Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Dávky státní sociální podpory - příspěvek na bydlení Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3.SOŠ Datum tvorby Leden 2013 Anotace Materiál představuje žákům podmínky pro získání dávky příspěvek na bydlení, jeho výši a způsob výpočtu pro posouzení nároku na tuto dávku Metodický pokyn Presentace + otázky k procvičení

2 Dávky státní sociální podpory Dávky poskytované v závislosti na výši příjmů: Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Ostatní dávky: Rodičovský příspěvek Pohřebné

3 Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

4 Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? jestliže vlastník nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení a zároveň

5 Náklady na bydlení Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za bezprostředně přecházející kalendářní čtvrtletí. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu Náklady na bydlení tvoří u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP (státní sociální podpoře) PLUS u všech bytů náklady za: plyn, elektřinu, vodné a stočné, odvoz odpadu, centrální vytápění nebo pevná paliva vyčíslené v zákoně o SSP (státní sociální podpoře)

6 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují: pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících od jedné osoby do čtyř a více osob a navíc v závislosti na velikosti obce, kde se byt nachází počet obyvatel obce vychází z údajů k 1. ledna kalendářního rok výše částek normativních nákladů na bydlení je uvedena v § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona o státní sociální podpoře pro období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku

7 Rozhodný příjem rodiny Rozhodný příjem rodiny pro přiznání dávky: měsíční průměrný příjem rodiny připadající na rozhodné období (tj. předchozí kalendářní čtvrtletí) Za příjem se považují: příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu (příjem z podnikání, příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjem z pronájmu, ostatní příjmy) a příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny např.: příjem z vyživovací povinnosti, dávky sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, náhrada mzdy, dávky důchodů, podpora v nezaměstnanosti

8 Výše příspěvku Výše příspěvku na bydlení = náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) - násobek rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) Poznámky k výpočtu:  Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady, použijí se pro výpočet  Pokud rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se do výpočtu výše životního minima rodiny  Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince částky normativních nákladů, částky nákladů na pevná paliva a částku nákladů srovnatelných s nájemným

9 Doba poskytování příspěvku Příspěvek na bydlení náleží nejdéle 84 měsíců za období posledních 10 let Sčítají se všechny do by pobírání příspěvku v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, kdy oprávněná osoba žádala a to i při změně bytu Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající se: výlučně z osob starších 70 let osobě, která byt užívá byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu (osoba se zdravotním postižením) které bydlí v bytech zvláštního určení podle obč. zákoníku

10 Otázky k procvičení: 1. Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? 2. Co je považováno za náklady na bydlení? 3. Vysvětlete pojem normativní náklady na bydlení 4. Jaký je způsob výpočtu dávky příspěvku na bydlení? 5. Po jakou dobu je příspěvek poskytován?

11 Zdroje informací Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivotni-existencni- minimum/ Nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minim http://www.uplnezeni.cz/narizeni/409-2011-sb-o-zvyseni – castek-zivotniho- minima-a-existencniho-minima/ Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni- podpore.html Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google