§ 35d odst. 1, odst. 2) syn Dalibor: 30 let, dementní → není nárok na daňové zvýhodnění - důvod: starší 26 let (§ 35c odst. 6 písm. b) invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity syn Karel: 17 let, student → nárok na daňové zvýhodnění - důvod: nezletilé dítě (§ 35c odst. 6 písm. a)

13 Záloha na daň po uplatnění slevy na vyživované dítě: – = 1.838,- Kč Ročně odvedeno na zálohách na daň: x 12 = ,- Kč Čistá měsíční mzda: (hrubá mzda) – (záloha na daň) – (zdravotní) (sociální) = ,- Kč Závěr: Pan Novák odváděl zálohy na daň ve výši 1.838,- Kč. Na zálohách odvedl ročně celkem ,- Kč. Čistá měsíční mzda pana Nováka činila ,- Kč.

14 4) Dílčí základy daně Pracovní poměr § 6 odst. 13 ZoDP: „dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní, zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem dílčí základ daně = roční příjem + zdravotní + sociální roční příjem: x 12 = ,- Kč zdravotní: 9 % → x 12 = ,- Kč sociální: 25 % → x 12 = ,-Kč dílčí základ daně = = ,-Kč

15 Podnikání § 7 odst. 3 ZoDP: „Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 … Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení…“ dílčí základ daně = příjem z podnikání – výdaje příjmy: Kč výdaje: Kč: oprávněné výdaje Kč: nástroje (5 ks.) → ANO Kč: dar → NE (nezdanitelná část základu daně (§ 15/1) Kč: školné syn → NE (§ 25 odst. 1 písm. u) ZoDP, § 24 odst.1 ZoDP – není souvislost s dosažením příjmu výdaje prokazatelně vynaložené: Kč

16 výhodnější použít paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZoDP, protože: 60 % příjmů = x 0,6 = Kč dílčí základ daně = příjmy – výdaje dílčí základ daně = – = ,- Kč Pronájem § 9 odst. 3 ZoDP: základem daně je příjem z pronájmu snížený o výdaje vynaložené na dosažení příjmu příjem: Kč výdaje: Kč (paušální ve výši 30 % podle § 9 odst.4) dílčí základ daně = příjem – paušální výdaje ve výši 30 % dílčí základ daně = – = Kč

17 Práva § 10 odst. 4 ZoDP: „dílčí základ daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení“ nelze uplatnit paušální výdaje příjem: Kč výdaje: - dílčí základ daně = příjmy – výdaje = Kč Úroky § 8 odst. 5 ZoDP: „dílčím základem daně jsou příjmy nesnížené o výdaje“ dílčí základ daně = příjem = Kč ! POZOR: úroky na běžném účtu jsou příjmem podle § 8 odst. 1 písm. c) ZoDP → samostatný základ daně zdaněný zvláštní sazbou (§ 8 odst. 3)

18 5. Výše daňové povinnosti v roce krok: určení základu daně základ daně = součet dílčích základů daně (§ 5 odst. 2) základ daně = (pracovní poměr) (podnikání) (pronájem) (práva) (úroky) = Kč 2. krok: odečet nezdanitelné části daně (§ 15 odst. 1) dar škole lze odečíst od základu daně „ v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně“ skutečná výše daru: Kč, odečíst lze: Kč po odečtu: – = Kč 3. krok: odečitatelné položky (§ 34) - nemáme 4. krok: zaokrouhlení podle § 16 → Kč

19 5. krok: daň sazba: 15 % (§ 16) daň: x 0,15 = ,- Kč 6. krok: snížení daně o slevu na dani a daňové zvýhodnění sleva na poplatníka: Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) daňové zvýhodnění na dítě: Kč (syn Karel) (§ 35c odst. 1) daň po slevě a po zvýhodnění: Kč 7.krok: započtení záloh § 38a odst. 1: „Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně.“ zaplacené zálohy: Kč ročně daňový nedoplatek = daň – zálohy daňový nedoplatek = – = Kč

20 Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google