Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejné správy v České republice Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejné správy v České republice Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Reforma veřejné správy v České republice Mgr. Oldřich Hájek

2 Výchozí stav ► Období minulé  Zrušena dělba moci  Veřejná a státní správa byla vyňata z demokratické kontroly parlamentu  Politická účelnost nadřazena zákonům  Kádrový systém úřednictva jedné strany  Veřejná správa nepodléhala soudní kontrole svých rozhodnutí ► Rok 1990  Nejde jen o územní reformu, ale o kvalitativní změnu celé veřejné správy  Obnova západoevropského modelu meziválečného období  Ale také modernizace a transformace veřejné správy vzhledem k aktuálním podmínkám v EU a světě

3 Možnosti transformace ► Demokratická transformace veřejné správy  Vytváření organizací a institucí, které jsou základem veřejné správy, zejména ústavněprávní, správněprávní a finančně právní.  Funkcionálních změn obsahu a rozsahu správních kompetencí  Demokratických a personálních kvalitativních změn státní a veřejné správy. ► Modely  Horizontální reforma ► Úkoly plněny jedním územně- správním celkem v celém svém obvodu  Územní reforma ► Územní uspořádání dle určitých kritérií (velikost obvodů, počet stupňů)  Funkcionální reforma ► Dělba úkolů a kompetencí mezi jednotlivými stupni. Je prostředkem decentralizace a dekoncentrace.

4 Základní tendence, metody a prostředky modernizace veřejné správy ► Modernizace veřejné správy:  Aplikace tržních mechanismů a moderního ekonomického managementu  Využívání informační a komunikační techniky (E- government)  Nejde o změnu organizace, jen o změnu výkonnosti a efektivnosti ► Reforma veřejné správy:  Zavedení soutěže do poskytování služeb  Orientace na výsledky  Orientace na podnikatelskou funkci veřejné správy a trh  Decentralizaci  Týmovou práci

5 New public management ► Nové hnutí v 90tých letech ► Trend ve vyspělých zemích OECD a EU ► Občan:  Jako daňový poplatník  Jako klient a zákazník ► Důvody:  Omezené možnosti veřejných financí  Strukturální hospodářské krize ► Cíle:  Snížení byrokratické zátěže  Zvýšení produktivity  Vnitřní racionalizace veřejné správy  Hospodárnost a úspornost ve veřejné správě ► Metody:  Benchmarking ► porovnávání  Efficienty ► Efektivita fungování  Cost effectivenes ► Efektivnost nákladů  Swot analysis ► Swot analýza  Human resources management ► Řízení lidských zdrojů

6 Potřeba územní reformy ► Před rokem 1989  Systém „velkých“ krajů  Okresní národní výbory  Krajské národní výbory ► Jak změnit územní uspořádání?  Vymezení nového územního členění  Dekoncentrace  Decentralizace  Subsidiarita

7 Kraje ► Zákon o vytvoření vyšších územních celků  z.č. 347 / 1997 Sb.  Následně: ► z.č. 129 / 2000 Sb.  Zákon o krajích

8 Obce ► Obce s rozšířenou působností  z.č. 128 / 2000 Sb. ► O obcích  zákon č. 313/2002 Sb. ► Upravuje dále legislativní situaci ► Přenesení pravomocí veřejné správy na obce ► Decentralizace pravomocí ► Pověřené obecní úřady  388 ► Obce s rozšířenou působností  192, 194 a nyní 205

9 Obec s rozšířenou působností ► Obce s rozšířenou působností, rozumí se s přenesenou, zahájily svoji činnost v ČR od 1. ledna 2003. Vznikly na základě II. etapy reformy územní veřejné správy, která proběhla ke konci roku 2002. Je to celkem 205 měst. Obce s rozšířenou působností vykonávají v přenesené působnosti (tj. státní správa) většinu veřejné správy. ► Obce s rozšířenou působností jsou mezičlánkem veřejné správy mezi kraji a obcemi.

10 Obec s rozšířenou působností ► Pro přenos působností byla zvolena následující kritéria: ► lepší dostupnost ► počet obyvatel správního obvodu cca 15 000 ► přenos prvoinstančního rozhodování na co nejnižší možnou úroveň veřejné správy ► četnost vydaných prvoinstančních rozhodnutí na jednotlivých úsecích státní správy ► efektivnost, kvalita a hospodárnost výkonu veřejné správy na příslušném stupni ► náročnost přenášených působností na kvalifikovanost zaměstnanců v úřadu ► Obce s rozšířenou působností vykonávají následující potřebné agendy, které lidé nejčastěji využívají: ► evidence obyvatel, ► vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, ► evidence motorových vozidel, ► živnostenské oprávnění, ► výplata sociálních dávek, ► sociálně-právní ochrana dětí, ► péče o staré a zdravotně postižené, ► vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, ► státní správa lesů, myslivosti a rybářství nebo ► doprava a silniční hospodářství.

11 Obec s rozšířenou působností ► Holešov ► Kroměříž ► Luhačovice ► Otrokovice ► Rožnov pod Radhoštěm ► Uherské Hradiště ► Uherský Brod ► Valašské Klobouky ► Valašské Meziříčí ► Vizovice ► Vsetín ► Zlín


Stáhnout ppt "Reforma veřejné správy v České republice Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google