Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Bedřich Myšička vrchní ředitel sekce ekonomické Sekce ekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Bedřich Myšička vrchní ředitel sekce ekonomické Sekce ekonomická."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Bedřich Myšička vrchní ředitel sekce ekonomické Sekce ekonomická

2 Odbor ekonomický Odbor analýz a statistik Odbor programového financování Správce rozpočtu MPSV/Kapitoly Správce programů

3 Odbor ekonomický - hlavní úkoly: Státní závěrečný účet kapitoly 313 a Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 Aktualizace střednědobého výhledu, návrh rozpočtu kapitoly na rok 2015 Implementace nového účetního a ekonomického systému od 1. ledna 2014

4 Odbor analýz a statistik – hlavní úkoly: Příprava podkladů pro úpravy minimální mzdy Zpracování návrhu pro zvýšení životního a existenčního minima Analýzy vývoje příjmů a výdajů domácností ČR Zajištění rezortních statistických zjišťování v oblasti sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, výkonu sociální práce a gesce za IS o průměrném výdělku Příprava údajů a informací o sociální ochraně v ČR do jednotného evropského systému ESSPROS

5 Odbor programového financování - hlavní úkoly: evidence investičních akcí organizačních složek státu resortu MPSV v informačním systému EDS/SMVS a správa systému EDS/SMVS za kapitolu finanční řízení investičních dotací zejména do sociální oblasti financovaných ze zdrojů EU, státního rozpočtu a Programu švýcarsko-české spolupráce sběr a analytické zpracování stavebně technických podkladů pro potřeby programového financování správa informačního systému Centrálního registru administrativních budov resortu MPSV

6 Legislativa zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

7 Příkazce operaceSprávce rozpočtu Hlavní účetní Systém finanční kontroly

8 Příkazce operace: do 7,5 mil. Kč – ředitelé odborů nad 7,5 mil. Kč náměstek/vrchní ředitel určení příkazci pro vybrané druhy výdajů – např. EU projekty, dotace

9 Minimální mzda Základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) Výši a podmínky pro poskytování minimální mzdy upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě Poslední úprava minimální mzdy provedena od 1. srpna 2013 Základní sazba minimální mzdy činí 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu

10 Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR „Vláda zvýší minimální mzdu po projednání se sociálními partnery tak, aby zajišťovala důstojný život zaměstnanců nezávislý na sociálních dávkách. Její úroveň bude dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy.“ Podíl minimální mzdy k průměrné mzdě činí v současnosti 33,8% Minimální mzda v Plánu a Výhledu legislativních prací vlády 2014 až 2017 MPSV předloží každoročně do konce října po projednání se sociálními partnery v Radě hospodářské a sociální dohody ČR návrh na úpravu minimální mzdy Vládě ČR K dosažení cíle by se měla minimální mzda ročně zvyšovat o cca 600 – 700 Kč

11 Životní a existenční minimum Upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Částky životního a existenčního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc pro jednotlivce3 410 pro první osobu v domácnosti3 140 pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem2 830 pro nezaopatřené dítě ve věku - do 6 let1 740 - 6 až 15 let2 140 - 15 až 26 let (nezaopatřené)2 450 Částka existenčního minima v Kč za měsíc existenční minimum 2 200 Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Od roku 2007 nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení, vzhledem k jejich velké diferenciaci. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému dávek státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému dávek pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

12 Valorizace životního a existenčního minima Částky životního a existenčního minima může vláda zvýšit od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %. Za mimořádných okolností je může zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace. Životní a existenční minimum bude po naplnění valorizační podmínky s největší pravděpodobností valorizováno nařízením vlády od 1. ledna 2015. Po zvýšení o 5,8 % (nyní předpokládaném pro zachování reálné úrovně částek), by například u jednotlivce částka životního minima vzrostla o 200 Kč na 3 610 Kč. U čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi např. ve věku 8 a 16 let by došlo ke zvýšení o 600 Kč z 10 560 Kč na 11 160 Kč. Zvýšení životního a existenčního minima se projeví zejména v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a u dávek státní sociální podpory.

13 Děkuji za pozornost bedrich.mysicka@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce ekonomická, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221922650, fax: 221922538, e-mail: bedrich.mysicka@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Bedřich Myšička vrchní ředitel sekce ekonomické Sekce ekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google