Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v systému financování sociálních služeb od roku 2014 Sociální reforma soc. služby v bodech PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v systému financování sociálních služeb od roku 2014 Sociální reforma soc. služby v bodech PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociálního."— Transkript prezentace:

1 Změny v systému financování sociálních služeb od roku 2014 Sociální reforma soc. služby v bodech PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Cílový stav : 1.Odpovídající ocenění intenzity péče dle její náročnosti. 2.Dominantní financování péče z příspěvku na péči 3.Adekvátní participace soukromých zdrojů na zajištění péče, podpory a pomoci. 4.Eliminace dofinancovávání nákladů péče formou dotací či příspěvků z veřejných rozpočtů. 5.Odpovídající participace veřejných zdrojů dle kompetencí, které jsou jednotlivým správcům veřejných financí svěřeny. 6.Dlouhodobá péče – sociálně zdravotní péče v přirozeném prostředí při zajištění terénních a ambulantních služeb a na základě skutečných potřeb zajištěná síť lůžkových kapacit (včetně efektivního využití finančních zdrojů z FVZP a v sociálních výdajů). 7.Typ právní úpravy (zákon, podzákonná opatření, typy pověření apod.) Oblasti úprav systému financování sociálních služeb

3 Organizace a působení Krajská úroveň Obec – municipální úroveň Stát MPSV MŠMT MZ ČR MSP Přirozené sociální prostředí Rodina – biologická Rodina – sociální „komunita“ Energie a potenciál změny, hodnoty a humanizace Sociální politika a sociální programy Koordinace sociálních pracovníků v obci Sociální politika regionu SPO Komunitní Sociální práce Koordinace služeb a síťování SPO

4 Organizace a řízení Rodina, komunita: přirozená podpora – lidské zdroje, činnosti, finanční Obec: lidské zdroje, činnosti, finanční. Kraj: lidské zdroje, činnosti, finanční Stát: Programy sociální politiky, legislativa Otázkou zůstává stanovení sítě, a podílu jednotlivých entit, které síť garantují: 1.Otázka standard x nadstandard 2.Podíl zajištění finančních prostředků

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Pravidla pro poskytování veřejná podpory ZÁSADY 3E (hospodárnost, efektivita, účelnost) KALKULACE ceny a platby SOUTĚŽ ZÁKAZ NEDOVOLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY Universální model, bez ohledu na úhrady za služby Možnost dvou modelů FSS: 1.Služby s úhradou uživatele 2.Služby bez úhrady uživatele Determinanty ovlivňující koncepční kroky v oblasti FSS

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Kupující klient Voucher, Individuální rozpočet, PnP/dávka: (individuální potřeba, lokace uživatele, místo využití) Kupující veřejná správa RUD (kraj – tendr/in house, obec – tendr/in house) Stát - via pobočky ÚP, Vlastní zdroje samospráv Spojený model Vyrovnávací platby a kombinace uvedených modelů, pojištění, resp. připojištění na péči Výchozí prizma pro modelaci koncepcí

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz důsledné oddělení nákladů Závazky veřejné služby a ostatní aktivity Transparentní mechanismus rozpočítávající režijní náklady Definice/katalog činností spojených s uspokojováním potřeb Ocenění činností/výkonových jednotek Obecné jako zdroj pro stanovení kompenzačních plateb Konkrétní pro jednotlivé poskytovatele – karty služeb Vyjasnění otázky LTC – dva spojené modely (zdravotní služby a sociální služby) x nový model integrující obě složky Investiční náklady – určení garanta Změny v systému, bez ohledu na zvolený model

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz PnP zvýšení částky ve II. stupni u osob do 18 let věku (6 tis.) zvýšení PnP v důsledku nízkých příjmů rodiny (transformace sociálního příplatku, 2 tis.) 10 základních životních potřeb jako prizma posuzování DNZS pro určení stupně závislosti LPS výplata dávky také prostřednictvím KSS Sociální správa nepojistné dávky ÚP ČR sociální práce a koordinace sociálních služeb – ORP, KÚ Inspekce sociálních služeb ÚP ČR Sociální reforma v systému soc. služeb v bodech

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Změny v systému, bez ohledu na zvolený model Vyhláška č. 505 zvýšení částek maximálních úhrad – služby soc. péče změna v systému standardů kvality sociálních služeb Vyhláška k zákonu o ÚP ČR standardizovaný záznam sociálního pracovníka

10 http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost Radek Suda radek.suda@mpsv.cz 221 923 007


Stáhnout ppt "Změny v systému financování sociálních služeb od roku 2014 Sociální reforma soc. služby v bodech PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google